ေခါင္းႀကီးသတင္း ေတြ႔ဆံု​ေမးျမန္းျခင္း — ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁၊ ၂ဝ၁၂

အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အစိုးရ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမၻာ့လြတ္လပ္ မႈရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (Aung San Suu Kyi World Freedom Fund) အား ကိုယ္စားျပဳ၍ ေရာက္ရွိလာသည့္  ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာ အေထာက္အပံ့ အကူအညီမ်ားေပးရန္အတြက္ ေရာက္ရွိေနသည့္ အဆိုပါရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕မွ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္သြင္အား ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မည္သို႔ေသာ အကူအညီမ်ားေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေနသည္ကို ယခုလ ၉ ရက္ တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

ေမး။ ။ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမၻာ့ လြတ္လပ္မႈရန္ပံုေငြအဖြဲ႕(Aung San Suu Kyi, World Freedom Fund) မွ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေက်ာ္သြင္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘာအေနနဲ႔ လာတာလဲ၊ ဘယ္လို ကိုယ္စားျပဳၿပီး လာတာလဲ သိပါရေစ။

ေျဖ။ ။ ကြ်န္ေတာ္ ဗမာျပည္ကို ဒီတစ္ေခါက္ ျပန္လာခဲ့တာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေနာ္ေဝမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာတဲ့ အခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာပဲ အမ်ားစုက ေနာ္ေဝႏိုင္ ငံသား မိတ္ေဆြေတြ ျဖစ္ၾကၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား ရယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ တစ္ေယာက္ပဲပါတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမၻာ့လြတ္လပ္မႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (Aung San Suu Kyi, World Freedom Fund) လို႔ေခၚတဲ့ Fund ေလးတစ္ခု ကြ်န္ေတာ္တို႔စၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းမိ ပါတယ္။ အဲဒီဖြဲ႕စည္းမိတဲ့ အခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ ပိုစတယ္ကို႔စ္ ဌာနတစ္ခု ကေန ၿပီးေတာ့ ဆြီးဒစ္ခ႐ိုနာ (ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသံုး ေငြေၾကး) ၁ဝသိန္း လွဴပါတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔ဆိုရင္ ၁ သန္း ေက်ာ္ ရွိတဲ့ ပမာဏကို ခ်က္ခ်င္းပဲ လွဴပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္ရွိလာၿပီးတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထဲက ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရးကို ေတာက္ေလွ်ာက္ အကူအညီ ေပးေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ရဲ႕မိတ္ေဆြ တစ္ဦးလည္းျဖစ္တဲ့ အရင္က ေနာ္ေဝႏိုင္ငံရဲ႕ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ မစၥတာ ဘြန္ဒါဘစ္ Kjell Magne Bondevik ရဲ႕ ႐ံုးခန္း မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ႕ခြင့္ရပါတယ္။ အဲဒီလို ေတြ႕တဲ့ အခါမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေန ဒီေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ကမၻာ့ လြတ္လပ္မႈ ရန္ပံုေငြ အဖြဲ (Aung San Suu Kyi, World Freedom Fund) မွာ သူ႔အေနနဲ႔ ဥကၠ႒အျဖစ္နဲ႔ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အတြက္  သေဘာတူတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း သူလက္မွတ္ ထိုးေပးသြားပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ဒီကို ေရာက္လာရျခင္းရဲ႕ ပထမဦးဆံုးအေျခခံအခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က (World Freedom Fund) ရဲ႕အဓိက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကူညီႏိုင္မယ့္ အခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ ရန္ပံုေငြ ဘုတ္အဖြဲ႕ ဝင္ေတြက ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ လတ္တေလာ အေနအထားအားျဖင့္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အဓိကက်တဲ့ (Proposal) အႀကံျပဳခ်က္ႏွစ္ခု လက္ခံရရွိ ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လ်ာထားပါတယ္။ ပထမ တစ္ခု ကေတာ့ အင္းေလးေဒသက ဟိုတယ္ တစ္ခုကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၾကားသိရတဲ့ သတင္းအရ အင္းေလးကန္ေဒသမွာ ဟိုတယ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနေပမယ့္ ေဒသခံျပည္သူေတြက ျမင့္မားတဲ့ တာဝန္ေတြလည္း မထမ္းရဘူး အဆင့္ျမင့္ တာဝန္ေတြမွာလည္း ထမ္းေဆာင္ရတာ နည္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေဒသခံ အင္းသားေတြ အင္းသူေတြလည္း အင္းေလးေဒသမွာဖြင့္လွစ္တဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ ၿပီး ကိုယ္တိုင္နားလည္ၿပီးေတာ့ မိသားစုရဲ႕စားဝတ္ေနေရးေတြ ျပည့္ စံုေနတဲ့အခါ အင္းေလး ေဒသႀကီး တစ္ခုလံုး ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ လွပ ေခ်ာေမြ႕ၿပီးေတာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကို ပိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ပါ။ အဲဒီရည္ ရြယ္ခ်က္ကိုလည္း ေဒသခံ အင္းေလး ပရင့္စက္ (Inle Princess) ဟိုတယ္နဲ႔ သေဘာတူညီမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ရရွိထားလို႔ အဲဒီစီမံခ်က္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယစီမံခ်က္ (Project) တစ္ခု ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ေဒသဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးစက္ကေလးေတြ ေဆာက္မလို႔ပါ။ ဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆာေဗးအခု လုပ္ေနတယ္။ အဆင္ေျပမယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ မမ်ားေလာက္တဲ့ အကူအညီနဲ႔ အတူတူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကြ်န္ ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က လူငယ္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ လူမႈဘဝကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ဆိုတာေတြ ပါပါတယ္။

လူငယ္ေတြအတြက္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၾကားသိရ သေလာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူငယ္ေတြက ဘြဲ႕ရၿပီးေတာ့ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနတာေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ေဆြးေႏြးမႈ (Face to Face) ဆိုင္မိတဲ့ အခါမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္း၊ အျခားႏိုင္ငံ အေၾကာင္းေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ်င္စိတ္ ရွိတာေတာင္ သူ႔ရဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကား အားနည္းမႈေၾကာင့္ မလိုက္ႏိုင္တာေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာမွာ ရွိတဲ့ သူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့အခါမွာ ျပည္တြင္းမွာ ရွိတဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆက္သြယ္ေရး အင္တာနက္ ကိရိယာ ေတြမွာ အားနည္းမႈ အေနအထားေတြေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အမ်ားႀကီး ေနာက္က်က်န္ခဲ့တယ္။ ဒီဆာေဗးမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မလဲဆိုတဲ့အခ်က္၊ အဲဒါေတြအေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေလးထားပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အမ်ိဳး သမီးေတြရဲ႕ လူေနမႈဘဝ တိုးတက္ေရး အတြက္ေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ Fund ထဲမွာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ ရထားတာက ဥပမာအားျဖင့္ ေဒသနယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ ရွိတဲ့ အေျခခံပညာတတ္တဲ့ အလုပ္လုပ္ခ်င္၊ ႀကိဳးစားခ်င္တဲ့ ဆႏၵ ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြကို ေဒသ ဆိုင္ရာ အသီးသီးကေန ဖိတ္ေခၚၿပီးေတာ့ တစ္သုတ္မွာ လူအေယာက္ ၄ဝ ေလာက္ကို အပ္ခ်ဳပ္စက္ အျပည့္နဲ႔ အေျခခံ အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္း ေပးမယ္။ အေျခခံအပ္ခ်ဳပ္သင္တန္း ၂လ ၿပီးတဲ့အခါမွာ အလယ္အလတ္ အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္း ၂လ ၊ ေနာက္ဆံုး အေခ်ာထည္အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္း ၂လ ၿပီးတဲ့အခါမွာ ကြ်န္တာ္တို႔ သင္တန္း ပထမေကာ၊ ဒုတိယေကာ၊ တတိယေကာမွာ လူအျပည့္ ၁၂ဝ ရွိမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီက ထြက္သြားၿပီး အလုပ္မရတာမ်ိဳး မျဖစ္ရေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ေကာ ႏိုင္ငံတကာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုကူညီ ႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ေတြေကာ ျပည္ တြင္းမွာရွိတဲ့ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို စိတ္ ဝင္စားတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြနဲ႔ေကာ တြဲၿပီးေတာ့ အေသးစား အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံု တည္ေဆာက္ေပးမယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္း ေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကူညီခ်င္ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘယ္ေလာက္ ကူညီခ်င္ ကူညီခ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံ ေရး အေျခအေန ျဖစ္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ယူဆပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ အေတြ႕ အႀကံဳအရ ဒီအခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအားလံုးက တစ္ ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ နားလည္မႈ ေတြအျပည့္အဝနဲ႔ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို တကယ္ကို ေဆာင္ ရြက္ေပးႏိုင္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ က တကယ့္ကို အာရွက်ားျဖစ္လာ ႏိုင္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ အေမရိ ကန္ သမၼတႀကီးကလည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ ထားမႈေတြကို ဖြင့္ ေပးတဲ့အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ကိုပါ ဖြင့္ေပးလိုက္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေသာ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့  လုပ္ငန္းေတြ  ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို စီးဝင္လာမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ခရီးသြား လုပ္ငန္း ကေန ေငြအမ်ားဆံုး ရႏိုင္လို႔ ဒီလုပ္ငန္းကို လုပ္ရင္းလုပ္ရင္းကေန ဒီထဲမွာ နစ္ျမႇဳပ္သြားရမယ္ ဆိုတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးလည္း မဖန္တီးခ်င္ ဘူး။ ႏိုင္ငံသားေတြက သင့္တင့္ ေလွ်ာက္ပတ္တဲ့ ပညာတတ္ၿပီးတဲ့ အခါမွာ ကိုယ္တိုင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ ရက္နဲ႔ အလုပ္မလုပ္ရတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္၊ အလုပ္မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ေတြကို အလြန္ပဲ အသံုးမဲ့စြာနဲ႔ ကုန္လြန္သြားတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္ ဘူး။ ဒါကို ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ ေယာက္အေနနဲ႔ ပိုၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ေတြက ကြ်န္ေတာ့္ကို ေနာက္ဆံုးဘုတ္ အစည္းအေဝး အၿပီးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကူညီႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာအာဏာ ပိုင္ေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံုဖို႔ အတြက္ ဆိုၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကို (Head of Mission) အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ လႊတ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ လာေရာက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ဘုတ္အဖြဲ႕နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေျပာျပေပးပါ။ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ဘယ္ေလာက္ ရွိသလဲ။ ဘယ္လို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သလဲ။ ေဒၚစု ခရီးစဥ္ၿပီးမွ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာလား၊ မတိုင္ခင္မွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာလား။ ဘာအတြက္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာလဲ။

ေျဖ။ ။ ဒီ Fund ကို အဓိကစၿပီး တည္တဲ့သူ ၂ ဦးရွိပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမၻာ့လြတ္လပ္မႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕(Aung San Suu Kyi, World Freedom Fund) ရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ဘုတ္ အဖြဲ႕မွာ ပါဝင္တဲ့ သဘာပတိ အျဖစ္ တာဝန္ယူတဲ့ အင္းဂရစ္ (Ingrid) ရယ္၊ မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ တာဝန္ယူတဲ့ နစ္ကိုး လခ္ (Nicholas) ရယ္ ၂ ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ကလည္းပဲ (Partnership of Change) ဆိုတဲ့ Fund တစ္ခုကို ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ အတြင္းမွာ သူတို႔ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ Fund ကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာမွာရွိတဲ့ ပညာရွင္ေတြ ေခၚယူၿပီး ႀကီးမားတဲ့ အစည္းအေဝးေတြ ႏွစ္အလိုက္ေသာ္ လည္းေကာင္း လိုအပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲ ေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အဖြဲ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔က ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ခရီးစဥ္မတိုင္ခင္ ကေလးတင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ျမန္မာႏိုင္ငံတင္မကဘဲ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံအသီးသီးကပါ စံျပထားရတဲ့ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့သူျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ (World Freedom Fund) ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဂုဏ္ျပဳ ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမၻာ့လြတ္လပ္မႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (Aung San Suu Kyi, World Freedom Fund) လို႔ နာမည္တပ္ၿပီး ေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံ တစ္ခု တည္းသာ မဟုတ္ဘူး၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ လိုအပ္လာတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ (Fund) ကလည္း နိုင္ငံတကာရဲ႕ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ပိုၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္လို႔ ေဆြးေႏြးၾက ရင္းနဲ႔ ဒီရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ကို စတင္ဖြဲ႕ စည္းျဖစ္တာပါ။ စတင္ေဆာင္ရြက္ တုန္းက အင္းဂရစ္ (Ingrid)ရယ္  နစ္ကိုးလခ္ (Nicholas) ရယ္အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မိတ္ေဆြ အရင္းလည္း ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အရင္က ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း မစၥတာ ဘြန္နာဘစ္ (Kiell Magne Bondevik) ရယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ရယ္ ယခုလက္ရွိ ေနာ္ေဝဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အေဖျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္းရယ္ အားလံုးကြ်န္ေတာ္တို႔  ၆ ဦးပဲ ပါဝင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာမီကာလအတြင္း မွာပဲ အခုလို (Project) ေတြ လုပ္ေဆာင္ရာ မွာလည္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာေတြကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားလာရပါတယ္။  ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိရတဲ့ အခ်က္ေတြ အရဆိုရင္ အင္းေလးေဒသမွာ ရွိတဲ့ ေရေတြ က လံုေလာက္တဲ့ သန္႔စင္မႈမွ ရွိရဲ႕လား။လူထုအေနနဲ႔ သံုးစြဲေနတဲ့အတြက္ ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာ ကာလအတြင္းမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳးေတြ ခံစား လာရႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ ဘယ္လိုမ်ိဳးေရ သန္႔ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ႏိုင္မလဲ ဆိုတာေတြ ကို ေဆာင္ရြက္ ေန ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္နဲ႔ ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ေတြ႕ၿပီး ေတာ့ ေဆြးေႏြးဖူးတဲ့ အိုင္းရစ္စိုး ဟိန္းကိုလည္း ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ကမ္းလွမ္းတဲ့အခါ သူက ဝမ္းပန္းတသာ လက္ခံပါတယ္။ ဆြီဒင္က ဝန္ႀကီး ေဟာင္းနဲ႔  ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသမီး ဝန္ႀကီးေဟာင္း အပါအဝင္ ၉ ေယာက္ ရွိပါတယ္။

ေမး။ ။အခုလက္ရွိမွာ (Project Proposal) ေတြ ဘယ္ႏွစ္ခုေလာက္ ရွိၿပီးေတာ့ အင္းေလးနဲ႔ ခ်င္းက ဘယ္ႏွစ္ခု ထဲက ေရြးခ်ယ္တာပါလဲ။

ေျဖ။ ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ တင္လာတဲ့ (Project Proposal) ေတြကိုပဲ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ေတာ့ ဒီႏွစ္ခုကိုပဲ ေဆာင္ရြက္ ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုကြ်န္ေတာ္ အျပန္ခရီးမွာ လိုအပ္တဲ့ (Project Proposal) ေတြကို ယူသြားမယ္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးကေန ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ လိုအပ္မယ္ထင္တဲ့ (Project Proposal) ေတြ တင္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းပါတယ္။  ၂ဝ၁၃ ကေန ၂ဝ၁၅ အတြင္းမွာ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္မွာပါ။

ေမး။ ။ ဒါဆို  ဒီႏွစ္ခုက (Proposal) အႀကံျပဳခ်က္ထက္ ေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္သြားတဲ့ ပံုစံေပါ့။

ေျဖ။ ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ခ်င္းက ကိစၥကို ေနာ္ေဝ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုယ္တိုင္က ခ်င္းအမ်ိဳးသားေတြ ဆီက ယူလာၿပီး တင္ျပတာပါ။ အင္းေလးကိစၥကလည္း ဟိုတယ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီး ဒီအဆင့္အထိ ေရာက္လာတာပါ။

ေမး။ ။ Proposal (အႀကံျပဳခ်က္)  ေတြ မ်ားလာခဲ့ရင္ ရန္ပံုေငြကို ဘယ္လို ထိန္းသိမ္းလည္ပတ္ဖို႔စီစဥ္ ထားလဲ။

ေျဖ။ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စီစဥ္ထားတာ ကေတာ့ ၂ဝ၁၃ နဲ႔ ၂ဝ၁၅အတြင္း မွာ ရန္ပံုေငြ ျမႇင့္တင္မႈ၊ လက္ခံမႈ ေတြ လုပ္မယ္။ အႀကံေပးေတြ ေခၚမယ္။ ဥပမာဆိုရင္ မစၥတာ ေဂ်ာ့စိုးရပ္ (George Soros) ဆိုရင္ ဗမာျပည္ကို လာဖို႔ ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕နဲ႔  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ တစ္စံုတစ္ခုေသာ  နားလည္မႈရ ထားၿပီးပါၿပီ။ ထိုနည္းတူစြာပဲ ကလင္တန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႔ လည္း ဆက္သြယ္ ထားၿပီးေတာ့ သူတို႔ကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆီကို ဆက္သြယ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အတည္မျပဳ ရေသးလည္း ဆက္သြယ္ ထားၿပီးသားေတြ ရွိပါတယ္။ အက္ပဲလ္ (Apple) လို  နည္းပညာ ကုမၸဏီ ေတြက သူတို႔ သင္တန္းဆရာေတြနဲ႔ သင္တန္းေတြေပး မယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘက္က အေဆာက္အဦေတြ ရွိမယ္ဆိုရင္ သူတို႔ဘက္က ရယ္ဒီပဲ ဆိုၿပီးေတာ့ ကမ္းလွမ္းတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ကိုေရာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ (Mou) ကိစၥေတြ ေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္။ ေဆာင္ရြက္စရာ ရွိတဲ့ ႐ံုးကိစၥေတြ ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဆက္ တည္းမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံ အရာရွိနဲ႔ လည္း ကြ်န္ေတာ္ေတြ႕ဆံုၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္မေရြး ရန္ပံုေငြ ကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့လည္း ကူညီဖို႔ ရွိပါတယ္။ ၂ဝ၁၃ ကေန ၂ဝ၁၅ အတြင္းမွာ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ ၁ဝ သန္းသံုးဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

ေမး။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က နာမည္အျပင္ ဘယ္လို ေနရာမ်ိဳး ကေန ပါဝင္ေနပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သေဘာထားေတြ နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး သဘာပတိျဖစ္တဲ့ အင္းဂရစ္က ေနၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္း ျပၿပီးျဖစ္ ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ ေပၚမွာ တင္တဲ့ ေၾကညာ ခ်က္ေတြ ကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖည့္စရာ ရွိတာေတြ ရယူၿပီးမွသာလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တာဝန္ေတြ မအားလပ္တဲ့ ၾကား က  ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕နဲ႔   ၂  ႀကိမ္ ၃ ႀကိမ္ေလာက္ေတြ႕ၿပီးေတာ့ လိုအပ္တာေတြ ေျပာ ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဆိုလိုခ်င္တာ ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဒီရန္ပံုေငြ ဘုတ္အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးထဲမွာ ပါဝင္ျခင္း မရွိေပမယ့္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ ကိစၥေတြ ကို သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ေရး အရာရွိေတြက တစ္ဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆီကို ေပးပို႔ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ ဒီရန္ပံုေငြအဖြဲ႕အတြက္ အဓိက စိန္ေခၚခ်က္က ဘာလဲ။

ေျဖ။ ။ ကြ်န္ေတာ့အေနနဲ႔ကေတာ့ (Partnership of Change) ေကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမၻာ့ လြတ္လပ္ မႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (Aung San Suu Kyi, World Freedom Fund) ေကာ၊ တခ်ိဳ႕ (Mou)ေတြမွာ ပူးတြဲ ေလွ်ာက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စိုးရိမ္ခ်က္က ျပည္ သူလူထုေကာ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာ ပိုင္ေတြေကာ က အားလံုး နားလည္ ေစခ်င္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ကမၻာ့လြတ္လပ္မႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ (Aung San Suu Kyi, World Freedom Fund) လို႔ နာမည္တပ္ ထားေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ (NLD) အတြက္ သူ႔ကို ေထာက္ခံေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အတြက္ကိုပဲ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို႔  ထင္ျမင္ၿပီး အစိုးရပိုင္း ဆိုင္ရာေတြ မွာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမွာ စိုးရိမ္မိပါ တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာတင္ မကဘူး၊ ႏိုင္ငံတကာမွာ ရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးကိစၥ ေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႀကိဳးစားေပးမယ့္ အဖြဲ႕ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေတာ့ အဓိက ထားၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ ေပးမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အခု စတင္ၿပီး ေရာက္ရွိေနတာျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ (Fund) က တစ္ႏိုင္ငံ လံုးနဲ႔ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ပါ ေမးျမန္းေျဖၾကား ခ်က္မ်ားသည္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမၻာ့လြတ္လပ္မႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (Aung San Suu Kyi, World Freedom Fund) မွ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေက်ာ္သြင္အား ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္မွ ယခုလ ၉ ရက္ တြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ေျဖၾကားခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးေက်ာ္သြင္သည္ ေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ကမၻာ့လြတ္လပ္မႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (Aung San Suu Kyi, World Freedom Fund) ၏ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ၉ ဦးအနက္မွ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသား အျဖစ္ခံယူထားသည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူ ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၄ ဧၿပီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ မဲေဆာက္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၌ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး ခိုလံႈခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ဝ၃၆၊ ဝဝ၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၁)

  1. ျမန္မာျပည္မွာ လိုအပ္တဲ႔ ဖံြ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြက အမ်ားၾကီးပါ။ အင္းေလးကန္မွာ ေဟာ္တယ္စီမံကိန္း ပေရာဂ်က္ဆိုတာ.. ဦးေက်ာ္သြင္ေျပာတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရိွဖူး။ အဲဒီပေရာဂ်က္က အင္းေလးေဒသခံ ျပည္သူေတြထက္၊ ပေရာဂ်က္စီမံသူေတြ၊ စီးပြားေရးသမားေတြသာ အက်ိဳးအျမတ္ ထုတ္သြားမွာကို ပူပန္မိတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ မီးရရိွေရးဆိုတာကေရာ …? လက္ေတြ႔က်က် ျဖစ္ရင္ သာဓုေခၚပါ့မယ္။
    လူထုေခါင္းေဆာင္ နာမည္ခံထားတဲ ႔ေဖာင္ေဒးရွင္းဆိုေတာ့.. လက္ေတြ႕က်ျပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျမွင္႔တင္တဲ႔ ပေရာဂ်က္မ်ိဳးေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးသင္႔တယ္။ ဥပမာ.. အသက္ၾကီးသူမ်ားနဲ႔.. ဂီလာနေတြ စနစ္တက်ေစာင္႕ေရွာက္ေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားရဲ႔ ပညာေရးနဲ႔ေလ႔က်င္႕ ပ်ိဳးေထာင္ေရး… စတဲ႔စတဲ႔ ကိစၥေတြ..။
    ခက္တာက အဲဒီဦးေက်ာ္သြင္ဟာ.. အာလူးၾကီး.. ေလေပါျပီး သာသာထိုးထိုး ေျပာတတ္သူ၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာ သမားၾကီးဆိုတာ ျပည္ပက လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိေနၾကတယ္။.. သူတို႕ ရိုးရိုးသားသား လုပ္ကိုင္ရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ေလ..။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*