စီးပြားေရးသတင္း — ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉၊ ၂ဝ၁၂

 

ယခုႏွစ္ မိုးစပါး ထြက္ခ်ိန္၌ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံမွ စပါး ဝယ္ယူရာတြင္ ေစ်းႏွိမ္ဝယ္ျခင္း၊ ကာလေပါက္ ေစ်း ထက္ ေလ်ာ့ေပါ့ ေရာင္း ရျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ေရာင္းခ်ရမည့္ ေစ်းကို ေတာင္သူလယ္သမား အသင္းမွ သတ္မွတ္ေပး ထားၿပီး ရင္းႏွီးထုတ္လုပ္ခဲ့ရေသာ စရိတ္ေအာက္ အ႐ႈံးခံ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား မျပဳရန္ တုိက္တြန္း ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ ငံ ေတာင္သူလယ္သမား အသင္းမွ သိရသည္။

ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္ အရန္ဆန္ ဝယ္ယူေရး ေကာ္မတီသည္ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၅ ေသာင္း၊ ဆန္အိတ္ ၁ သန္း ကို ႏိုဝင္ဘာလ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဝယ္ယူရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တင္ဒါတင္ သြင္းမည့္သူမ်ား တင္ဒါ ေဆာင္ ပါက ေတာင္သူမ်ားထံမွ ျပန္လည္ဝယ္ယူရန္ စီစဥ္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ဧည့္မထ (႐ိုး႐ိုး) စပါးတစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၃ သိန္း ၃ ေသာင္းထက္ မနည္းႏွင့္ ဧည့္မထ(အထူး) စပါးတစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၃ သိန္း ၅ ေသာင္း ထက္မနည္း ရမွသာလွ်င္ ေရာင္းခ်သင့္ ပါေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္ သမားအသင္းမွ ေစ်းသတ္မွတ္၍ တုိက္တြန္းထားသည္။

“အရန္ဆန္ ဝယ္ယူေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အရန္ဆန္ ဝယ္ယူေရး ေကာ္မတီက တင္ဒါစနစ္နဲ႔ ဝယ္ယူေတာ့ ေတာင္ သူေတြက ေကာ္မတီကို တုိက္႐ိုက္ေရာင္းလို႔ မရဘူး။ တင္ဒါေအာင္တဲ့သူေတြက ေတာင္သူေတြ ဆီကတစ္ဆင့္ ဝယ္ၿပီး ေကာ္မတီကို ေရာင္းေတာ့ သူတို႔က ေတာင္သူေတြကို ေစ်းႏွိမ္ဝယ္မွာ စိုးတဲ့ အတြက္ရယ္ ၊ ေတာင္ သူေစ်းေကာင္း မရမွာစိုးလုိ႔ သူတုိ႔ကို အကာအကြယ္ ရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသင္းအေနနဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ရတာပါ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား အသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာ စုိးထြန္းက ေျပာၾကား သည္။

အနိမ့္ဆံုးစပါးေစ်း (ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္) ေအာက္ေျခေစ်းျဖင့္ လံုးဝ မေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ တင္ဒါေအာင္သူ မ်ားက သတ္မွတ္ ထားသည့္ ေစ်းေအာက္ ေပး၍ ဝယ္ယူမည္ ဆုိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူ လယ္သမားအသင္းသို႔ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္း ၾကားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမား အသင္းမွ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အရန္ဆန္ ဝယ္ယူေရး ေကာ္ မတီတုိ႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းဝယ္ယူ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အရန္ဆန္ ထားရွိေရး ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ အရန္ဆန္ ဝယ္ယူေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတုိ႔မွ ဆန္စပါး အမ်ဳိးအစား အလိုက္ အဓိက ဝယ္ယူရန္ တင္ဒါ ေခၚယူထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ဝဝ၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*