ေခါင္းႀကီးသတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၆


လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္မွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ဖို႔ လမ္းခင္း ေပးထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က စစ္တကၠသုိလ္ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၅၈) သင္တန္းဆင္း ဂုဏ္ျပဳ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားမွာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မဟာသေရစည္သူ မင္းေအာင္လိႈင္က အခုလို ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

ဒါ့အျပင္ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မူဝါဒ (၆) ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ၿပီး စစ္မွန္ခိုင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ (Peace Process) ကုိ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါမွာ NCA စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုသလို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မူဝါဒ (၆) ရပ္ကုိလည္း ေလးစား လိုက္နာမွ NCA လမ္းေၾကာင္းကုိ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္နဲ႔ အဆင္ေျပေျပ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို ေျပာၾကားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု ေနထိုင္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ်င္ရင္ ဘယ္ တိုင္းရင္းသားမဆို စစ္မႈထမ္း စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ အညီ တပ္မေတာ္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ တပ္မေတာ္ဆိုတာ တစ္ခုပဲရွိတယ္လို႔ ေျပာၾကားပါတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*