လြတ္လပ္ေသာ အသံ ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၇


ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လူထုလုွပ္႐ွားမူႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ အျမန္ဆုံး ျပင္ဆင္ေပးေရး လႈပ္႐ွားမူ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာၾကား လိုက္သည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ႏွင့္ တရားစြဲဆိုေသာ အမူအေရအတြက္မွာ ယခင္ အစိုးရ လက္ထပ္က အေရအတြက္ထက္ ပိုမို မ်ားျပားလာေၾကာင္း သိရသည္။

လက္႐ွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံသည့္ အမူ ၄၀ ၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရ သူ ၅ ဦး၊ ဖမ္းဆီး ခ်ဴပ္ေႏွာင္ခံရသူ ၉ ဦးထိ ႐ွိေနေသာေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ကိုျပင္ဆင္ႏိူင္ရန္ အတြက္ လူထုလႈပ္႐ွားမူမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ကာလေတြဆီမွာ ဒီဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒေတြနဲ႔ အာမခံ မရတဲ့သူေတြ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ခံရတဲ့ သူေတြ တရား႐ုးံထုတ္ ေတြမွာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေပးေရး လုွပ္႐ွားမႈဆိုၿပီး ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ ဘာေၾကာင့္ ျပင္ရမယ္ဆိုတာေတြ ပါတဲ့ ပန္းဖလက္ ေဝတာေတြ စေတကာေတြ ကပ္တာေတြ တူညီဝတ္စုံဝတ္ၿပီး ေတာင္းဆိုတာေတြ ႐ွိတယ္။ အရင္ကဒီ ဥပေဒက ဒီေလာက္ နာမည္မႀကီးဘူး၊ ေနာက္ပိုင္း အလဲဗင္း ကိစၥ ေနာက္ပိုင္း အမႈေတြ ပိုမ်ားလာတယ္၊ နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားလာတယ္။ ဒီဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ကို ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလ ကထဲက လုပ္လာတာ အလဲဗင္းကိစၥ ေနာက္ပိုင္း လူေတြကဒီဟာကို ပိုမိုျပင္ ဆင္ေရးမွာ အားတက္သေရာ ပါဝင္လာၾကတယ္ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ကို ျပင္ဆင္ေရး လႈပ္႐ွားမုွကို ဇန္နဝါရီ္လ ၂၂ရက္ ညေန ၃ နာရီ တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ ပက္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ဥပေဒပညာ႐ွင္မ်ား၊ အိုင္တီ ပညာ႐ွင္မ်ားက လူထု ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖင့္ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*