ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ပုဂၢလိကႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ပုလဲ ကြန္ဒို မီနီယမ္ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း စာခ်ဳပ္တြင္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း အျဖစ္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လႊဲေျပာင္း လက္ခံ ၿပီးေနာက္ ၆ လအတြင္းသာ  ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နစ္နာမႈမ်ားကို ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္ဟု ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆို ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စီမံကိန္း အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ Asia Express ကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဒၚသက္သက္ႏိုင္ က မီဒီယာမ်ား သို႔ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာၻေအးေစတီလမ္းရွိ ပုလဲကြန္ဒို အေဆာက္အဦကို စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္က ေတြ႔ရစဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာၻေအးေစတီလမ္းရွိ ပုလဲကြန္ဒို အေဆာက္အဦကို စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္က ေတြ႔ရစဥ္

၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ထိုစီမံကိန္း စတင္ရန္ ကုမၸဏီႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ရာတြင္ ပုလဲကြန္ဒို စီမံကိန္း အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေဝမႈအျဖစ္ Asia Express ကုမၸဏီမွ တိုက္ A,B,C,D,E ရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ကုမၸဏီမွ တိုက္(F)ကို ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဒါ႐ိုက္တာ က ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေဝမႈ ျဖစ္သည့္ အေဆာက္အဦ တိုက္ A,B,C,D,E ကို ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပး ရန္ႏွင့္ မအပ္ႏွံပါက ဒဏ္ေၾကး တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၁ သိန္း ေပးေဆာင္ ရမည္ဟု ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ ကုမၸဏီသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ “သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲေတြကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ကြ်န္မတို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ ရလာတဲ့ အေဆာက္အဦ အပိုင္းေတြပါ။ ကြ်န္မတို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ ရလာတဲ့ အေဆာက္အဦ အပိုင္းေတြကို  ျပန္လည္ ေတာင္းခံတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္မတို႔ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြကို အဆင့္ဆင့္ တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့တယ္။ ဒီအေပၚမွာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြက စိစစ္ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ က ေတာင္းခံတဲ့ အပိုင္းကို “ဆိုင္းငံ့”အေနနဲ႔ ျပန္ထားခဲ့ ပါတယ္”ဟု Asia Express ကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚသက္သက္ႏိုင္က ေျပာသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုလံုး ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ကုမၸဏီ အျငင္းပြားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီပိုင္ အေဆာက္အဦ ဆိုပါက အစိုးရ ဥပစာ ႏွင္ထုတ္ျခင္း ဥပေဒႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ႏိုင္သည့္ အတြက္ အခန္းဝယ္ယူ ထားသူမ်ား မ်ားစြာ နစ္နာႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းကဆိုသည္။

“ေနာက္ဆံုး အပ္တဲ့အခါမွာ ရက္လြန္ေၾကး သိန္း ၂ဝ၇၆ သိန္းေတာင္ ကုမၸဏီက ဒဏ္ေဆာင္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ေနာက္ဆံုး အပ္တဲ့အခါမွာ ကုမၸဏီက ရထားတဲ့ A,B,C,D,E ေဆာင္ေတြကိုပါ အပ္ရမယ္ ဆိုတာ မတရားပါဘူး။ ေရွ႕မွာ စာခ်ဳပ္ စာတမ္း ေတြနဲ႔ ခိုင္ခိုင္လံုလံု ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးမွ ေဖာ္ေဆာင္ထားတဲ့ စီမံကိန္းႀကီးပါ။ အခုလို အစိုးရသစ္ ေျပာင္းသြားတာနဲ႔ အရင္အစိုးရနဲ႔ လက္တြဲခဲ့တဲ့လုပ္ငန္း ေတြကို ျပန္လည္ေတာင္းခံတာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ မ်ားစြာ နစ္နာေနပါတယ္။ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ ရင္ဆိုင္သြားမွာပါ”ဟု Asia Express ကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးက ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါဒါ႐ိုက္တာမွပင္ “စည္ပင္ က ကန္ထ႐ိုက္နဲ႔ Developer မကြဲဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ကန္ထ႐ိုက္ ဆိုတာ သူမ်ားေျမ မွာ ေဆာက္ၿပီးတာနဲ႔ ထြက္သြားရတာ မွန္ေပမယ့္ Developer ဆိုတာကေတာ့ ကြန္ဒိုႀကီး တစ္ခုလံုး ရဲ႕ သာယာဝေျပာေရး အရပ္ရပ္ကို ဆက္လက္ တာဝန္ယူရပါတယ္။ စည္ပင္က ေျမရွင္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုမၸဏီက ခြဲေဝမႈ အရ ရရွိထားတဲ့တိုက္ေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ျပန္အပ္ပါ မအပ္ရင္ တစ္ရက္ကို ဒဏ္ေၾကး တစ္သိန္းေပးရမယ္ ဆိုၿပီး လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီရဲ႕ မတရား ေတာင္းဆိုေနမႈေၾကာင့္ မ်ားစြာ နစ္နာရပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

ဆက္လက္၍ ကုမၸဏီဘက္မွ ေျပာၾကားခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ “စည္ပင္က ကန္ထ႐ိုက္နဲ႔ Developer မကြဲဘူး ျဖစ္ေနတယ္” ဆိုသည့္ စကားရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာ အင္ဒီပဲန္ဒင့္မွ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သို႔ ေမးျမန္းခဲ့ရာ Developer ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာ သည္ တစ္ဦးစီ ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ တစ္ဦးတည္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ Developer သည္ ကန္ထ႐ိုက္တာ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကန္ထ႐ိုက္တာ အားလံုးသည္ Developer မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ပုလဲကြန္ဒိုကိစၥမွာ Asia Exress Co.,Ltd သည္ Developer ျဖစ္သည့္အျပင္ ကန္ထ႐ိုက္တာ လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြေၾကး စိုက္ထုတ္ ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္မႈမွာ Asia Express ကုမၸဏီ ကပင္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီမွ အဆိုပါ တာဝန္ရွိ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၆ တြင္ “လုပ္ငန္းအမည္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီပိုင္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္းႏွင့္ ဆရာစံ လမ္းေထာင့္ ရွိ ေျမကြက္လပ္ ၅ ဧကခန္႔ အက်ယ္ ေျမေပၚတြင္ ပုလဲကြန္ဒိုမီနီယမ္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းဟု ေခၚဆိုရမည္”ဟု ေဖာ္ျပ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္။

ထို႔အျပင္ စီမံကိန္း သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အပိုဒ္ ၂၅ တြင္ လုပ္ငန္းၿပီး ဆံုးရက္တြင္ မၿပီးစီးပါက တစ္ရက္လွ်င္ ဒဏ္ေၾကး က်ပ္တစ္သိန္းႏႈန္း ျဖင့္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူထံ လုပ္ငန္း လက္ခံသူက ေပးေဆာင္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည့္အတြက္ လုပ္ငန္း တစ္ရပ္လံုး အပ္ႏွံျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ၂၃.၈.၂ဝ၁၂အထိ က်သင့္ ရက္လြန္ ဒဏ္ေၾကးေငြ ၂၈၂၃ သိန္း တြင္ ေငြက်ပ္ ၂ဝ၄၆ သိန္းသာ ေပးသြင္းထားသျဖင့္ က်န္ရက္လြန္ ဒဏ္ေၾကးေငြ က်ပ္ ၇၇၇ သိန္း ေပးသြင္းရန္ႏွင့္ စီမံကိန္း တစ္ခုလံုးအား မအပ္မခ်င္း က်သင့္ရက္လြန္ ဒဏ္ေၾကးမ်ား ဆက္လက္ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာ ယာေရး ေကာ္မတီက ကုမၸဏီသို႕ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကင္းစင္တာ၊ ဒဂုန္စင္တာ၊ ဂမုန္းပြင့္၊ မင္းဓမၼအိမ္ရာ အစရွိသည့္ ကြန္ဒိုမ်ားသည္လည္း စည္ပင္ႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ထားသျဖင့္ အဆိုပါကြန္ဒိုမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ မ်ားမွပင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိရာ ပုလဲကြန္ဒိုကဲ့သို႔ စည္ပင္မွ ျပန္လည္ ေတာင္းခံမည့္ အေရးကို စိုးရိမ္လ်က္ ရွိသည္။

ဝဝ၂၊ ဝ၆၁

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*