တိုင္းရင္းသားသတင္း — ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂ဝ၁၃

အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ကခ်င္တပ္ဖြဲ႕တုိ႔ အၾကား စစ္ပြဲအရွိန္ ျမင့္ တက္လာခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ ကုလသမဂၢကူညီ မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကခ်င္စစ္ေဘး သင့္ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ အစိုးရ အရာရွိမ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား လုိက္သည္။

သမၼတ႐ံုး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးရဲထြဋ္က အဆုိပါ သတင္းကို အတည္ျပဳေျပာၾကားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ လုိက္ပါမည့္ သူမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ခံမည့္သူမ်ား ကိစၥကိုမူ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခ်က္တြင္ ဦးရဲထြဋ္က ေရး သားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေအးဝင္းက တုိက္ပြဲ အရွိန္ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာ လေနာက္ပိုင္းတြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ လူမႈေရး အေထာက္အကူမ်ား ေပးအပ္ခြင့္ ရရွိျခင္းမွာ အဓိပၸာယ္ ေလးနက္ လွေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသမ်ားအတြင္းသို႔ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ေနာက္ပိုင္းမွ စ၍ သြားေရာက္ခြင့္ မရရွိခဲ့ေပ။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡသည္ တင္းက်ပ္ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ေအာက္ ရာစုႏွစ္ဝက္ခန္႔ၾကာ ျမင့္ခဲ့ၿပီးမွ လြတ္ေျမာက္ လာၿပီး ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚမႈ မ်ား အေပၚ အရိပ္မည္းထုိးလ်က္ ရွိေနေပသည္။

Ref: Myanmar to allow UN Aid deliveries to Kachin State AP

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*