ႏိုင္ငံတကာသတင္း — ဧၿပီ၊ ၂ဝ၁၃
Jimmy Carter

Jimmy Carter

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတေဟာင္း Jimmy Carter သည္ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ ရြက္ေနေသာ နီေပါလ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တို႔တြင္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရး နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖင့္ မတ္လ ၂၉ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နီေပါလ္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္သည္။

အသက္ ၈၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ Jimmy Carter သည္ နီေပါလ္ ႏိုင္ငံသို႔ ပထမ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ သည္။ နီေပါလ္ ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအား တံု႔ေႏွးေနသည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေရးႏွင့္ ျပည္ တြင္းစစ္ ရပ္တန္႔ကာ အမ်ိဳးသားရင္ ၾကားေစ့ေရးသို႔ ဦးတည္လာၾကေစရန္ Jimmy Carter က အားေပး ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက္တလန္ တာၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ Carter Center က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ Jimmy Carter သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဆက္လက္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ Jimmy Carter ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္မွာ လူ ဦးေရ ၄ဝ ခန္႔ အနည္းဆံုး ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ မြတ္ဆလင္ ဆန္႔က်င္ေရး အဓိက႐ုဏ္း မ်ား ေပၚေပါက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာ မည္ကို စိုးရိမ္ေနရသည့္ အခိုက္အတန္႔ တြင္ ေပၚထြက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတသက္ တမ္းကုန္ဆံုးသည္မွစ၍ Jimmy Carter သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္ အကူျပဳ ႀကိဳးပမ္းမႈ မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲ ေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္းမ်ား တြင္ အာ႐ံုစူးစိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ တြင္ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

Ref: Jimmy Carter Heads to Myanmar Nepal AFP March

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*