ျပည္တြင္းသတင္း — ဘန္ေကာက္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂ဝ၁၂

ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံသား စိစစ္အတည္ျပဳေရး (Nationality Verification-NV) ကို ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လာစဥ္က ကတိေပးခဲ့သလို အခ်ိန္တိုးေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနက ထုိင္း အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ယေန႔ တုိက္တြန္း ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္ ရွင္နာဝပ္ထရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ထားဝယ္ ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္စဥ္က စိစစ္ေရးကို သံုးလ သက္တမ္းတုိးေပးရန္ ကတိျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနမွ အလုပ္သမား ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က အခိုင္အမာ ေျပာဆုိသည္။

မစၥရင္လပ္ သည္ ထားဝယ္ ပင္လယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖြင့္လွစ္ ေပးရန္ တနလၤာေန႔ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဤအေရး ကိစၥကို ဘန္ေကာက္ရွိ ပူး(လ)မန္း ဟိုတယ္ တြင္ ထိုင္းအလုပ္အကိုင္ ေရးရာဌာန ၫႊန္ခ်ဳပ္ ပရာဗစ္ခီယင္ပို ႏွင့္ “ထုိင္း-ျမန္မာ နည္းပညာဆုိင္ရာ အစည္းအေဝး” ျပဳလုပ္စဥ္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရး လက္မွတ္ရရွိၿပီး ထုိင္း အလုပ္သမား မ်ားကဲ့သို႔ အလားတူ အခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈရမွာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးေအာင္ က ေျပာသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားအားလံုး သို႔မဟုတ္ အမ်ားစုပါဝင္လာေစေရး အတြက္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားကို သူက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ ပရာဗစ္က အခုိင္အမာ ေျပာခဲ့သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျဖတ္သန္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို တရားမဝင္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ သူတို႔ကို ဖမ္းဆီး၍ ျပန္ပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆုိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိင္းက အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU)အရ အလုပ္သမား တင္သြင္းေရး တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းသစ္ တစ္ခုကို ထုိင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက စဥ္းစား ေနေၾကာင္း မစၥတာပရာဗစ္က ေျပာၾကားသည္။

ထို MoU က လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ မလံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ ထုိင္းအလုပ္ရွင္တုိ႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစ ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားကို တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ဤ နည္းလမ္းမွာ ထုိင္းအလုပ္ရွင္တုိ႔ကို MoU ႏွင့္အညီ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား တင္သြင္းႏုိင္ရန္ လမ္းခင္းေပး မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္ကာလ၌ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ငွားရမ္းလုိသူ အလုပ္ ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ MoU လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို လုိက္နာကာ အလုပ္သမား တင္သြင္းခြင့္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထား သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေသာၾကာေန႔ အစည္းအေဝး တြင္ ယေန႔ ေတြ႕ဆံုမည့္ ထုိင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ပါဒမ္ခ်ဳိင္းဆာ ဆမ္ဆက္(ပ) ႏွင့္ ျမန္မာ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္းတို႔ကို NV သို႔မဟုတ္ MoU အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးကို ပူးတြဲဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေစရန္ လည္း သေဘာတူညီမႈရခဲ့ေၾကာင္း သူကဆုိသည္။

မစၥတာ ပရာဗစ္ ၏ အဆုိအရ NV ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ရက္ ၿပီးဆံုး သည့္ ယခုအခ်ိန္၌ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ သား ၃ဝဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ေနရပ္ျပန္ပို႔ ခံရရန္ ရွိေၾကာင္း၊ ထုိအထဲတြင္ ကေမၻာဒီးယား ၁၅ဝ,ဝဝဝ၊ လာအို ၉၉,ဝဝဝ ႏွင့္ ျမန္မာ ၆ဝ,ဝဝဝ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref:bangkokpost.com

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*