ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၄၊ ၂ဝ၁၂

ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ မ်ားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ညအခ်ိန္မီး လွ်ပ္စစ္မီး(ဥပမာ လမ္းမီး)ရရွိေရး အတြက္ လက္ရွိဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိသည့္ ဓာတ္အားေပးစက္မ်ားအျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၅ဝဝ ေကဗီြေအ စက္ ၂ဝ လံုး၊ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ဓာတ္အားေပးစက္ ၅ လံုး၊ မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ ၁ဝဝ ေကဗြီေအ ဓာတ္အားေပးစက္ ၂ လံုးျဖင့္ ဓာတ္အားထုတ္ေပးမႈ ပိုမိုျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အမွတ္ ၂ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

မွာယူထားသည့္ မီးစက္မ်ား ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိလာစဥ္

မွာယူထားသည့္ မီးစက္မ်ား ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိလာစဥ္

ထုိဓာတ္အားေပးစက္မ်ား ဝယ္ယူျဖည့္တင္းမႈအျပင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Caterpillar မွ ZMW မီးစက္ ၆ လံုးကို ေလယာဥ္ျဖင့္ တင္ပို႔ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုဓာတ္အားေပးစက္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား   လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ဆက္လက္ ေပးပို႔၍ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ဒီဇယ္ဓာတ္အားေပးစက္ ၆ လံုးကို စကၤာပူႏိုင္ငံမွ မွာယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုဓာတ္အားေပးစက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္ၿမိဳ႕တြင္ မည္သို႔ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ကိုမူ အမွတ္ ၂ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက  ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သို႔ ေျပာသည္။

အုပ္စု ၃စုခြဲ၍ မီးအလွည့္က်ေပးသည့္ ဇယား

အုပ္စု ၃စုခြဲ၍ မီးအလွည့္က်ေပးသည့္ ဇယား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဓာတ္အားေပးရာတြင္ ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔ မွစတင္၍ အုပ္စု ၃ စုခြဲ၍ ဓာတ္အား အလွည့္က် ခြဲေဝေပးရာ၌ မီးအလွည့္ က်ေရာက္ေသာ္လည္း မီးမလာသည့္ ကိစၥအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လွ်ပ္စစ္႐ံုးသို႔ တိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ အလွည့္က် မီးေပးခ်ိန္တြင္ မီးမရျခင္းမွာ မီးစတင္လာခ်ိန္အတြင္း ေနအိမ္ မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲမႈ အလြန္အကၽြံ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္၊ သက္ဆိုင္ရာ ဓာတ္အားေပးစက္မ်ားမွ လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ဘရိတ္ကာမ်ား    ျပဳတ္က်ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။

စက္မႈဇုန္မ်ား ဓာတ္အားျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္မူ တစ္စံုတစ္ရာစီစဥ္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ အမွတ္ ၂ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန  အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း စံုစမ္း သိရသည္။

ဝဝ၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*