စီးပြားေရးသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၆၊ ၂ဝ၁၃

စမတ္ဖုန္းမ်ား အတြက္ Firefox OS ကို ယခုႏွစ္ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ျဖန္႔ခ်ိသြားဖြယ္ရွိသည္ဟု နည္းပညာဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား အဆိုအရ သိရ သည္။ ယင္း OS ကို ဇူလိုင္လတြင္ ျဖန္႔ခ်ိမည္ဟု ယူဆရၿပီး ေတာင္ အေမရိက ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္အာရွႏွင့္ဥေရာပ ေဈးကြက္မ်ားသို႔ ဆက္လက္ ျဖန္႔ခ်ိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Firefox OS သည္ Linux တြင္အေျခခံေရးသားထားသည့္ Opensource operating system ျဖစ္ၿပီး smart ဖုန္းမ်ားႏွင့္ Tablet Computer မ်ားတြင္ အသံုးျပဳ ႏိုင္ရန္ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

Firefox သည္ အင္တာနက္အသံုးျပဳရာတြင္ သံုးစြဲရသည့္  web browser မ်ားကိုထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း၌ ယင္းကို မီးေျမေခြးဟု တင္စားေခၚဆိုၾကသည္။ Firefox ကို အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ျပည္တြင္း၌ အသံုးမ်ားေသာ web browser တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ မၾကာမီ ကာလတြင္ ထြက္ေပၚလာမည့္ Firefox OS ကိုလည္း ျပည္တြင္း အသံုးျပဳသူ မ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဝင္စားႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး ယင္းကိုျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေနေၾကာင္း သိရသည္။ Firefox web browser ကို ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာမွ စတင္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္းက ျပင္ပမွ ဝင္ေရာက္၍ ေၾကာ္ျငာမ်ား ေပးပို႔ေနသည့္ ေၾကာ္ျငာကြတ္ကီး (Advertising cookies) မ်ားကို Firefox က အသံုးျပဳခြင့္ ပိတ္ပင္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ Firefox web browser အသံုးျပဳသူမ်ား ထံသို႔ ေၾကာ္ျငာမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပးပို႔မႈကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ ရ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

ဝ၃၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*