ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားအား ေျဖေလ်ာ့ေပးေနသည့္ အေမရိကန္အစိုးရက ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားကိုု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ အတြင္းက ေၾကညာ ခဲ့ျခင္းျဖင့္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ေျဖေလ်ာ့မႈ တစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္ မတ္လကမွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ ရယူခဲ့ေသာ အရပ္သားအစိုးရ ကလည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာေစရန္ တံခါးဖြင့္ထားခဲ့သည္။ ယခင္က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းမရွိေသာ သတင္းအခ်က္  အလက္မ်ားအရ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ အန္ဒမန္ ပင္လယ္ျပင္ရွိ ရခိုင္၊ မုတၱမႏွင့္ တနသၤာရီ ကမ္းလြန္ေဒသမ်ားတြင္ ေရနက္ပိုင္း လုပ္ကြက္ ၁၇ ခု ႏွင့္ ေရတိမ္ပိုင္း လုပ္ကြက္ ၆ ခုတို႔တြင္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဖိတ္ေခၚခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယင္း ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားသည္ ယခင္က ႏိုင္ငံစံု ေရနံကုမၸဏီမ်ား တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ဖူးျခင္း မရွိေသးေသာ လုပ္ကြက္သစ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းတို႔ တုိက္႐ိုက္ ညိႇႏိႈင္းမႈျဖင့္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက စီမံကိန္း တစ္ရပ္တိုင္းတြင္ ၁၅% မွ ၂၅% အထိ အစုရွယ္ယာ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းကမ္းလွမ္းခ်က္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ယခု သီတင္းပတ္အတြင္း စကၤာပူႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကြန္ဖရင့္၌ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦး ေအာင္ေက်ာ္ထူးက ရွင္းလင္းတင္ျပ သြားခဲ့သည္။ ဦးေအာင္ေက်ာ္ထူး၏ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ အစီရင္ခံစာသည္ ေမ ၁၅ ရက္၊ ေန႔စြဲ တပ္ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ၾကရသည္။

ကမ္းလွမ္းခ်က္အရ လုပ္ကြက္ရကုမၸဏီအား ေရနံရွာေဖြေရး ကာလအျဖစ္ ေျခာက္ႏွစ္တာအထိ ခြင့္ျပဳထားမည္ ျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္ေရး စသည္နွင့္ သံုးႏွစ္တာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ကာလကုိလည္း ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ကြက္ရ ကုမၸဏီသည္ ဝင္ေငြခြန္ ၃ဝ% ႏွင့္ Loyalty Share ၁၂.၅% ကို ျမန္မာအစိုးရသို႔ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

ရတနာ ကမ္းလြန္ေရနံ လုပ္ကြက္တြင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ ျပင္သစ္ ေရနံကုမၸဏီႀကီး ျဖစ္သည့္ Total SA(TOT) သည္ အေမရိကန္ ေရနံကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ Chevron Corp(CVX) ႏွင့္ ဖက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး Chevron ၏ ပါဝင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိသည္။

ယမန္ႏွစ္က ေခၚယူခဲ့ေသာတင္ဒါမ်ားအရ လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ကိုးေစာင္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းက ဇြန္လအတြင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းစာခ်ဳပ္ ကိုးေစာင္တြင္ မေလး ရွားမွ Petronas ထိုင္းႏိုင္ငံမွ PTT ႏွင့္ အိႏၵိယမွ Jubilant တုိ႔မွာ ကုန္းတြင္းေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ ကြက္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ကုန္းတြင္းေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားကို လာမည့္ လတြင္ တင္ဒါ ထပ္မံေခၚယူရန္ ျမန္မာအစိုးရက စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ ကုန္းတြင္း၌ ေရနံလုပ္ကြက္ ၁၇ ခုႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ကြက္ ၅ ခုတုိ႔ရွိသည္။ ကမ္းလြန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ Daewoo International ကုမၸဏီ၏ ေရႊစီမံကိန္းႏွင့္ PTT Exploration & Production ကုမၸဏီ၏ ေဇာတိက စီမံကိန္းတုိ႔မွာ လုပ္ငန္းစတင္ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ေရး စတင္ႏိုင္မည္ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ထူးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလရွိ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရံေရနံပမာဏသည္ စည္ေပါင္း ၂.၁ဘီလ်ံ ရွိၿပီး အရံ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပမာဏမွာ ၂၅ ထရီလ်ံ ကုဗေပရွိေၾကာင္း စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ တရားဝင္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားမႈအရ သိရသည္။

Ref: Myanmar Invites Foreign Energy Firms to Explore 23 Offshore Oil, Gas Blocks by Down Jones Newswires, Fox News, Published

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*