သတင္းေဆာင္းပါး — ႏိုဝင္ဘာ၊ ၂ဝ၁၂

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံံ့အာဏာကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္သို႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ကပင္ စတင္ ဝင္ေရာက္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ အသက္ ၅၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္က Reuters သတင္းဌာနႏွင့္ ႏွစ္နာရီၾကာ ဆံုေတြ႕ခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆံုခန္းတစ္ရပ္၌ အေျခမခုိင္ ေသးေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ ေခတ္သစ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ၾသဇာႀကီးမားေသာ အခန္း က႑ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းကိုင္စြဲ ထားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္၏ Reuters သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခန္းသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား စတင္ ခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္း၊ ျမန္မာစစ္တပ္ အႀကီးအကဲ တစ္ဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာတုိ႔ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ဆံုေတြ႕ခဲ့ေသာ ေတြ႕ ဆံုခန္းလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုခန္းတြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္က ျမန္မာ စစ္တပ္ကို ျမန္မာဒီမိုကေရစီ သေႏၶ၏ ဗိသုကာအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္သူ အျဖစ္လည္းေကာင္း ပံုေဖာ္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ုပ္ ေအာင္ေသာ္

ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္

ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ တပ္မေတာ္က ပါလီမန္တြင္ ရပ္တည္ခြင့္ကို စြန္႔လြတ္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ ပါလီမန္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အမတ္ ေနရာမ်ားကို စစ္တပ္က တုိက္႐ိုက္ အဆုိျပဳခန္႔အပ္ေသာ ေရြးေကာက္ခံ မဟုတ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ ေနရာယူထားခဲ့သည္။

“ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကို အစိုးရက ဦးေဆာင္ေနတာပါ” ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္က ဆုိသည္။ “ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ေတြကလည္း ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ တကယ့္ကို တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ ေဆာင္ ရြက္ေနၾကပါတယ္”

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္၏ မွတ္ခ်က္စကားမ်ားသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာမည့္ ပထမဆံုးေသာ အေမရိကန္ သမၼတ Barrck Obama ၏ ခရီးစဥ္ မတိုင္မီ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Reuters သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႔ ဆံုခန္းတြင္ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအံုႂကြမႈျဖစ္စဥ္ကို “အလြန္႔အလြန္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ အမွတ္ရစရာမ်ား” အျဖစ္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ျမန္မာ နယ္နိမိတ္ မ်ားကို ထာဝရ ေျပာင္းသြားေစ ေလာက္ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေန သည့္ ႏိုင္ငံအဝွမ္း မင္းမဲ့စ႐ိုက္ လႊမ္း မိုးေနျခင္းေၾကာင့္ စစ္တပ္က မလႊဲမေရွာင္သာ ဝင္ေရာက္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေသာ္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဟာ ကစဥ့္ကလ်ား အေျခအေန ေရာက္ေနတာ အမွန္ပါပဲ။ ဒါကို အားလံုးခံစား ခဲ့ၾကရတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တပ္ဖြဲ႕ေတြလည္း အပါအဝင္ေပါ့” ဟု သူကဆိုသည္။

“အဲဒီလို ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ေနတာကို ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေအာင္ ထိန္းေပးႏိုင္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္းက စစ္တပ္ပဲရွိ ေတာ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တျခား ေရြးစရာ ဘာနည္းလမ္းမွ မရွိဘူး။ အရပ္သားေတြကို အကာအကြယ္ ေပးဖို႔အတြက္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကရတယ္” ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္က ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

“ဒါကို လူေတြကလည္း ေက်းဇူးတင္ ေနခဲ့ၾကတာ။ အဲဒီလို အခ်ိန္ကသာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ တိုင္းျပည္ထဲေရာက္ ေနခဲ့ရင္ အဲဒီေက်းဇူးတင္တဲ့ အသံေတြ ၾကားၾကရမွာ” ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “လူတိုင္းဟာ ကိုယ့္အိမ္ထဲမွာ ေနတာေတာင္ မလံုၿခံဳတဲ့ ခံစားမႈမ်ဳိး ရေနတာကိုး” ဟု သူက သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ ခ်ကာ ဆက္လက္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ လူထုအံုႂကြမႈ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းယားကန္ နံေဘး၌ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ဖမ္းဆီးမႈကို အျခားေသာ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္အတူ ခံယူခဲ့ရေသာ ကိုဂ်င္မီ (ေခၚ) ေက်ာ္မင္းယုကမူ ကြဲျပားေသာ ျဖစ္စဥ္တုိ႔ကို ျပန္ေျပာျပခဲ့သည္။ ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသား အမ်ားအျပားမွာ ပစ္သတ္ခံရျခင္း၊ ေရႏွစ္ သတ္ခံရျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရ ၿပီး စစ္သားတစ္ဦးက ေက်ာင္းသူ မိန္းကေလး တစ္ဦးကို လွံစြပ္ျဖင့္ ထိုးသည္ကိုပင္ သူကိုယ္တုိင္ျမင္ခဲ့ ရေၾကာင္း ကိုဂ်င္မီက ေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

“သူတုိ႔ သားသမီး ေတြနဲ႔ ရြယ္တူေလာက္ ရွိမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားေတြအေပၚ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီေလာက္ ရက္ရက္ စက္စက္ လုပ္ရသလဲ ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေတာ့မွ နားလည္ႏိုင္မယ္ မဟုတ္ဘူး” ဟု ကိုဂ်င္မီက ဆုိသည္။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအျဖစ္ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္က်ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္တဲ့ ဂ်င္မီက ယခုအခါ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားသူတစ္ဦး ျဖစ္ေနေပၿပီ။

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းရာ တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေသာ္က ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖြဲ႕ေခၚ ေကအိုင္ေအ သူပုန္တုိ႔ဘက္မွ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားက အျမင့္ဆံုး ေစာင့္ထိန္းမႈျဖင့္ ေစာင့္စည္း ေနၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ အရပ္သားေတြ ကို ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တာဝန္ပါ” ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္က ဆိုသည္။

ဇြန္လအတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ နယူးေယာက္ အေျခစိုက္ လူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕၏ အစီရင္ ခံစာက မူ ျမန္မာအစုိးရသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ဆယ္ဖြဲ႕ခန္႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကနဦး သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ၁၆ လ ၾကာတုိက္ပြဲမ်ား အတြင္း ေဒသခံျပည္သူ ၇၅,ဝဝဝ ခန္႔ အိုးအိမ္စြန္႔ပစ္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရေၾကာင္း အမ်ားစုမွာ ျမန္မာ စစ္တပ္၏ အဓမၼခိုင္းေစမႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈ၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈ၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈတုိ႔ ေၾကာင့္ ေနအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ အၾကမ္းဖက္ ရက္စက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ မိဘႏွင့္တကြ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရေသာ အသက္ ၃၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကရင္တုိင္းရင္းသူ မိုင္ရာဒဂါေဖာ က ျမန္မာစစ္တပ္ကို ေျပာင္းလဲရန္မွာ အံ့ဖြယ္ တစ္ပါးပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ မိုင္ရာဒဂါေဖာသည္ ယခုအခါ ဝါရွင္တန္ဒီစီအေျခစိုက္၊ ေရွ႕ေနအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ အေပၚ ျပန္လည္ လက္ခံေပါင္းစည္းမႈမွာ ျမန္ဆန္လွေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ အေရးပါေသာ အခ်က္ကို ေမ့ေလ်ာ့ထား ၾကေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ယင္း၏ အတိတ္ဆိုးမ်ားကုိ တာဝန္ခံရန္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ဳိးႏွင့္ မႀကံဳေတြ႕ ရေသးေပ။ ႏုိင္ငံအေရးေပၚ အေျခအေန က်ေရာက္လာပါက အာဏာ စိုးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီအပါအဝင္ အဓိက က်ေသာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္လည္း စစ္တပ္မွ လက္ရွိႏွင့္ အၿငိမ္းစား အရာရွိမ်ားသာ လႊမ္းမိုးထားသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ အႀကီးအကဲသည္ ေရြးေကာက္ခံ သမၼတ (သို႔မဟုတ္) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟုတ္ေပ။ လက္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္ အႀကီးအကဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ လက္ေရြးစင္တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးထက္ ရာထူး ႀကီးျမင့္ေပသည္။

အထက္အရာရွိကို ျပန္လွန္ ေျပာၾကားခြင့္ မရွိေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ အေလ့အထအရ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး သည္ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲကို ျငင္းဆုိရဲမည္ မဟုတ္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္ကမူ စစ္တပ္သည္ အရပ္ဘက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ရွိသည္ဟု ဆုိခဲ့သည္။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ (NDSC)က တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲ အမည္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းကို ေဆာင္ရြက္သည္ ဟုဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ဦးအနက္ ၅ ဦးမွာ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ၅ ဦးမွာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ အရာရွိေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ပါလီမန္သည္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ႏိုင္၊ တုိးႏိုင္ေသာ္လည္း စာရင္း စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္းမရွိ၊ စစ္တပ္၏ ပမာဏ မ်ားျပားလွေသာ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္မွအပ ျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးကိုင္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

အေျခခံဥပေဒပါအခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္မွာလည္း စစ္တပ္ကိုယ္ စားလွယ္တုိ႔၏ သေဘာတူညီမႈ လုိအပ္သည္ျဖစ္ ရာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိ သေလာက္ျဖစ္ေသာ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အလယ္အလတ္အရာရွိ အမ်ားစုပါဝင္ေသာ စစ္တပ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားမွာ စစ္တပ္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္မည့္ကိစၥ ရပ္မ်ားတြင္ မဲဆႏၵေပးရာ၌ အထက္ အရာရွိတို႔၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ အုပ္စုလုိက္သာ တစ္စုတစ္စည္း တည္း ဆႏၵျပဳေလ့ရွိသည္ဟု အတိုက္အခံတုိ႔က ဆုိၾကသည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေသာ္ကမူ ထိုသို႔မဆိုေပ။ “ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီပဲ။ သူတို႔ေတြ အဲဒီမွာရွိၾကတယ္။ သူတုိ႔ဘာသာ ဆံုးျဖတ္ ၾကတယ္” ဟု သူကဆိုသည္။ “အစုတစ္ခုတည္း ပံုစံနဲ႔ မဲေပးတယ္ဆုိရင္ သူတို႔ေတြ စဥ္းစားပံု တူေနလို႔ပဲျဖစ္မယ္။ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ပဲ။ ဒီလို ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုိအပ္ေနသမွ် ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ေတြက ပါလီမန္မွာ ရွိေနဦးမွာပဲ”ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္က ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္က တပ္မေတာ္သည္ ကေလးစစ္သည္မ်ား အသံုးျပဳ ျခင္းႏွင့္ အဓမၼခုိင္းေစ ျခင္းစသည့္ကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္ အေလးအနက္ စြပ္စြဲေျပာၾကားမႈမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း လည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အရြယ္မေရာက္ ေသးသူမ်ားကို စစ္မႈထမ္းရန္ ဆင့္ေခၚ ျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇြန္လ အတြင္းက ကတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ကေလးစစ္သည္မ်ားကို ႏုတ္ထြက္ေစခဲ့သည္။

အရြယ္မေရာက္ ေသးသူမ်ားကို စစ္မႈထမ္းရန္ ဆင့္ေခၚျခင္း တားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ UNICEF အဖြဲ႕မွ ေရးဆြဲ ေသာ ၄ ရက္တာ သင္တန္းသို႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး အဆင့္အရာရွိ ၂ဝ ႏွင့္ အရာရွိငယ္ ၁၇ဝဝ တို႔၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၊ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေအဂ်င္စီက ဆုိသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ႀကီးကလည္း အဓမၼ ခုိင္းေစျခင္း၏ ဥပေဒအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ျမန္မာ စစ္တပ္အား သင္တန္းပို႔ခ် ေပးခဲ့သည္။ လက္နက္ခဲယမ္း သယ္ပိုးရန္ ေက်းလက္ေဒသခံမ်ားကို အဓမၼခုိင္း ေစျခင္း၊ ေျမျမႇဳပ္ မိုင္းကြင္းမ်ားကို ျဖတ္ေလွ်ာက္ေစျခင္း စသည္တို႔သည္လည္း အဓမၼ ခုိင္းေစျခင္းတြင္ အက်ဳံးဝင္ သည္။ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခု ILO နဲ႔ UNICEF အဖြဲ႕ ေတြနဲ႔ အျပည့္အဝ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေန ၾကပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေသာ္က ထုိသို႔ ဆုိသည့္တိုင္ လူ႕အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈမ်ားကို စစ္ တကၠသိုလ္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သင္တန္းနည္းျပ အရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

Ref: Special Report:Myanmar Military’s Next Campaign: Shoring up Power

By Andres R.C Marshall and Jasm Szep Reuters, November 15,2012

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*