ေခါင္းႀကီးသတင္း — ဘြန္း၊ ဇြန္ ၂၅၊ ၂ဝ၁၂

ယူနက္စကို၏ ဂ်ာမဏီ ေကာ္မရွင္က ႀကီးၾကပ္ကာ ဂ်ာမဏီ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရုပ္သံလႊင့္ဌာန Deutsche Welle DW ႏွင့္ ဂ်ာမဏီအစိုးရတို႔က စီစဥ္ေသာ ကမာၻ႔မီဒီယာဖိုရမ္ကို ဇြန္ ၂၅ မွ ၂၇ အထိ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၊ ဘြန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မီဒီယာသမားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘြန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနသည့္ ကမာၻ႔ မီဒီယာဖိုရမ္

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘြန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနသည့္ ကမာၻ႔ မီဒီယာဖိုရမ္

တက္ေရာက္ၾကသူမ်ားတြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးဝင္းၾကည္(Myanmar International)၊ ေဒၚသန္းသန္းေဌးတို႔ အပါအဝင္ ပုဂၢလိက မီဒီယာသမားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဒါ႐ိုက္တာ မင္းထင္ကိုကိုႀကီး၊ ကဗ်ာဆရာမ ျမတ္၊ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ ဒါရိုက္တာ ေလးသီတာ၊ ဘေလာ့ဂ္ဂါ စိုးညီညီ၊ သတင္း အယ္ဒီတာ ေဇယ်ာသူ (The Voice)၊ ႏြဲ႕ေကခိုင္(The Voice)ႏွင့္ မသီတာ-စမ္းေခ်ာင္း (ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္)တို႔ ပါဝင္သည္။

ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ား

ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ား

ဘြန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္ ကမာၻ႔မီဒီယာဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာမီဒီယာသမားမ်ား

ဘြန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္ ကမာၻ႔မီဒီယာဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာမီဒီယာသမားမ်ား

ထိုဖိုရမ္၌ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားတြင္ အင္ဒိုနီးရွား သမၼတေဟာင္း ဘာခ်ာ႐ူဒင္ဂ်ဴ ဆုဖ္ ဟာဘီဘီ၊    ေတာင္အာဖရိက အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရး လႈပ္ရွားခဲ့သူ ဒဲနစ္ဂိုလ္ဒ္ဘာ့ဂ္၊ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဂိုင္ဒိုဝက္စ္တာဝယ္လီ၊ ဂ်ာမဏီ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီး ဟန္ဇ္ယာဂန္ ဘီအာဖဲ့လ္ဇ္၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ အႀကီးအကဲ မာမြဒ္မို ဟီဒင္ ႏွင့္ ယူနက္စကိုမွ အႀကီးအကဲအခ်ိဳ႕တို႔ ပါဝင္သည္။ ဖိတ္ၾကားခံရသူမ်ားတြင္မူ အင္ဒိုနီးရွား၊ နမ္မီးဘီးယားႏွင့္ ျမန္မာမွ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားဆံုး ပါဝင္ကာ က်န္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အီရတ္၊ အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ဘရာဇီးလ္ ႏိုင္ငံတို႔မွလည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း DW မွ တာဝန္ရွိသူ စပီဒါဟ္က ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လတ္တေလာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တက္ေရာက္ၾကမည့္ သူမ်ားအား က်န္တက္ေရာက္သူမ်ားက စိတ္ဝင္စားေနၾကေၾကာင္းလည္း ယင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထိုဖိုရမ္သည္ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ မီဒီယာသမားအမ်ားအျပားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရး၊ သိပံၸႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္း နယ္ပယ္မွ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားအမ်ားအျပားအား ဖိတ္ၾကားကာ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး ရွင္းေခတ္တြင္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ စိန္ေခၚမႈသစ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ မီဒီယာ၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပံုတို႔ကို ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ႏိုင္သည့္    ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ကာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ “တည္ၿမဲေသာကမၻာအား ပံုေဖာ္ေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ မီဒီယာ” ျဖစ္သည္။ ထိုေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ မီဒီယာ၏ ေစ်းကြက္ ဖိအားႏွင့္ ပညာေပးရန္ တာဝန္တို႕ၾကားက အခက္အခဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သင္ၾကားေပးေရြ႕ ရႏိုင္ မရႏိုင္၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈ၊ အာရွအေရွ႕ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္အာဖရိကတြင္ မီဒီယာ၏ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈကို ပံုေဖာ္သည့္ အခန္းက႑၊ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း သည္ ယဥ္ေက်းမႈ ကြဲျပားျခားနားမႈ ႏွင့္ အသိဥာဏ္ရွိရွိ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ မိတ္ေဆြ ျဖစ္မျဖစ္၊ ဂူဂယ္လ္ႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြေပးႏိုင္ေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၏ ဗဟုသုတႏွင့္ ပညာေရးနယ္ပယ္ကို ပံုေဖာ္ပံု၊ စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ရရွိႏိုင္ပံု၊ ပညာေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ တြဲစပ္ပံု၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားစသည့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ဝ၃၆

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*