ေခါင္းႀကီးသတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ က်ဳိဒိုသတင္းဌာနတို႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထုိးစဥ္

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ က်ဳိဒိုသတင္းဌာနတို႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထုိးစဥ္

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ က်ဳိဒိုသတင္းဌာနတို႔ အၾကားနားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ (MOU) ေရးထိုးနိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ သတင္းမီဒီယာ ဆက္ဆံမႈ သမိုင္းတြင္ စာမ်က္နွာသစ္ ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ျကီးဌာန ဒုဝန္ၾကီး ဦးပိုက္ေထြးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၊ ရတနာသိဃၤ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဒုဝန္ႀကီးက ယခု MOU မတိုင္မီအထိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသတင္းဌာနမ်ားနွင့္ MOU ေရးထိုးႏိုင္ ခဲ့ျခင္း  နီးနီးကပ္ကပ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရိွသည္ကို ေတြ႕နိုင္ရျပီး ယခုကဲ့သို႔ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ က်ဳိဒိုသတင္း ဌာနမ်ိဳျဖင့္ MOU ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ လြန္စြာ ဝမ္းေျမာက္ ပါ ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

ထို႔ျပင္ မိမိတို႔သတင္းနွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ယခင္ကတည္းကပင္ နိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရိွခဲ့ျပီး ၁၉၆၇ ခုနွစ္တြင္ အိနၵိယ PPI သတင္းဌာန၊ ၁၉၉၈ ခုနွစ္တြင္ လာအို KPN၊ ၂ဝဝ၆ ခုနွစ္တြင္ ဘက္မလိုက္သတင္းဌာန MLN နွင့္ ၂ဝဝ၇ ခုနွစ္တြင္ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနတို႔နွင့္ MOU ေရးထိုးကာ သတင္းဖလွယ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အနည္းငယ္ပီျပင္မႈ လိုအပ္ေနေသာ္ျငားလည္း ဘရူးနိုင္း၊ မေလးရွားနိုင္ငံတို႔နွင့္လည္း MOU ေရးထိုးနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ျပီး ရုရွားနွင့္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံတို႔နွင့္ပါ MOU မူၾကမ္းမ်ား အျပန္အလွန္ေပးပို႔လ်က္ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

က်ဳိဒိုသတင္းဌာနမွ MD  တိုမိုကီယူအန္းဒါကလည္း က်ဳိဒိုသတင္းဌာန၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ နွစ္နိုင္ငံၾကားတြင္ သတင္းဖလွယ္နိုင္ရံုသာမက ကမၻာ့ကြန္ရက္တြင္ပါ နွစ္နိုင္ငံ လက္တဲြညီစြာ ပါဝင္နိုင္ေရး ရည္ရြယ္ ပါေၾကာင္းနွင့္ ျမန္မာ လူထုနွင့္ ဂ်ပန္လူထုၾကားတြင္ပါ ရင္းနီွးမႈ တိုးျမင့္နိုင္ေစပါေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါ သည္။

ထို႔ေနာက္ က်ဳိဒိုသတင္းဌာနမွ  MD မစၥတာတိုမိုကီယူအန္ဒါနွင့္ ျပန္ ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသတင္းနွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ ျကားေရးမွူး ဦးေက်ာ္စိုးတို႔က နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာကို လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုကဲ့သို့ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ ျပည္ပသတင္းဌာနတစ္ခု အၾကား MOU  လက္မွတ္ေရးထိုး ျခင္းသည္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ျပီး ယခုMOU အရ ျမန္မာနိုင္ငံျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံက်ဳိဒိုသတင္းဌာနတို႔ၾကားတြင္ သတင္းမ်ားေပးပို႔ဖလွယ္နိုင္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ျကီးဌာနနွင့္ က်ဳိဒို သတင္း ဌာနတို႔အၾကား ယေန႔မွ MOU ေရးထိုးနိုင္ေသာ္လည္း ထိုသို႔ေရးထိုးနိုင္ရန္အတြက္မူ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ျပင္ဆင္ ႀကိဳးစား လာခဲ့ရေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

၀၆၀

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*