က်န္းမာေရး သတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၇

တပ္မေတာ္ ပင္လယ္သြား ေဆး႐ံုေရယာဥ္ (သံလြင္) ဟာ တနသၤာရီ ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသေတြမွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဇန္နဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရတပ္ ဆိပ္ခံတံတား (သီလဝါ) ကေန စတင္ထြက္ခြာ သြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေရယာဥ္ေပၚမွာ ပါရဂူ (၁၁) ဦး၊ ေဆးမွဴး (၈) ဦး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အရာရွိ (၁) ဦး၊ သူနာျပဳအရာရွိ (၂၀) ဦး၊ သူနာျပဳ စစ္သည္ (၃၁) ဦး စုစုေပါင္း (၇၁) ဦးတို႔ လုိက္ပါသြားၾကၿပီး တနသၤာရီ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသ တေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာေတြေတြက ဒသခံ ျပည္သူေတြကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမွာပါ။ တပ္မေတာ္ ပင္လယ္သြား ေဆး႐ံုေရယာဥ္ (သံလြင္) ဟာ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ကိုကိုးကြၽန္းၿမိဳ႕နဲ႔ ဟုိင္းႀကီးကြၽန္း ၿမိဳ႕ေတြမွာ ေဒသခံျပည္သူ (၄၀၁၂) ဦး၊ ဒုတိယ အႀကိမ္အျဖစ္ ရခုိင္ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသေတြရွိ ေဒသခံျပည္သူ (၁၀၉၆၀) ဦး၊ တတိယ အႀကိမ္အျဖစ္ တနသၤာရီ ကမ္း႐ုိးတန္း ေဒသေတြရွိ ေဒသခံျပည္သူ (၁၁၈၁၈) ဦးကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခု စတုတၳအႀကိမ္ အျဖစ္ တနသၤာရီ ကမ္း႐ုိးတန္းရွိ ေဒသခံ ျပည္သူေတြကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*