ပညာေရး သတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၄၊ ၂ဝ၁၃

နယူးဇီလန္-အာဆီယံ ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္း သားမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအစီအစဥ္ကို ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ယင္း ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္အိမ္ေထာင္က်ေနသူ မ်ား ေလွ်ာက္ထား ရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း၊ IELTS ရမွတ္ ၅.၅ ရရွိထားသူ မ်ားႏွင့္ အသက္ ၄ဝ ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား မည္သူ မဆို ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားသူ မ်ားသည္ နယူး ဇီလန္ ႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး က်ဴရွင္စရိတ္၊ ေနထိုင္စား ေသာက္စရိတ္ႏွင့္ နယူးဇီလန္မွ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ အသြားအျပန္ စရိတ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပး မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပညာသင္ၾကားခ်ိန္ အတြင္း အလုပ္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္ရန္ ဗီဇာခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ကို ျမန္မာအပါအဝင္ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊  ထိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ လည္း ပါဝင္ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ားကို သိရွိလိုပါက www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/types-scholarship/new-zealand-asean-scholar-awards  တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

ဝ၃၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*