ယခုအခါ ကားအို၊ ကားေဟာင္းမ်ား ေနာက္ဆံုး(ပ)(ဗ)စသျဖင့္ အစိုးရဌာနသို႔ အပ္ႏွံလိုက္ေသာအခါ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဖ်က္ဆီး၍ အရည္က်ဳိပစ္မည္ဟု ေၾကညာသျဖင့္ သိရွိရပါသည္။ ဤကိစၥကို ေစတနာ ထား၍ ႏိုင္ငံေတာ္ မနစ္နာသင့္သည္ကို မနစ္နာေစရန္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးလိုပါသည္။ ကား ေဟာင္းမ်ားထဲတြင္ (၁) အမွန္တကယ္ ဖ်က္သိမ္း၍ အရည္က်ဳိသင့္ေသာ ကားအို၊ ကားေဟာင္းမ်ား၊ (၂) လံုးဝ ဖ်က္စီးရန္ မသင့္ေတာ္ေသာ ကားအို၊ ကားေဟာင္းမ်ား ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ရွိပါသည္။

အပ္ႏွံထားသည့္ ဖ်က္သိမ္းယာဥ္မ်ား စုပံုထားစဥ္

အပ္ႏွံထားသည့္ ဖ်က္သိမ္းယာဥ္မ်ား စုပံုထားစဥ္

အမွတ္ (၁) အမ်ဳိးအစား ကားမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈျခင္း

(က) အျပင္မွၾကည့္လွ်င္ ကားေဘာ္ဒီ (ကုိယ္ထည္) စုတ္ျပတ္ေနသည္။ ေဆးရည္မွိန္ျခင္း၊ ေဆးအေရာင္မွိန္ျခင္း၊ တိုက္ခုိက္ထားသာ ဒဏ္ရာ၊ ဒဏ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အျပည့္ ျဖစ္ေနျခင္း၊ သံေခ်းမ်ားတက္၍ ေဆြးျမည့္ေပါက္ ၿပဲေနျခင္း။

(ခ) တံခါးေလးေပါက္သည္ ပံုမွန္ ခလုတ္ျဖင့္ဖြင့္၊ ပိတ္၍မရေတာ့သျဖင့္  ႀကိဳးျဖင့္ သိုင္းခ်ည္ထားရျခင္း၊ ခ်ိတ္မ်ားတြင္ ခ်ိတ္ထားရျခင္း၊ မွန္ျပတင္းေပါက္မ်ားတခ်ိဳ႕က တင္ထားမွ ရသည္။ ေအာက္ျပန္ခ် မရ၊ တခ်ဳိ႕ မွန္ျပတင္းေပါက္က လံုးဝျပန္ပိတ္မရ။ မိုးရြာေနပူ ဤအတိုင္း ထားရသည္။ ေရွ႕ၾကည့္မွန္သည္ ျခစ္ရာ အစင္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည္။

(ဂ) ေရွ႕အင္ဂ်င္စက္ဖံုးသည္ ပိတ္မရ၊ ကားေမာင္း သြားေသာအခါ ေလတိုး၍ စက္အဖံုး အေပၚသို႔ ပြင့္တက္လာသည္။ ႂကြတက္လာတတ္သည္။ ထုိသို႔ မျဖစ္ေစရန္ တံခါးႀကိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္ထားရသည္။ ေနာက္ဘက္ပစၥည္း ထားေသာ အခန္းတံခါးသည္လည္း ႀကိဳးျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်ိတ္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်ိတ္ထားရသည္။

(ဃ) အင္ဂ်င္စက္ခန္း

ဘက္ထရီအိုးမွ အက္စစ္ေရမ်ား မၾကာခဏ လွ်ံက်သျဖင့္ ေအာက္ခံေဘာ္ဒီ ေဆြးေျမ့ေနသျဖင့္ ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္ထားရပါသည္။ ကာဘ႐ုိက္တာသည္ အဖံုးမရွိေတာ့ပါ။ ေလသန္႔စက္ ကာဘာ (air cleaner) မရွိေတာ့ပါ။ အင္ဂ်င္ အေပၚ ေအာက္ အပိတ္အဆက္မွ အင္ဂ်င္ဝိုင္မ်ား ယိုစီး က်ေနသည္။ ဘရိတ္ဆီဆံုလည္းမလံုပါ။ ဘရိတ္ဆီ အစစ္ မထည့္ဘဲ တစ္ခါတစ္ရံ (ေရ)ထည့္၍ တစ္ခါတစ္ရံ (ဆပ္ျပာ)ရည္ ထည့္သံုးပါသည္။ ေရတိုင္ကီမွာလည္း မၾကာခဏ ေပါက္၍ ဖာထားေသာ အရာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနပါသည္။ ေရလည္း မၾကာခဏ ဆူပါသည္။

(င) ဘီးတာယာ ၄ လံုးႏွင့္ အရန္တာယာမ်ား

ေမာင္းႏွင္ လည္ပတ္ေနေသာ တာယာ ၄ လံုးမွာ အမ်ဳိးအစား မ်ဳိးစံု ၄ မ်ဳိး ျဖစ္ေနၿပီး အရံတာယာမွာလည္း အျခားအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါသည္။ တာယာအားလံုးသည္ ပန္းလံုးဝမရွိ၊ ေျပာင္ေခ်ာေခ်ာ ျဖစ္ေနေသာကားမ်ား၊ ေရွာ့ဘား SHOCK ABSORBER မ်ားလည္း ဆီမရွိ အလုပ္မလုပ္ေတာ့သျဖင့္ ကားသြားေသာအခါ ခုန္ဆြခုန္ဆြ ျဖစ္ေနသည္။

(စ) လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မီးလံုးမ်ား

ေရွ႕မီးႀကီး မီးကေလး လံုးဝ မလင္းပါ။ ေနာက္မီးမ်ား လံုးဝမလင္းပါ။ ေပါက္ကြဲေနပါသည္။ မီးလံုးဝ ထြန္းမရပါ။ ေရွ႕မွန္ ေရသုတ္တံ (wiper) အလုပ္ မလုပ္ပါ။ တခ်ဳိ႕ကားမ်ား လံုးဝမပါေတာ့ပါ။

(ဆ) အတြင္းၾကမ္းခင္းမ်ားပါ ေဆြးျမည့္ေပါက္ၿပဲ ေနပါသည္။ ထိုင္ခံုမ်ား ေအာက္သို႔ ကၽြံက်သြားႏိုင္ပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းထိုင္သည့္ ခံုမ်ားမွာ ဆိုဖာမ်ား မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေအာက္ခံနွင့္ ေနာက္မွီပါ သစ္သားျပားမ်ား တပ္ဆင္ထားပါသည္ စသျဖင့္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း သို႔မဟုတ္ ပို၍ဆိုးေသာ ကားမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ေမာင္းႏွင္သံုးစြဲလ်က္ ရွိေနပါေသးသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ကလည္း ေမာင္းႏွင္သံုးစြဲခြင့္ ျပဳလ်က္ပင္ ရွိေနပါေသးသည္။ လြန္စြာ အႏၲရာယ္မ်ား လွပါသည္။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ကားမ်ဳိးကို ၁၉၉၉ ျဖစ္ေစ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ထုတ္လုပ္ကား (Model)ျဖစ္ပါေစ လံုးဝသံုးခြင့္မျပဳဘဲ ဖ်က္ဆီးအရည္က်ဳိရန္သာ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့နည္းသြားပါမည္။

အမွတ္ (၂) ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ လံုးဝမသင့္ေတာ္ေသာ ကားအို၊ ကားေဟာင္းမ်ား

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု အသံုးျပဳခဲ့ေသာ AUSTIN PRINCE(1958)

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု အသံုးျပဳခဲ့ေသာ AUSTIN PRINCE(1958)

အျပစ္အနာအဆာ လံုးဝမရွိ။ ပကတိ အေကာင္းအတိုင္း ရွိေနေသာ  ကားအို၊ ကားေဟာင္းမ်ားကို ကားအို၊ ကားေဟာင္း Old Car ဟု ေခၚပါသည္။ တခ်ဳိ႕က ေရွးေဟာင္းကား ANTIQUE ကားဟု ေခၚၾကပါသည္။ အဆိုပါကားေဟာင္းမ်ားထဲမွ ရွားပါးေသာ ကားေဟာင္း၊ ကားေကာင္းမ်ား ကိုမူ အထူးတန္ဖိုးထား ေလးစားစြာျဖင့္ VINTAGE CAR ဟု အျမတ္တႏိုး တင္စား မွည့္ေခၚၾကပါသည္။

ဥပမာ ဆိုရေသာ္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က သမၼတႀကီး မန္းဝင္းေမာင္ ဗိုလ္႐ႈခံမ႑ပ္သုိ႔ လာစဥ္က အသံုးျပဳခဲ့ေသာ CADILLAD CONVERTIBLE ကဲဒီလက္ အမိုးဖြင့္ (အေမရိကန္ကား) အျပာႏုေရာင္၊ ယင္းသမၼတႀကီးပင္ အာဇာနည္ေန႔တြင္ Roll Royce အမဲေရာင္ ကားႀကီးကို ေရွ႕မွ ေရႊေရာင္ ႏိုင္ငံေတာ္ တံဆိပ္ကပ္၍ အာဇာနည္ကုန္းသို႔ တက္ေရာက္ ပန္းေခြခ်ခဲ့ပါသည္။ ဤ Roll Royce ကားႀကီးႏွင့္ပင္ ယိုးဒယားဘုရင္ႏွင့္ မိဘုရားကိုလည္း ႀကိဳဆိုပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤကားမ်ား ရွိေနသလား။ မရွိေတာ့ဘူးလား မသိပါ။ ရွိခဲ့ပါလွ်င္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း မ်ားစြာတန္မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ယင္းအခ်ိန္က ဦးေလာယံုဆိုသူထံတြင္ Rolls Royce အမဲေရာင္တစ္စီး ရွိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးက ဝယ္သြားသည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဆုိပါကားမ်ား ကို VINTAGE ကားဟု ေခၚပါသည္။

ယင္းကားမ်ားကို မည္မွ်ပင္ ေဟာင္းေသာ္လည္း ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အရည္က်ဳိျခင္းမ်ား လံုးဝမျပဳလုပ္သင့္ ပါ။ မေရာင္းလိုလွ်င္ ျပတိုက္၌ ျပသထားသည့္ ကားမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ၁၉၆၄-၆၅ ခုႏွစ္ထုတ္ မာစီးဒီး 220-S (MERCEDES BENZ 220 S) သည္ ယခုထက္ထိ အစိတ္အပိုင္း အားလံုး အေကာင္းပကတိအတိုင္း ရွိၿပီး အသံုး ျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။ ဤကားကိုလည္း ေဟာင္းသြားၿပီျဖစ္၍ အရည္က်ဳိ ဖ်က္ဆီးမည္ဆိုပါက လြန္စြာႏွေျမာဖို႔ ေကာင္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာကလည္း ကဲ့ရဲ႕ ႐ႈတ္ခ်ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေနဝင္း လက္ထက္ကလည္း သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ MERCESES 230-4 ႏွင့္ 230-6 စသျဖင့္ ကားမ်ား အိမ္ေတာ္တြင္ သံုးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါကားမ်ားသည္ ယခုအထိ အေကာင္းအတိုင္း ရွိပါသည္။ ထိုနည္းလည္းေကာင္း ထိပ္တန္း ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား သီးသန္႔ႀကိဳပို႔ရန္ တံခါး ၆ ေပါက္ပါေသာ MERCEDES 600 မ်ားလည္း ရွိပါ ေသးသည္။ ႀကံဳႀကိဳက္၍ ေျပာျပပါရေစ။ ၁၉၉၁-၁၉၉၂ ခုႏွစ္ေလာက္က ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ (MERCEDES 300) ရွစ္စီးခန္႔ကို ေလလံပစ္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိးတစ္ေယာက္က ေလလံေအာင္သူမ်ားထံမွ ျပန္ဝယ္ၿပီး အားလံုးကို ဂ်ာမဏီျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ ယူေဆာင္ သြားခဲ့ပါသည္။

ယင္း (မာစီးဒီး ၃ဝဝ)သည္ ေရာင္းတန္းကား အမ်ဳိးအစားမဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရး အစိုးရ လက္ထက္က ႏိုင္ငံျခား ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ႀကိဳပို႔ရန္ အထူးေအာ္ဒါမွာ၍ တင္သြင္းေသာ ကားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ တင္သြင္းခဲ့စဥ္က ၁ဝ စီးဟုသိခဲ့ပါသည္။ ကားမ်ားကို ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ေသခ်ာစြာ တာဝန္ယူ၍ ၾကပ္မတ္ ထိန္းသိမ္းရပါသည္။ ဤကားမ်ားကို ေမာင္းႏွင္မည့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ လည္ကတံုး အက်ႌ၊ တိုက္ပံုအနက္၊ ေခါင္းေပါင္း ေပါင္း၍ ေမာင္းႏွင္ ရပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း အစိုးရ အဆက္ဆက္ သည္ ဤကားမ်ားကို သိပ္ၿပီးအသံုးျပဳသည္ကို မေတြ႕ရပါ။ ဤအတိုင္းသာ သိမ္းဆည္းထား ၾကပါသည္။ ေလလံပစ္စဥ္က ကားမ်ားကို သြားေရာက္စစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈေသာအခါ အလြန္ အံ့အား   သင့္ဖို႔ ေကာင္းပါသည္။ ကားတိုင္းတြင္ အင္ဂ်င္ဝိုင္သည္ ဝယ္စဥ္က ပါလာသည့္ နဂို ORIGINAL အတိုင္း ရွိေနၿပီး ကားတိုင္းတြင္ ဓာတ္ဆီ ၄ ဂါလန္ခန္႔ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

ေလလံေအာင္၍ ကားကိုအိမ္သို႔ ယူေဆာင္ကာ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ အတြင္းအျပင္ အားလံုးျပဳျပင္ ၿပီး၍ ညေနပိုင္းတြင္ ကားကို ဘက္ထရီတပ္ၿပီး စက္ႏႈိးလိုက္ေသာအခါ (ေဒါက္ခနဲ— ဝီးကနဲ)ပါပဲ။ တစ္ခ်က္သာ ႏႈိးရပါသည္။ ကားအမည္းႀကီး၏   ေဆးကလည္း နဂိုမူလ ORIGINAL ေဆးျဖစ္ေလေတာ့ တဖိတ္ဖိတ္ႏွင့္ ေႂကြေရာင္ေတာက္ ေနပါေတာ့သည္။ အတြင္းပိုင္း သားေရကူရွင္ (LEATHER) အနီေရာင္မ်ားမွာလည္း ေပါက္ျခင္း၊ ၿပဲျခင္းမရွိ။ ေတာက္ပေျပာင္လက္ေနပါသည္။ အဆိုပါ ကားမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားတြင္ ျပန္ေရာင္းပါက ေဒၚလာသိန္းခ်ီ၍ ရႏိုင္ပါသည္။ ယင္း မာစီးဒီးဝယ္ ေသာ ဂ်ာမန္ႀကီးသည္ ျမန္မာျပည္မွ ရွားပါးကားမ်ားျဖစ္ေသာ ဂ်ာဂြာ (JAGUAR MARK II, MARK V, MARK VII)မ်ား၊ MG ၿပိဳင္ကားမ်ား၊ ေအာ္စတင္၊ ဆန္းဘိန္း SUN BEAN DAMLER ကားမ်ားသာမက ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေဟာင္းမ်ားလည္း ဝယ္ယူသြားခဲ့ပါသည္။ ဆိုင္ကယ္မ်ားမွာ တစ္ခ်ိန္က တပ္ မေတာ္က အသံုးျပဳခဲ့ေသာ BSA-M20/BSA Royal Star ရဲတပ္ဖြဲ႕ က အသံုးျပဳခဲ့ေသာ TRIUMPH/NORTON၊MATCHLESS/ARIEAL HARLEY DAVIDSON စသည့္ ဆိုင္ကယ္ေဟာင္း မ်ားကိုလည္း အျမတ္တႏိုး တန္ဖိုးထား၍ ဝယ္ယူသယ္ေဆာင္ သြားပါသည္။

ကားေဟာင္းသတင္း ပ်ံ႕ႏွ႔ံသြားၿပီး ဂ်ာမန္ သာမက၊ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ပန္စသျဖင့္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ လာေရာက္ ဝယ္ယူၾကေလသည္။

ႏိုင္ငံအသီးသီးသို႔ ေရာက္ၾကေသာအခါ ယင္းကားမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း အသံုးမျပဳၾကပါ။ (ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း သံုးခြင့္မျပဳေသးပါ။)ကားမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို တစ္စစီ၊ တစ္စစီ ျဖဳတ္ခ်ၿပီး သူ႔အပိုင္းႏွင့္သူ စနစ္တက် ျပန္လည္ျပဳျပင္ တပ္ဆင္ရသည္။ အားလံုးၿပီးမွ ယာဥ္စစ္ေဆးေရးဌာနက မ်က္ႏွာမလိုက္ဘဲ အေသးစိတ္စစ္ေဆးၿပီးမွ ထိပ္တန္း အေျခအေန Tip-Top Condition ေရာက္မွ အသံုးျပဳခြင့္ လိုင္စင္ ထုတ္ေပးပါသည္။ ဤအေျခအေနလည္း ေရာက္ေရာ ဤကား၏ တန္ဖိုးသည္ လည္း ေခါင္ခိုက္ေအာင္ ျမင့္တက္ သြားပါေတာ့သည္။

ႀကံဳႀကိဳက္၍ နာမည္ႀကီးကား အေၾကာင္း ေျပာျပၿပီးပါၿပီ။ ယခု လက္ရွိ ျမန္မာျပည္မွ ကားမ်ားသည္ လည္း အေကာင္းပကတိ ကားမ်ား ရွိေနပါသည္။ ဥပမာ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္ထုတ္ မာဇဒါ ၃၂၃၊ တခ်ိဳ႕ကားမ်ားမွာ စတင္ထုတ္ေပးစဥ္ကအတိုင္း တစ္လက္ကိုင္ အစိတ္အပိုင္းအားလံုး ပကတိ မူလအတိုင္း ရွိေနပါေသးသည္။ တခ်ဳိ႕ မာဇဒါဆီဒင္ ၁၃ဝဝ/ မာဇဒါ ၉၂၉/ကို႐ိုလာ ၁၉၇၂/မာစီး ဒီး/ေဗာက္ဝက္ဂင္/MORRIS/AUSTIN စသည့္ ကားမ်ားကို ပိုင္ရွင္မ်ားက အၿမဲမျပတ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ႐ိုေသစြာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသျဖင့္ ယခုထက္တိုင္ ထိပ္တန္းအေျခအေန Tip-Top Condition တြင္ ရွိေနပါသျဖင့္ အရည္က်ဳိ မပစ္္သင့္ပါ။ ေျပာရမည္ ဆိုလွ်င္ ယခု တင္သြင္းလာေသာ ၄ဃ/၅ဃ/ ၁၉၉၉/၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ကားမ်ားထက္ပင္ သာပါေသးသည္။ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးအပ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္း

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကိစၥမ်ားကို အစိုးရ အာဏာပုိင္မ်ားက စဥ္းစားေျဖရွင္း၍ မူခ်ေသာအခါ မိမိႏိုင္ငံတစ္ခုတည္း သာမဟုတ္ဘဲ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းမဟုတ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း ၾကည့္႐ႈေလ့လာဖို႔ လိုသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဥပမာ ယာဥ္ေမာ္ေတာ္စစ္ ေဆးျခင္းတြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံ စစ္ေဆးပံု၊ ယိုးဒယားႏိုင္ငံ စစ္ေဆးပံု ဂ်ာမနီ၊ အေမရိကန္စသျဖင့္ ေလ့လာ ၿပီး လုိအပ္ပါက လိုသည့္အပိုင္းကို အတုယူရေပမည္။ ဘက္မလိုက္ဘဲ တိက်မွန္ကန္စြာ စစ္ေဆးရန္လည္း လိုပါသည္။ ကားမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းရာတြင္လည္း ထိုနည္းအတူ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္၍ ေလ့လာ၍ လုပ္သင့္သည္ဟုထင္ပါသည္။ အာဏာရွင္ေခတ္ ကကဲ့သို႔ ဟိုကား မသြင္းရ၊ ဒီကား မသြင္းရ။ ဒီေမာ္ဒယ္ထက္ ေဟာင္းလွ်င္ မသြင္းရ။ အင္ဂ်င္အား ဒီထက္ႀကီးလွ်င္ မသြင္းရ စသျဖင့္ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ေနသည္။ ျပည္သူလူထု စိတ္ဆင္းရဲရသည္။ မလိုလားအပ္သည့္ မၾကားဖူးသည့္ အခြန္မ်ားလည္း မေကာက္ပါရန္၊ (ဥပမာ-နယ္ေျမခြန္ဆိုတာမ်ိဳး) မည္သည့္ နယ္ေျမအတြက္ မည္သည့္ အခြန္ေဆာင္ ရပါမည္နည္း။ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႏွင့္အညီ အေကာက္ခြန္ CUSTOM DUTY အေရာင္းခြန္ SALE TAX အျမတ္ခြန္ PROFIT TAX စသျဖင့္ ထံုးစံႏွင့္အညီ အခြန္မ်ားေပးသြင္းၿပီးပါက မလိုလားအပ္ေသာ မၾကားဖူးသည့္ အခြန္မ်ား မေကာက္ၾကပါရန္လည္း အႀကံျပဳလိုက္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ ေမတၱာ ေစတနာကို တန္ဖိုးထားရာ ေရာက္ပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံယာဥ္ထိန္းစနစ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသည္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ မတက္မီက ယာဥ္မ်ားသည္ လမ္း၏ဘယ္ဘက္မွ ကပ္၍ ေမာင္းရသည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး၊ အိႏိၵယ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ထုိကဲ့သုိ႔ လက္ဝဲကပ္ေမာင္း ခ်ည္းပါပဲ။ ဂ်ပန္လည္း ထိုနည္းလည္း ေကာင္းျဖစ္သည္။ အဲဒီအခ်ိန္က ကားမ်ားသည္ လက္ဝဲကပ္ ေမာင္းရန္အတြက္ အလြန္အဆင္ေျပပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းသူသည္ ညာဘက္ထိုင္ခံုမွ ထိုင္၍ ေမာင္းရသျဖင့္ အလြန္ အႏၲရာယ္ကင္းပါသည္။ လက္ဝဲကပ္ ေမာင္းရာမွ ႐ုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္း ညာကပ္ေမာင္းသို႔ ေျပာင္းလိုက္သည္။ အေမရိကား၊ ဂ်ာမဏီတို႔ကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားသည္။ အေတာ္ ဒုကၡေရာက္ပါသည္။ ကားမ်ား တည္ေဆာက္ထားပံုမွာ လက္ဝဲကပ္ ေမာင္းရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ဘတ္စ္ကားစီး ခရီးသည္မ်ား၊ ေက်ာင္းကားမ်ား အလြန္ဒုကၡေရာက္ ပါသည္။

ကားက ညာဘက္ကပ္ၿပီးရပ္သည္။ ဆင္းသည့္အခါ တံခါးေပါက္ က ဘယ္ဘက္တြင္ရွိသျဖင့္ ဘယ္ ဘက္က ဆင္းရသည္။ ေနာက္က ကားေတြလာေနလွ်င္ အႏၲရာယ္မ်ားသည္။ ယာဥ္တိုက္ခိုက္မႈလည္း မၾကာခဏ ျဖစ္သည္။ အေဝးေျပးကားမ်ား၊ အေဝးေျပးလမ္းေပၚတြင္ ပိုဆိုးသည္။ ေရွးကလို ကားေတြ ဘယ္ဘက္ကပ္ေမာင္း လုပ္လိုက္လွ်င္ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းမည္။ အႏၲရာယ္ကင္းေပမည္။

တင္သြင္းလာမည့္ ကားမ်ားသည္လည္း ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ လက္ဝဲကပ္ ေမာင္းလမ္းအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ လက္ယာကပ္ ေမာင္းကားမ်ား ရလိုလွ်င္ အေမရိကား၊ ဂ်ာမဏီ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမ်ားမွသာ ရႏိုင္သည္။ ဂ်ပန္ျပည္က မရႏိုင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ သူေဌးႏိုင္ငံ မဟုတ္သည္ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ေစတနာ အရင္းခံျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဟန္လွၾကည္

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*