ေခါင္းႀကီးသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၄၊ ၂ဝ၁၂

တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို ပိုမို ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ အလွမ္းကြာေဝးေသာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္မည္ဆုိပါက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အျခားတကၠသိုလ္မ်ား၏ အစဥ္အလာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာပိုျမင့္မားလာႏုိင္ေၾကာင္း တြဲဖက္ပါေမာကၡ ဦးမ်ဳိးသန္႔ (ျမန္မာစာဌာန-ၿငိမ္း)မွ  ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သုိ႔ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ကၠသိုလ္သည္ ဒုတိယကမ ၻာစစ္မျဖစ္ခင္အခ်ိန္က တည္ေနရာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ဝတၲဳအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္အျပင္ ပညာေလာကတြင္လည္း အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၌ ေရွ႕ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ တြဲဖက္ပါေမာကၡ(ၿငိမ္း)က ေျပာသည္။

တြဲဘက္ပါေမာကၡ ဦးမ်ဳိးသန္႔(ျမန္မာစာဌာန-ၿငိမ္း)မွ ေျပာၾကားစဥ္

တြဲဘက္ပါေမာကၡ ဦးမ်ဳိးသန္႔(ျမန္မာစာဌာန-ၿငိမ္း)မွ ေျပာၾကားစဥ္

ယခုအခ်ိန္မူ မဟာဝိဇၨာႏွင့္ မဟာသိပၸံတန္း တက္လိုသူမ်ားကိုပင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ သင္တန္းဝင္ခြင့္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္းကို ထုိတြဲဖက္ပါေမာကၡ(ၿငိမ္း)က ““ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွာက ဝင္ခြင့္ေတြ ေျဖရတယ္။ က်ရင္တက္လို႔ မရဘူးဆိုေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက လာမေျဖေတာ့ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီမွာ မဟာတန္းေတြ ေတာ္ေတာ္နည္းသြားတယ္”” ဟု ဆိုသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ ျပန္လည္စည္ကားေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ““အနည္းဆံုးေတာ့ ဂုဏ္ထူးတန္းရယ္၊ မဟာဝိဇၨာ၊ မဟာသိပံၸတန္းေတြ ရယ္ကို ျပန္ဖြင့္ထားဖို႔ေကာင္းပါတယ္””ဟု လက္ရွိ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အား အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ျဖစ္ေစရန္ အေျခေနေပးလွ်င္က သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုခုျဖင့္ ““ဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္းမ်ားကိုပါ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ပုိမိုေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီရန္ တကၠသိုလ္တက္ခြင့္ရသူ နယ္မွေက်ာင္းသားမ်ားအား ““ေက်ာင္းသားေဆာင္”” တြင္ ထားျခင္းအားျဖင့္ တကၠသိုလ္ ပံုရိပ္ ပိုမုိပီျပင္လာႏုိင္ေၾကာင္း အဆိုပါတြဲဖက္ ပါေမာကၡ(ၿငိမ္း)က  ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ေဝးကြာေသာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သြားလာေရးကို အဆင္ေျပေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က ““ျမန္မာျပည္မွာက ေက်ာင္းနဲ႔ ၿမိဳ႕ထဲနဲ႔ ေဝးသြားတာပဲရွိတယ္ ေနာက္ကပံ့ပိုးမႈ သိပ္မရွိဘူး အဲဒါကိုျပဳျပင္ေပးမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္”” ဟု ဆိုသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ အၾကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာဦးျမင့္၏ ယခုလ(၁၉)ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သည္ ျမန္မာ့အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး၏ ေရခံေျမခံေကာင္း အမွန္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါတြဲဖက္ပါေမာကၡ က  ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သို႔ ေျပာသည္။

တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ား ပိုမိုျပည့္မီေအာင္ ႏုိင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္ ေစလႊတ္ျခင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၌လည္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ပိုျမင့္လာႏုိင္ေၾကာင္း ထိုတြဲဖက္ပါေမာကၡ (ၿငိမ္း)က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ ႐ုပ္ဝတၲဳပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားကို စတင္အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္းကို ““အဓိပတိလမ္းက လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေလာက္က ေအာ္စတင္ ကားေလးေတြ သြားလုိ႔ရေအာင္ ေဖာက္ခဲ့တဲ့လမ္းဆိုေတာ့ နဲနဲက်ဥ္းတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ လမ္းေတြခ်ဲ႕ေန တာပါ””ဟု ၎က ပံုေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

လမ္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ေနသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အဓိပတိလမ္း ကိုေတြ႔ရစဥ္

လမ္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ေနသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အဓိပတိလမ္း ကိုေတြ႔ရစဥ္

ပညာေရးေလာကတြင္ အလြတ္က်က္မွတ္သည့္ စနစ္အား အေျခခံမွ စတင္ျပဳျပင္မွသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ထုိးထြင္းသိျမင္ႏုိင္မႈဥာဏ္ ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက ေနာက္ပုိင္းကာလမ်ားတြင္ အားလံုးေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ရွိသည့္ ဂုဏ္သိကၡာ အဆင့္ျမင့္သည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အဆိုပါတြဲဖက္ ပါေမာကၡက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ဝဝ၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*