ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၃၊ ၂ဝ၁၂

ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းဗီဇာႏွင့္ ျပည္ဝင္ ဗီဇာမ်ားကို ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ယခုႏွစ္ ဇြန္ လ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ထုတ္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာအား အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္(UK)၊ တ႐ုတ္၊  ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ စပိန္ႏွင့္ ထုိင္ဝမ္ အစရိွိသည့္ ၁၉ ႏိုင္ငံမွ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအား ထိုဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာ အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခု အနက္မွ သင့္ေလ်ာ္ရာဗီဇာ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္ငန္းဗီဇာ ရရွိရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတြင္း ေရာက္ရွိလာသူသည္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမွ ဖိတ္ေခၚစာ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ခံစာႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အေထာက္အထား ပါရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဗီဇာသက္တမ္း မွာ ရက္ေပါင္း ၇ဝ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိဗီဇာကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ဝ ေပး၍ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းဗီဇာေလွ်ာက္သူတြင္ ယခင္ကလုပ္ငန္းဗီဇာ(Business Visa) ရွိပါက ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ ထုတ္ေပးရာတြင္ ကုမၸဏီမွ ဖိတ္ေခၚစာမ်ား မလုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရာတြင္ ခရီးသြားဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္သူျဖစ္လွ်င္မူ လုပ္ငန္းဗီဇာႏွင့္ ျပည္ဝင္ဗီဇာ မရရွွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ အတြင္းပိုင္းတစ္ေနရာ

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ အတြင္းပိုင္းတစ္ေနရာ

ျပည္ဝင္ဗီဇာ၏ သက္တမ္းမွာမူ ၂၈ ရက္သာရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ က်သင့္ေငြမွာ ကန္ေဒၚလာ ၄ဝ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဗီဇာႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအား သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အတူ ဗီဇာသက္တမ္း တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဗီဇာမ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ ၆ လအတြင္း ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ပတ္စ္ပို႔ဆိုဒ္ ဓာတ္ပံု ၂ ပံုႏွင့္​   ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းအနည္းဆံုး ၆လ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။

ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ားအရ အဆိုပါ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ​    ျပင္ဆင္မႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။

ဝဝ၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.