ေခါင္းႀကီးသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၂ ၊ ၂ဝ၁၃
ေရႊလီၿမိဳ႕၌ မတ္ ၁၁၊ ၁၂ ရက္တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႔ဝင္မ်ား

ေရႊလီၿမိဳ႕၌ မတ္ ၁၁၊ ၁၂ ရက္တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႔ဝင္မ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အတူေတြ႕ရသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အတူေတြ႕ရသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ႏွင့္ ဦးေအာင္မင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ႏွင့္ ဦးေအာင္မင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္အိုတို႔ၾကား ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ သည့္ အဆင့္တစ္ဆင့္  ခရီးေပါက္ခဲ့ကာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ဟူသည္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား သကဲ့သို႕ ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္မွဴး ေဇာ္ေယာ္ ကလည္း ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ ခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေထာက္ခံ ပါေၾကာင္း ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ က မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုး ပါဝင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေကအုိင္အို အၿမဲတမ္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္၊ ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္တို႕ ဦးေဆာင္ပါဝင္ေသာ ေကအိုင္အို ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔ မတ္ ၁၁ ရက္၊ ၁၂ ရက္ တြြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ တပ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲ ေရးတို႕ကို အဓိကထား ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမွ မွတ္တမ္းတင္ အခ်က္မ်ားေပၚထြက္ခဲ့ရာ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စတင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ မ်ားကို အေျခခံကာ ခိုင္မာေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ရရွိသည္ ထိ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါ ရီ ၄ ရက္ ေတြ႕ဆံုပြဲမွ  ရလဒ္အျဖစ္ တိုက္ပြဲမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ သည္ ျဖစ္ရာ ျပႆနာျဖစ္ပြား ႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားရွိ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕ ဆိုင္ရာ ကိစၥ မ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ အမိန္႔ မ်ားကို ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား၏ ေအာက္ေျခ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအထိ ေရာက္ ရွိသြားေအာင္ ညွိႏႈိင္းညႊန္ၾကားရန္၊  ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေသာ  ေရွ႕တန္း စစ္ေျမျပင္မ်ားကို ကြင္းဆင္းေလ့လာ ေစာင့္ ၾကည့္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ပိုမိုနီးကပ္စြာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေစာင့္ၾကပ္ေရးရံုးမ်ားကို  ႏွစ္ဖက္ ညိႇႏႈိင္း၍ လိုအပ္သလို ထားရွိသြားရန္၊ ယခင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ အစည္း အေဝးႏွင့္ ယခု မတ္ ၁၁-၁၂ အစည္း အေဝးတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္ မ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးမႈကို ဧၿပီ ၁ဝ ရက္ မတိုင္မီ က်င္းပသြားရန္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ယခုမွတ္တမ္းတင္ အခ်က္ မ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဖလွယ္ လက္မွတ္ ထိုးခ်ိန္သည္ မတ္ ၁၁ ရက္ ညသန္းေခါင္ယံပင္ တိုင္ေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရပါသည္။

ယခု ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးျဖစ္ေသာ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုး အား ယခုကဲ့သို႔ ေကအိုင္အိုဘက္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ စကားေျပာခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယင္း၏ ခံစားခ်က္ကို ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္က ေမး ျမန္းရာ ယင္းက “ကၽြန္ေတာ္တို႔က အခုလို မ်ဳိး ေတြ႕ရတဲ့အေပၚမွာ အရမ္းလည္း ဝမ္းသာတယ္။ ေနာက္တစ္ခု က အရင္တုန္းကေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္  အၾကားပဲေပါ့ေနာ္။ အၾကားပဲဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ တခ်ဳိ႕ ဟာေတြလည္း အထင္လြဲစရာေတြ ရွိတာေပါ့ဗ်ာ။ သူတို႔က ဘယ္ဝါ ျဖစ္တယ္၊ ဘယ္ဟာျဖစ္တယ္ဆို တာမ်ဳိးေပါ့။ အခုက်ေတာ့ တကယ့္ ေတ့ေတ့ ဆိုင္ဆိုင္ ေတြ႕တဲ့အခါက် ေတာ့  တကယ့္ကို ခင္ခင္မင္မင္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခုက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္  ဖလွယ္ရတဲ့အခါက်ေတာ့ တခ်ဳိ႕သံ သယေတြလည္း လံုးဝ  ရွင္းသြားတာ ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ နဲ႔ ဝမ္းလည္း သာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတို႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း တကယ့္ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းေတြ လို ျပန္ျဖစ္ သြားတာေပါ့”ဟု ဆိုပါသည္။

ထို႔ျပင္ ယခုကဲ့သို႕ အဆင့္ျမင့္ တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုျခင္း သည္ ပထမဆံုး အေတြ႔အႀကံဳ ျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ိဳးရွိသည့္ ေတြ႕ဆံုပြဲျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးက ရွင္းျပပါသည္။ ယင္းက “အက်ဳိးရွိတဲ့ အျပင္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က မေန႔က ေဆြးေႏြးတဲ့အပိုင္းမွာ  လံုးဝ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုတာ ဒါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လည္း သေဘာတူညီမႈ ရသြားတာေပါ့။ ရသြားၿပီးေတာ့ ေနာက္ပိုင္း ဆက္လုပ္ရမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရသြား ၿပီးေတာ့ ဆက္လုပ္ရမယ့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြ တခ်ဳိ႕ IDP စခန္းကိစၥေတြ၊ ဒါေလးေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ ေလး အဆင္ေျပလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတာ အတြက္ အဆင့္တစ္ဆင့္ ေအာင္သြားတာေပါ့”ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။

ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို သေဘာတူၾကသည္ ဆိုသည့္တိုင္ ေနာက္ဆံုးရက္ သတ္မွတ္ ျခင္းမ်ိဳး မေတြ႕ရွိသျဖင့္ ယင္းအေၾကာင္း ေမးျမန္းရာ “ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရက္သတ္မွတ္တာေတာ့ မရွိဘူး။  အခု လည္းပဲ ရပ္သေလာက္ျဖစ္ေနၿပီေပါ့။ ရပ္သေလာက္ျဖစ္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က လံုးဝခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္ သြားေအာင္ ႏွစ္ဖက္ ညိႇထားပါတယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ဟာမ်ဳိး သုိ႔တည္းမဟုတ္ တျခားေပါ့။ ဒါေတြကေတာ့ အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ လုပ္မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ လက္ရွိကေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိုပဲ ဦးတည္ၿပီးေတာ့ ေျပာတယ္။  အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လံုးဝခ်ဳပ္မယ္ ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ဖက္စလံုး ကလည္း သႏိၷဌာန္ ခ်ထားသလို ျဖစ္သြားပါတယ္”ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

တစ္ဖန္ ယခင္က စစ္ေရး အေတြ႕အႀကံဳသာ ရွိခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးတစ္ဦး အေနျဖင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ အေတြ႕အႀကံဳကို နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ခြင့္ ရျခင္း သည္ လြန္စြာ အက်ိဳးရွိသကဲ့သို႔ မ်က္စိလည္း ပြင့္ေစသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါမည္ေလာဟု ျမန္မာအင္ ဒီပဲန္ဒင့္က ေမးျမန္းရာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးက “ေျပာႏိုင္ ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဒါေတြဟာ အရင္တုန္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေနခဲ့တာေပါ့။ အခု ဒီအပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးေတာ့ အခု ေကအိုင္ေအနဲ႔ ျဖစ္တဲ့ကာလမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပန္ၿပီးေတာ့ တာဝန္ေတြ ထမ္းေဆာင္ျဖစ္တာေပါ့။ အခုတစ္ခါ ပထမဦးဆံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု အေနနဲ႔ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ လိုက္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္အတြက္ အမ်ားႀကီး အက်ဳိးရွိသလို ႏိုင္ငံအ တြက္လည္း အမ်ားႀကီး အက်ဳိးရွိ သြားပါတယ္”ဟု ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ မည္ကဲ့သို႕ ေမွ်ာ္လင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားပါဦးမည္နည္း ဟုလည္း ျမန္မာ အင္ဒီပဲန္ဒင့္က ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ တပ္မေတာ္သား ဆိုေတာ့ဗ်ာ၊ အဓိက ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အမိန္႔နဲ႔ တာဝန္နဲ႔ လုပ္ရတာကိုး။ ေပးအပ္တဲ့ တာဝန္အတိုင္း၊ အမိန္႔အတိုင္း ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ သႏိၷဌာန္စိတ္ကေတာ့ ရွိၿပီးသား။  တိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကာ ကြယ္ေရးပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ အဓိကက ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပင္မတာဝန္က ကာကြယ္ေရးပဲဆိုေတာ့ က်န္တဲ့ အပိုင္းက႑ေတြမွာလည္းပဲ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ က်တဲ့ တာဝန္ေတာ့ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္မယ္ ဆိုတဲ့ စိတ္က ေတာ့ ရွိၿပီးသားပါ”ဟု ယင္းက ဆိုပါသည္။

ေနာင္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၌ တပ္မေတာ္သားမ်ားက တက္ႂကစြာ ပါဝင္သြားရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိ ေမးျမန္းရာ “ရွိပါတယ္။ ဒါ ကေတာ့ အရင္ကတည္း ကလည္း  ရွိၿပီးသားပါ။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ တခ်ဳိ႕ ဟာေတြက တာဝန္ မေပးေတာ့ မလုပ္ ႏိုင္တာေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ အခု လို တာဝန္ေပးလိုက္ေတာ့လည္း လုပ္ခဲ့တာေပါ့။ ဒီေတာ့ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း  ဒီရလဒ္အေပၚမွာ လံုးဝၿငိမ္းခ်မ္းေရး အထိ ေဆာင္ရြက္ မယ္ ဆိုတဲ့ အေပၚမွာ  အကုန္လံုး စိတ္ထဲမွာလည္း ရွိပါ တယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာသလို ေပါ့ေနာ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တကယ္ ထာဝရလိုလားၿပီး ေတာ့ တကယ္လည္း သူတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆိုတာလည္း အျမဲတမ္း ရွိပါတယ္”ဟု ယင္းက ေျဖ ၾကားပါသည္။

တစ္ဖန္ ကာလရွည္ၾကာ တိုက္ပြဲ မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေနရသည့္အတြက္ စစ္ပန္းသည္ဟု ခံစားခ်က္မ်ား ရွိမရွိ ကိုလည္း ေမးျမန္းျဖစ္ရာ ယင္းက “သူတို႔ေတာ့ မသိဘူးေပါ့ဗ်ာ။  ကၽြန္ေတာ္တို႔က နဂိုကတည္းက တိုက္တယ္ ခိုက္တယ္ ဆိုတာလည္း တာဝန္နဲ႔ လုပ္တာပါ။ စစ္တိုက္ခ်င္လို႔၊ ဒီလူေတြကို ဘာျဖစ္ေစခ်င္လို႔ဆိုတဲ့ စိတ္မ်ဳိးေတာ့ မရွိပါဘူး။ တပ္မေတာ္သား အားလံုးကေတာ့ ဒီအတိုင္းပါပဲ။ တာဝန္အရ လုပ္ရတဲ့သေဘာပါပဲ။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္သားေတြ ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာလည္း ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္းေတာ့ ေနခ်င္တာေပါ့”ဟု ဆိုပါ သည္။

ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္၏ အသံကို ႏိုင္ငံသားမ်ား ပိုမို ၾကားသိခြင့္ရေရး အတြက္ ေမးျမန္းရာ “တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း တခ်ဳိ႕ဟာေလးေတြ ေျပာခ်င္ တာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မီဒီယာ အေနအထားကို တခ်ဳိ႕ စိုးရိမ္တဲ့အပိုင္းေတြလည္း ရွိတာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တပ္မေတာ္သား ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ အမိန္႔နဲ႔ တာဝန္အတိုင္းပဲ ေဆာင္ရြက္ ရတဲ့အခါမွာ အမိန္႔မေပးဘဲ၊ တာဝန္ မေပးဘဲ မလုပ္ခ်င္ဘူးဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့ အေနအထား တစ္မ်ဳိး ျဖစ္တာေတြလည္း ရွိတာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္တဲ့ အေပၚမွာ လူထုက ပိုၿပီးေတာ့ နားလည္သေဘာေပါက္ လာမယ္ လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ေျဖၾကား ခဲ့ပါသည္။

တစ္ဖန္ ေကအိုင္ေအဘက္မွ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္ေယာ္က ယခုေတြ႕ဆံုပြဲသည္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလားအလာ ရွိေသာ အခ်က္ မ်ားကို ေဆြး ေႏြးႏိုင္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္က ယခုေတြ႕ဆံုပြဲၿပီးေနာက္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္ အထိ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ဆိုထားရာ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္ေယာ္ အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႕ ထင္ျမင္ ယူဆေၾကာင္း ေမးျမန္းရာ ယင္းက “ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ အျမင္အရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ ေျပာသြားတဲ့ဟာေတြ အကုန္လံုးကို ေထာက္ခံ ပါတယ္။ ဒီညေနမွာ သူတို႔ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕က လိုင္ဇာကို ျပန္ေရာက္ လာတဲ့အခါမွာ သူတို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ခဲ့တာေတြကို ျပန္ေျပာျပပါတယ္။ အဲဒါေတြ အားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘာတူ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အပစ္အခတ္ ေလ်ာ့ခ်ေရးေကာ္မတီထဲမွာ ပါပါတယ္။ ေတြ႔ဆံုပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ လူႀကီးေတြ ေျပာတာ ကိုပဲ ေထာက္ခံပါတယ္”ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထိုခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါသြား ေသာ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ ဦး လွေမာင္ေရႊကလည္း ယခုေဆြးေႏြးပြဲ အေပၚ သူ၏ သံုးသပ္ခ်က္ကို ေျပာၾကားရာ “၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေမလက စၿပီး  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ အေနနဲ႔က ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းတို႕ က ေကအိုင္ေအဘက္က တာဝန္ရွိ သူေတြနဲ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းရိုင္မွာ တစ္ ႀကိမ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုင္ဂ်ာယန္မွာ ၂ ႀကိမ္၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေရႊလီမွာ အခုတစ္ခါပါဆို ၂ ႀကိမ္ ေတြ႕ခဲ့ၾက ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၇ ႏွစ္ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲခဲ့ေပမယ့္ ဒီၾကားထဲက ပစ္ခတ္ မႈေတြေၾကာင့္ တစ္ဘက္နဲ႕တစ္ဘက္ အယံုအၾကည္မဲ့ခဲ့ရတာမို႔ ေကအိုင္အို ဘက္က ခ်ိန္းတဲ့ေနရာမွာပဲ ေတြ႕ခဲ့ၾက ပါတယ္။ အခုေတြ႕ဆံုပြဲမွာေတာ့ ႏွစ္ဘက္ေတြ႕ရင္ မ်က္ႏွာခ်င္းေတာင္ ဆိုင္ႏိုင္ပါ့မလား လို႔ ေတြးပူသူေတြ ရွိေပမယ့္ ခုေတာ့ မနက္စာ အတူစားခဲ့ၾကတာမ်ိဳးပါ။ အခ်င္းခ်င္းၾကား ယံုၾကည္မႈကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္”ဟု ဆိုပါ သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ညီညြတ္ ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦး၊ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (SSPP) မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး၊  ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး၊  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္(ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း) (NDAA)မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕(PCG) မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား အျဖစ္ တရုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သံမွဴးႀကီး Mr. Wang Zongying ႏွင့္ ၂ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

ဝ၃၆၊ ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*