ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၂၊ ၂ဝ၁၂

ျမန္မာသေဘၤာသား ၁၅ ဦး လုိက္ပါတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္  ကိုရီးယားကုမၸဏီပိုင္ M.V YUJIN ACE အမည္ရွိ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာေပၚတြင္ ျမန္မာသေဘၤာသား ေမာင္ေအာင္ကိုကိုဇင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ေမ ၂၉ ရက္မွ စတင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ယင္း၏ မိဘမ်ားက ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ ျမန္မာသေဘၤာသား ေမာင္ေအာင္ကိုကိုဇင္

ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ ျမန္မာသေဘၤာသား ေမာင္ေအာင္ကိုကိုဇင္

ျဖစ္ပြားပံုမွာ M.V YUJIN ACE သေဘၤာသည္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ မာဆန္း(MASAN) ဆိပ္ကမ္းမွ လြန္ခဲ့ေသာ ေမ ၂၈ ရက္၊ နံနက္ ၁ဝးဝဝ နာရီတြင္ U.A.E ႏိုင္ငံသို႔ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ရာ ယင္းေန႔ ၂၈.၅.၂ဝ၁၂ တြင္ ယခုေပ်ာက္ဆံုးေနသူ    ေမာင္ေအာင္ကိုကုိဇင္သည္ သူ၏ တာဝန္ခ်ိန္ျဖစ္ေသာ ၈းဝဝ နာရီမွ ၁၂းဝဝ နာရီအထိ ပထမတစ္ႀကိမ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယတာဝန္ခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ၂ဝးဝဝ နာရီမွ ၂၄းဝဝ နာရီအထိ တစ္ႀကိမ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ တာဝန္ခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ေမ ၂၉ရက္၊ နံနက္ ၈းဝဝ တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္    ေအာင္ကိုကိုဇင္ ေရာက္မလာသျဖင့္ ယင္းေနထိုင္ရာအခန္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရာ အခန္းတြင္းႏွင့္ ယင္း၏ အိပ္ရာေပၚတြင္ ေသြးကြက္မ်ားကို ေတြ႔ရၿပီး ေအာင္ကိုကိုဇင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

သေဘၤာအတြင္း အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

သေဘၤာအတြင္း အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာ၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု

ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ M.V YUJIN ACE သေဘၤာသည္ နံနက္ ၈း၂ဝ နာရီတြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ JEJU-KOREA သို႔ ျပန္လည္ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၿပီး ယင္းေန႔ ၁၆း၃ဝ နာရီတြင္ Korea Coast Guard မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ အခန္းအတြင္းမွ ဓားတစ္လက္ ေတြ႔ရွိေၾကာင္း၊ ယခု ျဖစ္ပြားမႈသည္ လူသတ္ အေလာင္းေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ခ်သည္ဟု သိရသည္။

ေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမာင္ကိုကိုဇင္အား ကိုရီးယား သေဘၤာေပၚသို႔ တာဝန္ယူ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ  ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ ၆/၈၊ အခန္းအမွတ္ ေအ ၃ ၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ၄ လမ္းတြင္ တည္ရွိသည့္ S.H SHIPPING Co.,Ltd သို႔ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္မွ သြားေရာက္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ ကုမၸဏီမွ ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း မရွိဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ၏ မိဘမ်ားႏွင့္ ေျပာၾကားၿပီးျဖစ္၍ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ႏွင့္ မေတြ႕လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ တစ္ဆက္တည္း ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံပင္လယ္ကူး သေဘၤာသားမ်ားအသင္း(MOSA) သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ လံုေလာက္ေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျပန္လည္    ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ ေမာင္ကိုကိုဇင္သည္ SOOSUNG CORD LTD ပိုင္ M.V YUJIN ACE သေဘၤာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္မွ စတင္ ၿပီး OILER ရာထူးျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ယခု ေပ်ာက္ဆံုးမႈမွာ တစ္လနီးပါး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ ထူးျခားမႈ မရွိေသးေၾကာင္း မိဘမ်ားက ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔    ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝ၃၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*