ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၆၊ ၂ဝ၁၂

ေတြ႔ဆံုပြဲအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေတြ႔ရစဥ္

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ လႊတ္ေတာ္သို႔ NLDပါတီ မတက္ေရာက္ႏိုင္ရျခင္း ကိစၥရပ္မွာ နည္းနာဆိုင္ရာ ျပႆနာသာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပႆနာသို႔ ေရာက္ရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ အီတလီႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ ျပႆနာသည္ ႐ိုးရွင္းသည့္ နည္းနာဆိုင္ရာ ျပႆနာအျဖစ္ ခ်ဲ႕ကားျဖစ္ပြားသြားမည္ကိုလည္း မလိုလားေၾကာင္း၊ NLDအေနျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္လည္း တိုင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း၏ ဦးတည္မႈကို ေရွး႐ႈကာ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း သူမကဆိုသည္။ NLD လႊတ္ေတာ္ မဝင္ေရာက္ေသးသည့္ ကိစၥသည္ ခက္ခဲမႈႏွင့္ ရွည္ၾကာမႈမ်ားသို႔ ဦးတည္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔ အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ပါလီမန္ထဲကပါ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သြားမည္မွာ ေသခ်ာေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

၀၂၇

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*