ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၉၊ ၂ဝ၁၃
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဒုဥကၠ႒ ဦးေ႒းဦး

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဒုဥကၠ႒ ဦးေ႒းဦး

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပထမ အႀကိမ္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပါတီ ညီလာခံကို က်င္းပလ်က္ ရွိရာ ညီလာခံဖြင့္ပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ဦးေဌးဦး ႏွင့္ သူရဦးေအာင္ကိုတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒၏ အျမင္ႏွင့္ သေဘာထားအား သတင္း မီဒီယာ မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက ေျဖၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ပါတီ အားလံုးအား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အျဖစ္ သေဘာထားေၾကာင္း၊ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ကိစၥ မ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိေနေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာသြားသည့္ မိန္႔ခြန္းသည္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ အတြက္ အက်ိဳးရွိရန္ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ၾကမည္ ဆိုသည့္ မိန္႔ခြန္းက ေကာင္းသည့္ မိန္႔ခြန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီတိုင္း အေနျဖင့္ နည္းမွန္ လမ္းမွန္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရေၾကာင္း၊ ခိုးေၾကာင္ ခိုးဝွက္လုပ္ရသည့္ ကိစၥမ်ား မရွိေၾကာင္း၊ လူထုႏွင့္အတူ လုပ္ရေၾကာင္း၊ ပါတီ ဆိုသည္မွာ လူထုအေပၚ အေျခခံ ေၾကာင္း၊ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ဘာလုပ္ လုပ္ျပည္သူမသိဘူးဆိုတာ မရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္လက္ခံမႈကို ႀကိဳးစားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ နည္းမွန္ လမ္းမွန္သာ လုပ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ မလုပ္ဘူး ဆိုပါက ပါတီသည္ က်ဆံုးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္ပိုင္ သေဘာထားကို ေျပာသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသလား  ဆိုသည့္ ေမးခြန္းအား ျပန္လည္ေျဖ ၾကား ရာတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တင္မဟုတ္ ၂ဝ၁ဝ/၁၁ အထိ မိမိတို႔ တရားမွ်တေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရြး ေကာက္ပြဲ လုပ္တိုင္း လုပ္တိုင္း တရားမွ်တေအာင္ မိမိတို႔လုပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမရွိသည့္ ကာလတြင္ပင္ တရားမွ်တမႈ ရွိေအာင္ မိမိတို႔ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားၿပီး လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏ အဓိက ၿပိဳင္ဘက္ အျဖစ္ ရွိႏိုင္ပါသလား ဆိုသည့္ ေမးခြန္းအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ား မရွိႏိုင္ဘူးဟု မိမိ ထင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိဆိုလိုသည္ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာသြားသည့္ မိန္႔ခြန္းထဲတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ေနရာေတြ သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနရာက အေရးႀကီးသလား လုပ္ေဆာင္မႈက အေရးႀကီးသလား ဆိုသည္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ေျပာျပ သြားေၾကာင္း မိမိ အၿမဲတမ္းေျပာေလ့ ရွိသည့္ စကားရွိ ေၾကာင္း၊ ေနရာ ဆိုသည္က အေရးမႀကီးေၾကာင္း၊ မိမိ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္မည္လဲ ဆိုသည္ကသာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဟု ေျပာသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ရွိ/မရွိဆိုသည့္ ေမးျမန္း ခ်က္အား ျပန္လည္ေျဖၾကား ရာတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတြက္ ေလာေလာဆယ္ တြင္ စဥ္းစားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ယင္း  ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုသံမ်ား ၾကားေနရေၾကာင္း၊ ဘာေၾကာင့္လည္း၊ ဘာအတြက္လည္း၊ ဘယ္သူ႔အတြက္လည္း ဆိုသည္က အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ တကယ္လိုအပ္လာ ခဲ့လွ်င္ျပင္႐ံုတင္မက ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္ ကိုလည္း ဆြဲလို႔ရေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုေရး ဆြဲရာတြင္ မိမိတို႔ ရာခိုင္ႏႈန္း ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ပါဝင္ေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း မိမိတို႔ ေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္႐ံုတင္မက အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲ လိုက ျပန္လည္ ေရးဆြဲႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ဝ၃၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၁)

  1. အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဖို႔ အတြက္ လိုက္ေလ်ာနိုင္တယ္ဆိုတဲ့ စကားၾကားရတာ ဝမ္းသာမိပါတယ္။ တတ္နိုင္ရင္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္သင့္ မျပင္သင့္ဆိုတာ တစ္တိုင္းျပည္လံုး အေနနဲ႔ ဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပ သင့္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္တာကို အရင္ တစ္ခါကလိုမ်ဳိး ဆယ္စုနွစ္ တစ္စုေက်ာ္ မၾကာေအာင္ ဂရုစိုက္ သင့္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*