ပညာေရး သတင္း လူမႈေရးသတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၄၊ ၂၀၁၆


NGOs Child Right Working Group (NCRWG) အဖြဲ႔သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၈) ရက္မွ (၂၀) ရက္အတြင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္ရန္ႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ စကားသံမ်ားကုိ နားေထာင္ေပးရန္ အတြက္ NCRWG မွ ေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္းသည္။

NGO Child Rights Working Group (NCRWG) အဖြဲ႔သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၈) ရက္မွ (၂၀) ရက္အတြင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲ အခမ္းအနား တစ္ခုကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NCRWG တြင္ ပါဝင္သည့္ ညီမၽွျခင္းျမန္မာမွ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါေတြ႔ဆံုပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုမွ ကေလး ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၃၀ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေတြ႔ဆံုပြဲ၏ ပထမ ၂ ရက္တာ အတြင္းတြင္ ကေလးမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ေနထိုင္ရာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား အေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကေလးမ်ားနွင့္ အတူ မ်က္ႏွာစံုညီ ေဆြးေႏြးေပးရန္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ကေလး သူငယ္မ်ားအျပင္ ကေလးအခြင့္အေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အထူး သံတမန္ျဖစ္ေသာ ရုပ္ရွင္ သရုပ္ေဆာင္ ခိုင္ႏွင္းေဝႏွင့္ ေတးသံရွင္ ေစာဖိုးခြားတို႔လည္း တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*