က်န္းမာေရး သတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၆

world-aids-2016

ကမၻာ႔ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ ဖဲႀကိဳးနီ လႈပ္ရွားမႈကုိ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတ္ာတို႔တြင္ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း UNAIDS က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံတြင္ ကမၻာ႔ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ ဖဲႀကိဳးနီ လႈပ္ရွားမႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠဌမ်ား၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တို႔မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မ႐ွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ UNAIDS ႏွင့္ Phoenix Association မွ တာဝန္႐ွိသူမ်ား၊ HIV ဆိုင္ရာ လူမႈကြန္ရက္ (၉) ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ အမွတ္တရ စာစုမ်ားေရးျခင္း၊ လက္ဝါးေပၚမ်ားတြင္ HIV လုပ္ငန္း အေထာက္အကူျပဳ ပညာေပး စာမ်ား ကပ္၍ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ား ႐ုိက္ကူးျခင္း၊ တက္ေရာက္သူမ်ား အားလုံး ဖဲႀကိဳးနီ ရင္ထိုးမ်ား တပ္ဆင္၍ World AIDS Day အား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္လည္း AIDS တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိန္းအမွတ္အျဖစ္ ဖဲႀကိဳးနီ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ လူထု လမ္းေလွၽာက္ပြဲကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*