က်န္းမာေရး သတင္း — ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၂၊ ၂ဝ၁၃

ယခုကာလတြင္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အညႊန္းကိန္းမွာ သတ္မွန္စံခ်ိန္ထက္ သာလြန္ေနသျဖင့္ လူထုက ယင္း၏ အႏၱရာယ္ကို သိႏိုင္ရန္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႕ ကာကြယ္ သင့္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္သင့္ေၾကာင္း မတ္ ၂၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

စမ္းေခ်ာင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုးဝင္းက မတ္ ၁၅မွ ၁၇ အထိ ၃ ရက္တာ ကာလအတြင္း ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ က်ေရာက္သည္႔ႏႈန္းမွာ ၁၂.၃မွ ၁၃.၄ အထိ ရွိသျဖင့္ လြန္စြာျမင့္မားလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အဆင့္မွာ ၈ ထက္ ျမင့္မားပါက အေရျပားကင္ဆာႏွင့္ မ်က္စိတိမ္စြဲျခင္း တို႕အပါအဝင္ အျခားေရာဂါ မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႀကီးက မ်က္စိကြယ္သူ လူဦးေရ ၃ သန္းတြင္ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ခရမ္း လြန္ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သိရပါေၾကာင္း၊ မၾကာမီ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ လည္း က်ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ သျဖင့္ လူအမ်ားအေနျဖင့္ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ ရန္ေရွာင္ရန္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ ေပးရန္ အေရးႀကီး ပါေၾကာင္း၊ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ကို တိုင္းတာသည့္ စက္လည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ရွိမရွိ မသိသကဲ့သို႕ ယခုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါ သည္။

ထိုေမးခြန္းအား က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန  ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ သိန္းသိန္းေဌးက ရွင္းလင္းေျဖၾကား ရာတြင္  ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈမ်ား ျပည္သူလူထု အတြင္း က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ပညာေပးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းသည့္အဆိုသည္ လြန္စြာအ ေရးႀကီးသည့္အားေလ်ာ္စြာ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေထာက္ခံႀကိဳဆို ေၾကာင္း၊ ကမၻာႀကီး ပိုမိုပူေႏြးလာၿပီး ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲ လာခ်ိန္တြင္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အၫႊန္းကိန္း ျမင့္တက္ လာသည့္ အႏၱရာယ္ကို  ထိတ္လန္႔ တၾကား မဟုတ္ေသာ္ လည္း လ်စ္လ်ဴ မ႐ႈဘဲ ႏိုးၾကားစြာႀကိဳတင္ ကာကြယ္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း၊ အပူဒဏ္ အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး ႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ားကို က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အၿမဲတေစ ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ကို ကာကြယ္ရန္နည္းလမ္း မ်ားအနက္ အပူဒဏ္ ကာကြယ္ရန္ အရိပ္ရေသာေနရာတြင္ ေနရမည္ကို လူတိုင္းသိၿပီးသားျဖစ္ေသာ္လည္း အလြန္ အေရးႀကီးေသာ ကာကြယ္ နည္းမွာ ေနပူထဲတြင္ မျဖစ္မေန ေနရမည့္ အခ်ိန္ကလြဲၿပီး ၾကာၾကာမေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေအးေသာ ေဒသတြင္လည္း ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အႏၱရာယ္ ခံစားရႏိုင္သလို ကမ္းေျခ တစ္ဝိုက္တြင္လည္း သဲႏွင့္ေရက ေနေရာင္ျပန္ေစသျဖင့္  ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ က်ေရာက္ ေစႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ခရမ္းလြန္ေရာင္ ျခည္သည္ ေရကို လည္း ထိုးေဖာက္ ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ႐ိုး႐ိုးမွန္ကာ ထားသည့္ အိမ္၊ ကား ျပတင္းတံခါးမ်ား သည္ UVB ကို ကာကြယ္ႏိုင္ ေသာ္လည္း အဓိက က်ေရာက္ေနေသာ UVA ကို မကာကြယ္ႏိုင္ ပါေၾကာင္း၊ ေနေရာင္ျခည္ ဒဏ္က ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အဝတ္အစား ဝတ္ဆင္ပံုလည္း အေရး ႀကီးေၾကာင္း၊ က်ေရာက္ေတာ့မည့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ သႀကၤန္ ပြဲေတာ္တြင္ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲၾကမည့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေနေရာင္ကာ လိမ္းေဆး လိမ္းရန္ႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္ကို ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ မ်က္မွန္မ်ိဳး တပ္ဆင္ သင့္ေၾကာင္း၊ UV အၫႊန္း ကိန္းမ်ားကိုလည္း အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသင့္ေၾကာင္း၊ Weather Online ဆိုသည့္ Website တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ားစု၏ UV Index မ်ားကို နာရီ အလိုက္ ေဖာ္ျပေပး ေၾကာင္းတို႕ ကို ရွင္းလင္း အၾကံျပဳတင္ျပပါသည္။

 ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးပိုက္ေထြးက အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ထား သည္ မ်ားကို ထပ္မံေျဖၾကားရာတြင္ အပူဒဏ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႀကိဳတင္ အသိေပး ႏိႈးေဆာ္မႈမ်ားျဖင့္ အပူဒဏ္ ကာကြယ္ေရး ႏိႈးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ ျခင္း၊ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အေၾကာင္း အရာအပါအဝင္ အပူဒဏ္ႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိ ႏိႈင္းၿပီး ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား တို႔မွ သတင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးပံုစံျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေန႔စဥ္ ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ သတင္း၊ ေခါင္းႀကီး၊ ေဆာင္းပါးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးပံုစံမ်ား ျဖင့္ လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

ဝ၃၆

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*