တိုင္းရင္းသားသတင္း — ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂ဝ၁၂

ကခ်င္ျပည္နယ္ မေနာပြဲ က်င္းပျခင္းကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနသည္ ဟု ျပည္သူ႔ ဒီမုိကေရစီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းထိုက္ဦးက စြပ္စြဲ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏွစ္စဥ္ ကခ်င္မေနာပြဲကုိ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္မတီက ေခတ္အဆက္ဆက္ က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ၆၃ ႏွစ္ ရွိခဲ့ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိပြဲ မက်င္းပမီ ႀကိဳတင္၍ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ အရင္ဖြဲ႕စည္းရေၾကာင္း၊ ပြဲေတာ္ ၿပီးဆံုး သည္ႏွင့္ ယင္းေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းရၿပီး ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းႏွင့္ လက္က်န္ ေငြပစၥည္း စာရင္းရွင္းတမ္း မ်ားကုိ ဗဟုိေကာ္မတီသို႔ အပ္ႏွံရေၾကာင္း၊ ဤသည္မွာ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ၿမဲ အေလ့အထ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းထုိက္ဦးက ေျပာသည္။

၆၃ ႏွစ္ေျမာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မေနာပြဲေတာ္ကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းႏွင့္ လက္က်န္ေငြ ပစၥည္းစာရင္းမ်ားကုိ ဗဟုိေကာ္မတီသို႔ အပ္ႏွံရန္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေပးပုိ႔ေသာ စာအမွတ္ ၃ သည္ ၿပီးဆံုးခဲ့ေသာ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ မေနာပြဲေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ က်င္းပမည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရမွ တာဝန္ယူ သြားမည္ ဆိုျခင္းကို မိမိတို႔ပါတီ အေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ဦးသန္းထိုက္ေအာင္က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ ပါတီက ကခ်င္လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း ေသြးခြဲေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကခ်င္လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးထံ ဇြန္ ၆ ရက္ကတည္းက တင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အေနနဲ႔ ေလးေလးစားစား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး”ဟု စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္သူ႔ ဒီမိုကေရစီ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းထိုက္ေအာင္က ေျပာသည္။

ယခု ႐ိုးရာပြဲေတာ္ က်င္းပရန္မွာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု အားလံုး၏ ဆႏၵ သေဘာထား မ်ားျဖင့္သာ က်င္းပသင့္ေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္းသာ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပြဲေတာ္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းပြဲေတာ္ က်င္းပႏိုင္ေရး အတြက္လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ သင့္ေၾကာင္း ကခ်င္႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ က်င္းပေရး အတြင္းေရးမွဴး ဦးရင္တုိင္းကလည္း မေနာပြဲေတာ္ က်င္းပႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝဝ၁

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*