တိုင္းရင္းသားသတင္း — ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၊ ၂ဝ၁၃

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပလ်က္ ရွိေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္၊ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္က ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ျပႆနာ မ်ားကို ႏွစ္ဖက္တာဝန္ရွိသူမ်ား မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးၾကရန္ အတြက္ ခက္ခဲမႈ ရွိေနစဥ္ ကာလအတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အီလက္ထေရာနစ္ အြန္လိုင္းေဆြးေႏြး မႈမ်ားကို အမ်ား ျပည္သူ ထင္သာ ျမင္သာရွိေသာ ထုတ္ျပန္ျခင္း မ်ား ျဖင့္ ျပည္သူ႔ထံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵ မ်ားကို အေလးအနက္ထားၾက ၿပီး ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖင့္ နားလည္မႈကို တည္ေဆာက္ၿပီး ဆက္လက္၍ ယံုၾကည္မႈ မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ကာ စစ္ေရးအရွိန္တင္း မာေနမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းကို တည္ေဆာက္ ေပးၾကပါရန္ လႊတ္ေတာ္မွ တစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာမ်ားသို႔ တိုက္ တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆို ကို တင္သြင္းရာ ကန္႕ကြက္သူ မရွိ၊ ေထာက္ခံမႈ ရရွိခဲ့ပါသည္။

ဦးသိန္းေဇာ္က ယင္းအဆိုတင္ သြင္းရျခင္းအေၾကာင္းကို ရွင္းျပရာ “ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ ျပည္သူ႕ဆႏၵကို အေလးထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ ခ်ီတက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔လို အခ်ိန္ကာလမ်ိဳးမွာ မိမိတို႔ရဲ႕ လိုလားခ်က္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္ၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုဖို႔ရာ အခ်ိန္ကာလ မဟုတ္ပါဘူး။ ထို႔အတူပဲ ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားကို လက္နက္နဲ႔ ကိုင္ၿပီးေတာ့ ပယ္ခ်ရမယ့္ အခ်ိန္ကာလလည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေန႔ ျပည္သူ႔ ဆႏၵကို ဦးထိပ္ထားၿပီး ေတာ့ ပြင့္လင္းစြာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး ၾကရမယ့္အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ထို႔အတူပဲ ဒီေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို လည္း ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးေရး ဆိုေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ မပါရွိဘဲ နဲ႔ မည္သည့္နည္းႏွင့္ မွ် ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး ခင္ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိပကတိအေျခအေနမွာ ေဒသ အတြင္း စစ္ေရးတင္းမာမႈ အေျခအေန အရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ မ်ားနဲ႔ ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ႏွစ္ဖက္ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးေရးအတြက္ ခက္ခဲမႈမ်ား ရွိေန ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ မ်ား အလွမ္းကြာေဝး တာနဲ႔အမွ် ျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းမႈ ဟာလည္း အလွမ္းကြာေဝး သည္ထက္ ကြာေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ အျဖစ္နဲ႔ ႏွစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ စစ္ေရးျပင္ဆင္ တည္ေဆာက္မႈ မ်ားၾကားမွာ ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္ သားမ်ားဟာ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈႀကီး စြာနဲ႔ မ်ားျပားေသာ ဒုကၡမ်ားကို ဆက္လက္ၿပီး ခံစားေနၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လတ္တေလာ ျပႆနာမ်ားကို ဦးစြာတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရန္ ခက္ခဲသျဖင့္ ေျဖရွင္းမရျဖစ္ေနေသာ ပဋိပကၡ အတြက္ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းအား “ဒီေန႔ေခတ္ကာလဟာ တာဝန္ရွိသူ ကိုယ္စားလွယ္ခ်င္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆံုၾက မွသာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း ႏိုင္မည့္ကာလ မဟုတ္ပါဘူး။ ေခတ္မီ နည္းပညာမ်ားအရ ဗီဒီယို ကြန္ဖရင့္ဇင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း အီးေမးလ္မ်ား အျပန္အလွန္ ေပးပို႔ျခင္းမ်ား၊ ဒါမွ မဟုတ္ရင္လည္း ႏွစ္ဖက္သေဘာ တူညီထားတဲ့ အီလက္ ထရြန္နစ္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းစနစ္မ်ားအျပင္ မိမိတို႔ရဲ႕ မူဝါဒမ်ား၊ သေဘာထားမ်ား၊ လိုလားခ်က္ မ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ခ်မွတ္ထားေသာ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ကေနၿပီးေတာ့ ျပည္သူ မ်ား ထင္သာျမင္သာ ရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား၊ အသိေပးျခင္း မ်ားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေသာ ေခတ္ ကာလ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု  ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အား ရွင္းျပခဲ့ကာ အီလက္ထရြန္နစ္ အြန္လိုင္း ေဆြးေႏြးမႈကို  အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။

ထိုအဆိုအား တႏိုင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးေဆြက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးကာ ကန္႔ကြက္သူ မရွိသျဖင့္ အဆိုအတည္ျပဳ ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအတို႕အား ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ႏွစ္ဖက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ ခက္ခဲမႈ ရွိေနစဥ္ကာလ အတြင္း ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ အီလက္ထရြန္နစ္ အြန္လိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အမ်ား ျပည္သူ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပည္သူ႔ထံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵမ်ား ကို အေလးအနက္ ထားၾကသည့္ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားျဖင့္ နားလည္မႈကို တည္ေဆာက္ၿပီး ဆက္လက္၍ ယံုၾကည္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ကာ စစ္ေရး အရွိန္တင္းမာမႈ မ်ား ကို ေလွ်ာ့ခ်၍ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းကို တည္ေဆာက္ ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလႊာကို ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာႏိုင္ခဲ့သည္။

ဦးသိန္းေဇာ္သည္ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕နယ္ လူထု ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သကဲ့သို႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား ေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ မွ ဖြဲ႕စည္း တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ အျဖစ္ လည္းေကာင္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူ ျဖစ္ပါသည္။

ဝ၃၆

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*