တိုင္း(မ)မဂၢဇင္းအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပသည့္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ဓာတ္ပံု

တိုင္း(မ)မဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာမ်ားက “Person of the Year” ကုိေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းသို႔ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားက ေျပာေရးဆိုခြင့္မရွိဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ဤႏွစ္ ၂၀၁၂ တြင္ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းမ်ားကို အလႊမ္းမိုးခဲ့ဆံုးဟု သင္ယူဆေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္ ကုိ မဲေပးေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ မဲေပးျခင္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္၊ ည ၁၁ နာရီ ၅၉ မိနစ္     (11း59 p.m)တြင္ ပိတ္သိမ္းၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံရသူကို ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေၾကညာျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းတို႔ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ယင္းတို႔ပါ၀င္သည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး တစ္ဦးႏွင့္ ေလဒီတစ္ဦးက အတူပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မတက္မႂကြအားအင္မရွိေသာ အေျခအေနမွ ဆြဲထုတ္ၾကလိမ့္မည္ဆုိသည္ကုိ မည္သူသိခဲ့ပါနည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမၼတႀကီး (အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ၆၇ ႏွစ္)ႏွင့္ ယခုအခါ ေရြးခ်ယ္ခံပါလီမန္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္တိုင္းျပည္၏ ထိပ္ဆံုးအတိုက္အခံ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၆၇ ႏွစ္)တုိ႔သည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စစ္ဖက္ အုပ္စိုးမႈေအာက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ ငါးစုၾကာ နိမ့္က်ေနာက္က်န္ေနခဲ့ရသည့္ တိုင္းျပည္တစ္ခုကုိ အသြင္ေျပာင္းလဲ ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဤျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္မွန္ကန္ေၾကာင္းကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတ  ဘားရက္အုိဘားမားက ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းတြင္ သက္ေသထူခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡေျဖရွင္း ေရးအပါအ၀င္ ေဆာင္ရြက္စရာမ်ား စြာရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အဆံုးတစ္ေန႔တြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လမ္းမွန္ေပၚသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္” တိုင္း(မ)မဂၢဇင္း၏ အင္တာနက္မ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိလိုပါက http:// www. time. com/time/specials/packages/article 0, 28804, 2128881-2128882-2129196,00. html# IXZZZDPFZAcZg တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

၀၄၀

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*