ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၇၊ ၂၀၁၂

မတ္လ ၂၇ ရက္ မနက္ ၈းဝဝတြင္ ​ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္းေပၚရွိ ​​  ေဘာလံုးကြင္း၌ ေဟာေျပာ ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေဟာေျပာပြဲတြင္ ပါတီစတင္ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအျပင္ ျပည္သူလူထု လိုအင္ဆႏၵကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ​ျဖည့္ဆည္း လ်က္ရွိရာ ေငြရွိေသာ္လည္း မတတ္ႏိုင္ေသာ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားအား ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို အုပ္စိုးေနတဲ့အစိုးရထံ ကူညီေတာင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မတတ္ႏိုင္ေသာ ကိစၥအားအစိုးရထံ အကူအညီေတာင္းျခင္းက အစိုးရကို ေျပာၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး လုပ္ေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဦးကေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ျပည္သူေတြအဓိက​ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုလုိခ်င္ရင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈနဲ႔ စီးပြားေရးအဓိကက်ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈက တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ရင္းရင္းႏွီးႏွီး နားလည္မႈနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္သည္” ဟုေျပာသည္။ ၎တို႔ပါတီမူဝါဒက အစိုးရႏိုင္ငံ၊ ျပည္သူေတြခ်မ္းသာဖို႔ လုိေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးသည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အေျခခံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းအားကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း​ ေျပာသည္။ ျပည္ပအကူအညီယူသည့္အခါ ကိုယ္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးရွိေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တူယွဥ္ေနထိုင္ျခင္း ဝတ္နည္း ၅ပါးကို လိုလားသည္ဟု​ ေျပာသည္။  ေနာက္ဆံုးတြင္ ၎တို႔ပါတီက အမိန္႔မရွိေၾကာင္း၊ တစ္ဦးသေဘာႏွင့္​  ေဆာင္ရြက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ားသေဘာျဖင့္​ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းေျပာရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးရဲထြဋ္က မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားသည္။ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးထိပ္ထား၍ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးမည့္ မူဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္ေရးကို အျပည့္အဝ ရရွိခံစားႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေၾကာင္း၊ တစ္မ်ိဳးသားလံုးက်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ပညာေရးကိုႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီျမင့္မားေအာင္ လူ႔ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးမူဝါဒကို က်င့္သံုးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းမူဝါဒမ်ားထဲမွပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္း ေက်ာင္းအေရတြက္ကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ ကိုယ္စားလွယ္က တိတိက်က် ေျဖၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ကိုယ္စားလွယ္အစားေျဖၾကားခဲ့သည္။  ၁၉၉၃စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ​ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ယေန႔က်င္းပေသာပြဲသည္ ပထမဆံုးႀကိမ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခလူဦးေရ ၅ဝ ဝန္းက်င္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။


၀၁၄

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.