ႏိုင္ငံတကာသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၉၊ ၂ဝ၁၂

CIA အၾကီးအကဲေဟာင္း Jose Rodriguez photoby: CBS News

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၉/၁၁ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ျငင္းဆိုသူ al Qaeder အက်ဥ္းသားမ်ားအား စစ္ေမးရာ၌ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ရာေရာက္သည္ဟု လူအခ်ိဳ႕ကသတ္မွတ္ၾကေသာ နည္းလမ္းမ်ား အပါအဝင္ အထူးစစ္ေဆးေရးနည္းလမ္းမ်ားသံုးစြဲစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာင္တရရန္ မရွိေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ဗဟိုေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၏ Clandestine Service ေခၚ ပဥၥမံတပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲေဟာင္း  Jose Rodriguez က CBS သတင္းဌာနမွ Lesley Stahl ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခန္းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။ Rodriguez ေျပာျပခဲ့ေသာ စစ္ေဆးေရးနည္းလမ္းမ်ားတြင္ waterboarding ေခၚ မ်က္ႏွာေပၚအဝတ္အုပ္၍ ေရကိုပံုးလိုက္ အဆက္မျပတ္ေလာင္းထည့္ေသာ နည္းလမ္းလည္းပါဝင္ၿပီး၊ ထိုသို႔စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ျခင္းအေပၚ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ကာကြယ္ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ Rodriguez က ယင္းတို႔၏ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို al Qaeda ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ပင္ ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာၾကား လုိက္ေသးသည္။ Rodriguez ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခန္း ကုိ CBS ႐ုပ္သံ၏ 60 minutes အစီအစဥ္တြင္ ဧၿပီ လ ၂၉ ရက္ညကထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့သည္။

ထိပ္တန္း အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ Khalid Sheik Mohammed ႏွင့္ Abu Zabaydah ကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ားအေပၚသူ၏ စစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ားက ျပဳသမွ်အရာတိုင္းသည္ ဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္ညီၫြတ္ၿပီးအကိ်ဳး  သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းလည္း Rodriguez ကေျပာၾကားခဲ့ေလသည္။ အေမရိကန္တို႔၏ ေသြးမ်ား၊ ယင္းတို႔၏လက္ တြင္ ေပက်ံေနသည့္ al Qaeder အခ်ိဳ႔ကို ရက္အနည္းငယ္မွ် မသက္မသာျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ စိတ္လံုၿခံဳမႈရွိၿပီး၊ မိမိတို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္တို႔၏ အသက္မ်ားစြာကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟုလည္း ခိုင္မာစြာ ယံုၾကည္ေၾကာင္း Rodriguez က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Rodriguez သည္ အဆိုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို Hard Measures အမည္ျဖင့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ေရးသားခဲ့ဖူးေပသည္။

မ်က္ႏွာေပၚ အဝတ္အုပ္ ေရေလာင္း႐ံုမွ်မက၊ အိပ္စက္ခြင့္ပါမေပးပဲ စစ္ေမးခံခဲ့ရေသာ Abu Zubaydah က သတင္းအမွားမ်ားထုတ္ေျပာမႈေၾကာင့္၊ ေရလိုက္လဲြကာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အရင္းအျမစ္မ်ားဆံုး႐ႈံးခဲ့ရဖူး သည့္အျဖစ္ကို Lesley Stahl က ေထာက္ျပေမးျမန္းသည့္အခါ၊ Rodriguez က Zubaydah ၏ အစစ္ခံခ်က္မ်ား အရ al Qaeda အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့သည္လည္းရွိေၾကာင္း၊ ေဒါသတႀကီးျဖင့္ တုန္႔ျပန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အေနအထိုင္ခက္ေသာ ကိုယ္ေနဟန္ထားျဖင့္ထားရွိျခင္း၊ ကိုယ္လံုးတီးခၽြတ္ထားျခင္း၊ သေရာ္ေစာ္ကား ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း စသည့္ နည္းလမ္း ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ စစ္ေဆးေရးနည္းလမ္းမ်ားက စစ္ေဆး ခံရသူ အက်ဥ္းသား၏ စိတ္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္ၿပိဳကြဲျခင္းတို႔ကို တစ္စတစ္စစြဲထပ္ေစၿပီး၊ အဆံုးတြင္ စစ္ေမးသူႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကသာ ပို၍ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ထင္ျမင္လာႏိုင္ေစေၾကာင္း၊ Rodriguez ကရွင္းျပခဲ့သည္။ ယင္းကိုယ္တိုင္ကပင္ ေခါင္းအမာဆံုးအက်ဥ္းသားဟု သတ္မွတ္ထားရသည့္ Khalid Sheik Mohammed ကဲ့သို႔ေသာသူပင္လွ်င္ အဆံုးတြင္ သတင္းေပးခဲ့ရသည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း Rodriguez ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

၉/၁၁ ျဖစ္စဥ္ကို ႀကိဳးကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူဟု သိရွိထားေသာ Khalid Sheik Mohammed သည္ ပထမ တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး၊ နယူးေယာက္ သို႔ေရာက္လွ်င္ေျပာမည္။ ေရွ႕ေနေခၚေပးပါဟုသာေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အဝတ္အုပ္ေရေလာင္းျခင္းႏွင့္ အိပ္စက္ခြင့္မျပဳျခင္းကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ သတင္းထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါေၾကာင္းလည္း Rodriguez ကေျပာျပခဲ့သည္။

Khalid Sheik Mohammed ႏွင့္အျခား al Qaeda မ်ားကိုထုိသုိ႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္သမားတို႔၏ အႀကီးစားတိုက္ခိုက္မႈအနည္းဆံုးဆယ္ခုခန္႔ကို ႀကိဳတင္ၿဖိဳခြင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း Rodriguez က စြဲစြဲၿမဲၿမဲေျပာၾကားခဲ့သည္။ Lesley Stahl က အဆိုပါအထူးစစ္ေဆးေရး နည္းလမ္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ က်ေရာက္အံ့ဆဲဆဲျဖစ္ေသာ အႀကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္တံ့ေအာင္မစြမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ ဗဟိုေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၊ စစ္ေဆးေရးအရာရွိခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ဝန္ခံ ေျပာၾကားခဲ့ဘူးေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆို ျပန္သည္။ Rodriguez ကမူ ယင္းတို႔အေနႏွင့္ မသိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ al Qaeda တို႔က ေထာင့္သန္း ေရာဂါပိုးမႊား၊ အဏုျမဴလက္နက္မ်ား၊ အိပ္ေဆးမ်ား သံုးစြဲတိုက္ခိုက္ႏိုင္ေကာင္း တိုက္ခိုက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Khalid Sheik Mohammed ႏွင့္တြဲဘက္၍ Brooklyn တံတား ကို ၿဖိဳခ်ေကာင္းၿဖိဳခ်ႏိုင္သည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တုန္႔ျပန္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

Osama bin Laden ႏွင့္ ပတ္သက္သည္တို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ Khalid Sheik Mohammed ကို စိတ္ဓာတ္ၿပိဳကြဲခဲ့သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ Stahl က ထပ္မံေမးခြန္းထုတ္ျပန္သည္။ Rodriguez က ယင္းတို႔ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္တစ္ရပ္ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Rodrigyez က ယင္းတို႔ သံုးစြဲခဲ့ေသာ အဆိုပါ အထူးစစ္ေဆးေရးနည္းလမ္းမ်ားကို လက္ရွိအစိုးရက ပယ္ဖ်က္မႈအေပၚ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနသည့္အျပင္၊ အေမရိကန္တို႔၏လက္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ဝါဒေခ်မႈန္းေရး စစ္ပြဲမ်ားအတြင္းသို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္ကသြတ္သြင္းေနေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိကာလတြင္ မည္သည့္အက်ဥ္းသားကိုမွ် ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးရန္မရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအစိုးရ၏ မူဝါဒသည္ အက်ဥ္းသားကို သတ္ျဖတ္ရန္သာျဖစ္ၿပီး၊ ဖမ္းဆီးေခၚ ေဆာင္လာရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေမာင္းသူမဲ့တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ လူသတ္ျခင္းသည္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းထက္ ေလာကက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီသည္ဟု မည္သို႔ဆိုႏိုင္မည္နည္းဟု Rodriguez က မွတ္ခ်က္ေပးေျပာၾကား သြားခဲ့ေလသည္။

 

 

MIJ

Ref: CBS News 26.4.2012 6:31 PM GMT

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.