ေခါင္းႀကီးသတင္း — ေဖေဖာ္ဝါရီ ၊ ၂ဝ၁၃
ကခ်င္ စစ္ေဘးသင့္ ဒုကၡသည္ စခန္းတစ္ခု ျမင္ကြင္း

ကခ်င္ စစ္ေဘးသင့္ ဒုကၡသည္ စခန္းတစ္ခု ျမင္ကြင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္ခ်င္း စပ္ေနေသာ ယင္က်န္းေဒသမွ က်န္ရွင္း ခ်ီဆိုသူမွာ ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းသို႔ အစားအစာႏွင့္ အဝတ္အထည္ မ်ား ေမွာင္ခို တင္သြင္းေနသူ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ဒုကၡသည္ အမ်ားအျပားမွာ သူႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ တူသူ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူက ရဲကိုလန္႔သည္။ သူ႔ေနာက္သို႔ လိုက္မ်ားေနမလား စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရန္ ကားကို ခဏရပ္ဖို႔ ဒ႐ိုင္ဘာကို သူက ေျပာသည္။ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားမွာ လည္း ျမန္မာ အစုိးရအေပၚ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ခုိင္မာေသာ ေဒသတြင္း ဆက္ဆံမႈမ်ား အၾကား ဗ်ာမ်ားကာ သတိထား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေနၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းက တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအတြက္ ျပႆနာေတြ တသီတတန္းႀကီး ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဝင္ေပါက္ ထြက္ေပါက္မ်ားေသာ နယ္စပ္ ကိုျဖတ္၍ ယင္က်န္း တည္ရွိရာ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္းသို႔ ဒုကၡသည္ အလံုးအရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာေလမလား ပူပန္ေနရသည္။ နယ္စပ္ႏွင့္ အနီးကေလး ရွိ ေကအုိင္ေအ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးစိုက္ရာ လိုင္ဇာမွာ ျမန္မာ အစုိးရတပ္ လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္လုနီးနီးျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ မစၥတာက်န္ႏွင့္ အေပါင္းအေဖာ္ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ တု႔ိမွာ တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီး ဒုကၡသည္ ေထာင္ေသာင္း ခ်ီ၍ ေနထိုင္ရာ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား အတြင္း အလုပ္မ်ားေနဆဲပင္။

အေမရိကႏွင့္ မၾကာမီက ဆက္ဆံေရးေႏြးေထြးလာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တ႐ုတ္က ဆက္ဆံေရး ဆက္လက္ ေကာင္း မြန္ေနေစလိုသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္ႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ မ်ားအတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိး စီးပြားက ႀကီးႀကီး မားမား ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုျဖတ္လ်က္ ယူနန္သို႔ သြယ္ယူ ေနသည့္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈက အနည္းဆံုးေဒၚလာ ၂ ဘီလ်ံ ရွိသည္။ ဤစီမံကိန္းကို ေမလတြင္ အၿပီးသတ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဤ စီမံကိန္းကို စြမ္းအင္ လံုၿခံဳမႈအတြက္ ႀကီးႀကီးမားမား အေရးပါသည္ဟု တ႐ုတ္က ျမင္သည္။ မလကၠာေရ လက္ၾကားကိုျဖတ္၍ သယ္ေဆာင္လာရေသာ သေဘၤာျဖင့္ တင္ပို႔မႈကို ေရွာင္ရွား ရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔တေစ ကခ်င္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ထိန္းထားလိုသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဘက္ျခမ္းရွိ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ သူတို႔က မ်ဳိးႏြယ္တစ္ခုတည္း ျဖစ္သည္။

ယင္က်န္း ခ႐ိုင္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားအတြင္း လည္ပတ္ေနေသာ ကုန္သြယ္ေရး၏ ေက်ာ႐ိုးျဖစ္သည့္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ သစ္ မ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လာျခင္း ျဖစ္သည္။ မၾကာမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း တ႐ုတ္၏ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လာေသာ ကခ်င္ႏွင့္ စီးပြားေရး အဆက္အဆံမ်ားမွာ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသူအခ်ဳိ႕ အတြက္ အက်ဳိးရွိေစ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕က အျမတ္ထုတ္သည္ ဟု ျမင္ၾကသည္။ ေကအုိင္ေအကို တုိက္ေနေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအား နီးကပ္စြာ ရပ္ျပေနျခင္းျဖင့္ ဤသို႔ေသာ နာက်ည္းမႈကို တ႐ုတ္ က မီးေလာင္ရာေလပင့္ မျဖစ္ေစလိုေပ။

ဤသို႔ေသာ မတူကြဲျပားသည့္ ဖိအားမ်ားက ဖန္တီးေပးထားသည့္ မီးခိုးေရာင္ဇုန္ အတြင္းတြင္ မစၥတာ က်န္ လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ေန ရျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ အာဏာပိုင္မ်ားက သူ႔လိုလူမ်ားႏွင့္ စည္း႐ံုး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို မၾကာခဏ ဆိုသလို ရပ္တန႔္ပစ္တတ္ၾကသည္။ သူတုိ႔က အစုိးရ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ ထားသည့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ကင္းရွင္းေသာ “အိမ္တြင္း ဘုရားေက်ာင္း” ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မစၥတာက်န္မွာ အိမ္တြင္း ဘုရားေက်ာင္း မ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအစီရင္ ခံစာတစ္ခု ေရးသားခဲ့အၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ေပါက္ ၾကားမႈျဖင့္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ေလးလၾကာ ေထာင္တြင္း အက်ဥ္းက် ခံခဲ့ရသည္။ ၂ဝ၁၁ တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေနာက္ ပဋိပကၡ၏ သားေကာင္မ်ား ကို ကူညီဖို႔ အန္ဂ်ီအိုတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ ေဘက်င္းမွ ယူနန္သို႔ သူေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ “ဒုကၡသည္မ်ားကို ခ်စ္ခင္သည္”ဟု အဓိပၸာယ္ ရသည့္ “ေဝနန္မင္း (Woainanmin)” အမည္ရွိ အေကာင့္တစ္ခုကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ တြစ္တာႏွင့္ တူေသာ “စိနေဝဘို (Sina Weibo)” မိုက္ခ႐ို ဘေလာ့တြင္ ဖြင့္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း အလွဴေငြယြမ္ ၁ဝဝ,ဝဝဝ (ေဒၚလာ ၁၆,ဝဝဝ)ခန္႔ ရရွိခဲ့သည္။ ယခုလ တစ္လတည္းတြင္ တ႐ုတ္ကူညီ ေထာက္ပံ့သူမ်ားက ေနာက္ထပ္ ယြမ္ ၅ဝ,ဝဝဝ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္း အတြင္း တုိက္႐ိုက္ ပါဝင္ပတ္သက္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စိတ္ပါ ဝင္စားမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ မ်ားအတြင္း ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရ၏ ျငင္းပယ္မႈ တို႔ေၾကာင့္ မစၥတာ က်န္ တို႔လို အန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ ဖံုးတစ္ဝက္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑ တစ္ခုအေနႏွင့္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္နယ္ျခား ေစာင့္တပ္မ်ားကို ေရွာင္ရန္ ညဘက္တြင္ တိတ္တဆိတ္ လႈပ္ရွား၍ တရားဝင္ ဂိတ္မ်ား ကို ေရွာင္ကြင္း ျဖတ္ေက်ာ္ရသည္။ ယင္က်န္း နယ္စပ္ကို ျမစ္တစ္စင္းျဖင့္ ပိုင္းျခားထားသည္။  လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း မွစ၍ ေဒသခံ မဟုတ္သူမ်ားကို လုိင္ဇာ တစ္ဖက္ရွိ တ႐ုတ္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ ေသာ နာဘန္း (Nabang) ၿမိဳ႕သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း ကိုပင္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့သည္။ နာဘန္းၿမိဳ႕မွာ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ပစ္ခတ္ေသာ အေျမာက္က်ည္မ်ား လြဲေခ်ာ္ထိမွန္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားက ဒုကၡသည္ အက်ပ္အတည္းကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထဲသို႔ လွ်ံက်မလာေအာင္ ႀကိဳးစား ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္း ခဲ့ၾကသည္။ ထိန္ခ်ဳန္းခ႐ိုင္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ ယင္က်န္းခ႐ိုင္ရွိ Diantan နယ္စပ္ၿမိဳ႕စြန္တြင္ ဒုကၡသည္ မ်ား ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ငွားရမ္းေနထုိင္ရာ သစ္သားအိမ္ ယိုင္နဲ႔နဲ႔ကေလး မ်ားရွိသည္။ ဤအိမ္စုတ္ ကေလး မ်ားတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလက Diantan ၿမိဳ႕တြင္း ျဖတ္ဝင္လာခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္ ၄ဝဝဝ  မွ အခ်ဳိ႕ ေနထိုင္ေၾကာင္း မစၥတာက်န္း ခန္႔မွန္းသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရက သူတုိ႔ကို ကားျပင္ အလုပ္႐ံုစခန္းတစ္ခုအတြင္း ယာယီေနရာခ်ေပးၿပီး စားေရ ရိကၡာ ႏွင့္ ေဆးဝါးအကူအညီေပးခဲ့သည္။ ထုိအေဆာက္အဦ နံရံတစ္ခုေပၚတြင္ “ေယ႐ႈ”ဟု တ႐ုတ္ ဘာသာျဖင့္ ေရးျခစ္ထားေသာ စာလံုးမွာ သူတုိ႔ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အမွတ္ရစရာျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ၂ ပတ္ ၃ ပတ္ အၾကာတြင္ နယ္စပ္အနီး ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းသို႔ သူတုိ႔အမ်ားစုကို ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုဒုကၡသည္စခန္းမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ကို ျမန္မာ အစုိးရႏွင့္ အခ်ဳိ႕ကို ကခ်င္တုိ႔က ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလုိပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ က UNHCR အပါအဝင္ ႏုိင္ငံ တကာအဖြဲ႕မ်ားကို ကခ်င္ဒုကၡသည္ မ်ားထံ သြားေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္။ နယူးေယာက္ အေျခစိုက္ အန္ဂ်ီအိုတစ္ခုျဖစ္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (HRW)၏ အဆုိအရ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္၊ ဇြန္လက ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ဒုကၡသည္ ၇ဝဝဝ မွ ၁ဝ,ဝဝဝ ၾကားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သူတုိ႔ကို ဆႏၵမပါဘဲ ျပန္ပို႔ခဲ့သည္ ဆုိျခင္းကို တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ျငင္းဆိုၾကသည္။

တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ သူ႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိေကာင္း သိလိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မျမင္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္လူမ်ဳိး ခရစ္ယာန္ျဖစ္သူ မစၥတာက်န္က ေျပာပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားက သည့္ထက္ပို၍ အမ်ားႀကီး ကူညီႏိုင္ေၾကာင္း သူက ေထာက္ျပသည္။ တ႐ုတ္ အစုိးရက နာဘန္းၿမိဳ႕တစ္ဝိုက္တြင္ ဒုကၡသည္စခန္း ေလးခု တည္ေဆာက္ထားေသာ္လည္း လူသူ မရွိေသးေခ်။ သူ၏ အေဖာ္ ခရစ္ယာန္ လႈပ္ရွား တက္ႂကြသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဟြာဟြီခ်ီ (Hua Huiqi) က ကခ်င္မ်ားကို မီဒီယာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံဉာဏ္ ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ လႈပ္ရွားသူ ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ”ဟု သူက ဂုဏ္ယူ ဝင့္ႂကြားစြာ ေျပာဆိုသည္။ ဤသို႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈမွာ အစမ္းသပ္ခံေနရၿပီျဖစ္သည္။

Ref:economist.com

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*