ေခါင္းႀကီးသတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၉၊ ၂ဝ၁၂

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္တြင္ ေတြ႔ဆံုပြဲအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတြ႔ရစဥ္

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Guido Wester Welle ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တို႔သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ၿခံဝန္းအတြင္း၌ ေတြ႔ ဆံုအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကူညီမႈမ်ားေပးရန္ အသင့္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး၊ လူသားအခြင့္အေရးရရွိေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္တို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ားအေပၚတြင္ အသိအမွတ္ျပဳေလးစားပါေၾကာင္း၊ အေျခအေနမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ အာမခံႏိုင္မႈမရွိေသးသည္ကို သိေသာ္လည္း ၎တို႔ဂ်ာမဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို ကူညီရန္ အသင့္ရွိေနပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို ကူညီရန္ အဆင္သင့္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာရန္မွာ အဓိကအေၾကာင္းအရာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔အတြက္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ကူညီလိုပါေၾကာင္း၊  အထူးသျဖင့္၎တုိ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို ကူညီႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပညာေရးအေထာက္အပံ့၊ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားကူညီ၍ ရႏိုင္သည့္ဘက္မွ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကူညီေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမအေနျဖင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သျဖင့္ အထူးဝမ္းသာပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၾကာရွည္စြာရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရး ရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္ကိုရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ဂ်ာမဏီအေနျဖင့္ ဆက္လက္ကူညီသြားမည္ဆိုသည့္အတြက္ အထူးႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသာမက ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္သံတမန္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားစြာတို႔သည္ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွ စတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ကာလ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသံတမန္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္မႈလည္း ျဖစ္ပါသည္။

MIJ027

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.