စာေရးဆရာမ ႏိုရီကို၊ ခင္ပြန္း အို႔စုႏွင့္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔

စာေရးဆရာမ ႏိုရီကို၊ ခင္ပြန္း အို႔စုႏွင့္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုရီကို

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုရီကို

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ က်ဳိတိုၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ ေနထိုင္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိသားစုႏွင့္ အကြ်မ္းတဝင္ ရွိသူ၊ စာေရးဆရာမ ႏိုရီကိုသည္ ခင္ပြန္း အို႔စု ဆာတာယိုရွိ ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စာေရးဆရာမ ႏိုရီကိုသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သတင္းဂ်ာနယ္တိုက္သို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္မွ အပတ္စဥ္ ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိေသာ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ စာတစ္ေစာင္” ေဆာင္းပါးမွာ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပျခင္းမွ လြဲ၍ မည္သည့္ ဘာသာစကားႏွင့္မွ် ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပခံရသည့္ အတြက္ အထူးဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ စာဖတ္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ခြင့္ရသျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

စာေရးဆရာမ ႏိုရီကိုသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ဝန္းက်င္သို႔ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*