က်န္းမာေရး သတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၆


က်န္းမာေရး အာမခံစနစ္ေနရာတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္ စနစ္သစ္ကုိ လာမည့္ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီတြင္ စတင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းက ယေန႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

က်န္းမာေရး အာမခံထားရွိမည္ ဆုိလွ်င္ ေဆးကုသစရိတ္ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ ၆၀ ခံစားခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး မေတာ္တဆ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈ အတြက္ အာမခံေၾကးေငြ က်ပ္သိန္း ၂၀ အထိ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ အာမခံလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ က်န္းမာေရးအာမခံကုိ ၁ – ၇ – ၂၀၁၅ က စတင္ခဲ့တာ။ ႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္းပဲ စတင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီစနစ္ကုိ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းတယ္။ လူဦးေရနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ဝယ္ယူတဲ့သူ နည္းတဲ့အတြက္ စနစ္သစ္ကုိ စတင္ခဲ့တာပါ ” ဟု ၎က ဆုိသည္။ အဆုိပါ က်န္းမာေရး အာမခံစနစ္သစ္ကုိ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရး အာမခံ ထားရွိသူမ်ားသည္ အေျခခံ အကာအကြယ္ကုိ အနည္းဆုံး ၂ ယူနစ္မွ အမ်ားဆုံး ၁၀ ယူနစ္အထိ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

၁ ႏွစ္စာ ပရီမီယံေၾကးမ်ားကုိ အသက္အုပ္စု အလိုက္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ ထားၿပီး အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၆၅ ႏွစ္အထိ ခြဲျခားထားၿပီး အနိမ့္ဆုံး က်ပ္ ၄၄၀၀၀ မွ က်ပ္ ၆၆၀၀၀ အထိ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ စနစ္ေဟာင္းတြင္ ပရီမီယံေၾကး တစ္ယူနစ္အတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၁၅၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ရက္ ၃၀အတြက္ ေဆးကုသ စရိတ္ႏွင့္ ေသဆုံးမႈအတြက္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းသာ ေပးမည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ေဆး႐ုံတက္ၿပီးမွ ေသဆုံးလွ်င္ ေဆး႐ုံစရိတ္ကုိ ခုႏွိမ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စနစ္သစ္တြင္မူ ေဆး႐ုံစရိတ္ကုိ ခုႏွိမ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*