တိုင္းရင္းသားသတင္း ေခါင္းႀကီးသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ( ၈ ) ၂၀၁၂

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕မွ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္

စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚေပါက္ရန္ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး၏ အခန္းက႑သည္အေရးႀကီးေၾကာင္း ဧၿပီ ၈ ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔မွ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမတိုင္မီ KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ ေနအိမ္တြင္း၌ ၂ နာရီေက်ာ္ၾကာ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေနာ္စီဖိုးရာစိန္က ယခုလိုေတြ႕ခြင့္ရျခင္းကို ဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လာေရာက္ေဆြးေႏြျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ယခုလို KNU ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရ ျခင္းသည္ ထူးျခားေသာျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႀကီး အခိုင္အမာျဖစ္လာ မည္ကို ခံယူထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ေရွ႕တန္းတင္ထားေသာ ကိစၥရပ္ႀကီး(၃)ခုထဲတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါဝင္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအေျခခံေပၚတြင္ မားမားမတ္မတ္ႏွင့္ ဆက္သြားမည္ဟုေျပာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ပထမေျခလွမ္းသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္ၿပီး ခိုင္မာေအာင္လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို တက္ေရာက္လာသူ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕၊ ကရင္သတင္းစဥ္မွ အယ္ဒီတာ ေနာ္ေဖာေဂကလည္း သူမ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္မ်ားကို KNU အေနျဖင့္ မည္သို႔ပူးေပါင္းပါဝင္လႈပ္ရွားမည္ကိုသိခ်င္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရဖို႔ အလွမ္းေဝးၿပီး အခြင့္အေရးရွားပါးေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဘယ္ေလာက္ျပင္ႏိုင္မည္ဆိုတာ စိတ္ဝင္စားၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တြင္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ မည္မွ်လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုတာ သိခ်င္ေၾကာင္းေမးသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးမွာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ မွာျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ၅ ရက္ၾကာေရာက္ရွိေနၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အပါအဝင္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၀၁၇, ၀၀၇

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.