တိုင္းရင္းသားသတင္း ေခါင္းႀကီးသတင္း — နယူးေဒလီ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆၊ ၂ဝ၁၂
ပဋိပကၡအတြင္း အခံစားခဲ့ရဆံုးမွာ လူမမည္ ကေလးငယ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္

ပဋိပကၡအတြင္း အခံစားခဲ့ရဆံုးမွာ လူမမည္ ကေလးငယ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ျခမ္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့(ရ္ွ) ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အျပစ္ဆိုစရာ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈျပႆနာကို အေသအခ်ာ စိစစ္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က အိႏၵိယ႐ုပ္သံ NDTV ႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔ တြင္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အၾကမ္းဖက္မႈကို ကၽြန္မ လံုးဝ႐ႈတ္ခ်ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက က်ဴးလြန္ခဲ့တာ မေမ့ၾကပါနဲ႔။ ဒါေၾကာင့္ပဲ တစ္ဖက္ဘက္မွာ ရပ္ဖို႔ ကၽြန္မ မလိုလားတာဘဲ။ ဒီႏွစ္ဖက္ၾကား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ေရွး႐ႈၿပီး ကၽြန္မ အလုပ္လုပ္ ခ်င္ပါတယ္။ ဘက္လုိက္ ရပ္တည္မယ္ ဆုိရင္ ဒါကို ကၽြန္မ လုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဆုိပါသည္။

မၾကာမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစု မူဆလင္မ်ားၾကား အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ လူေပါင္း ၁၈ဝ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး အိုးအိမ္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရကာ လူေပါင္း ၁၁ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း တရားဝင္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။

“ဒါဟာ အင္မတန္ ႀကီးမားတ့ဲ ႏိုင္ငံတကာ အျဖစ္ဆုိးတစ္ခုပါ။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရမွာ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္မႈ ဥပေဒဆုိင္ရာ မူဝါဒရွိရမယ္ လုိ႔ ကၽြန္မေျပာေနတာ။ ကၽြန္မတို႔မွာ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒတစ္ခု ရွိပါတယ္။ ဒီဥပေဒေအာက္ မွာ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ ရွိတဲ့သူ အားလံုးကို ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ ေပးရမယ္။ ဒါကုိ ကၽြန္မတို႔ အင္မတန္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္”ဟု သူကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒအရ တရားဝင္ တိုင္းရင္း သား လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ ခုရွိၿပီး ခန္႔မွန္းေခ် ၈ဝဝ,ဝဝဝ ခန္႔ရွိသည္ဟု ကုလသမဂၢက ခန္႔မွန္းထားေသာ လူနည္းစု မူဆလင္မ်ားမွာ ဤစာရင္းတြင္ မပါဘဲ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ခရီးသြားလာျခင္း၊ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြား ျခင္းတို႔တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

“အခုအခ်ိန္မွာ ဒီဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သလား။ ေနာက္မွ ဘဂၤလားေဒ့(ရ္ွ)က ဝင္လာတာလား ဆိုတာ ျပႆနာ ျဖစ္ေန တယ္။ သိပ္စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းၿပီး အေတာ့္ကို စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္က ဒီနယ္စပ္ အေရးမွာ တစ္ႏိုင္ငံတည္း ပါဝင္ပတ္သက္ ေနတယ္လုိ႔ လူအမ်ားက ထင္ေနၾကတဲ့ ျပႆနာပဲ။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ ဒီမွာက ႏွစ္ႏုိင္ငံရွိတယ္။ တစ္ဖက္မွာ ဘဂၤလားေဒ့(ရ္ွ)၊ တျခား တစ္ဖက္မွာ ျမန္မာ၊ ဒီနယ္စပ္လံုၿခံဳေရးမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုး တာဝန္ရွိတာ အမွန္ပဲ”ဟု သူကဆုိပါသည္။

ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္ ေအဂ်င္စီ၏အဆုိအရ ဘဂၤလားေဒ့(ရ္ွ) ႏိုင္ငံ၌ ေကာက္(စ)ဘဇား အနီးရွိ တရားဝင္ ဒုကၡသည္ စခန္း ႏွစ္ခုတြင္ လူနည္းစု မူဆလင္ ၃ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ မွတ္ပံုတင္ ထားရွိၿပီး ယာယီသုံး တည္းခုိရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ မွတ္ပံုတင္ မရေသးေသာ လူေပါင္းမွာ ခန္႔မွန္းေျခ ၂ဝဝ,ဝဝဝ ခန္႔ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ေလာေလာဆယ္မွာ ဒီနယ္စပ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕တာဝန္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားပဲလို႔ လူတိုင္းက ထင္ေနၾကတယ္။ ပထမဦးဆံုး က တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ သူတုိ႔တစ္ခုခု လုပ္ၾကရမယ္။ ဒီအၾကမ္းဖက္မႈေတြ ေနာက္ ထပ္ ေပါက္ကြဲမလာဖုိ႔ ကၽြန္မတို႔ တားၾကရမယ္။ ဆိုလိုတာက လံုေလာက္တဲ့ လံုၿခံဳေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြပဲ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာသည္။

ဇူလိုင္လတြင္ ျမန္မာသမၼတက လူနည္းစု မူဆလင္မ်ားကို လက္ခံလိုသည့္ အျခားတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားကို အံ့ၾသတုန္လႈပ္ေစခဲ့သည္။ ထုိအထဲမွ အမ်ားအျပားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသူ မ်ားျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံက သူ႔တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေတြအတြက္ တာဝန္ယူမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတစ္ခု မဟုတ္တဲ့ တရား မဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ လူနည္းစု မူဆလင္ေတြကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ လံုးဝမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး” ဟု သမၼတ႐ံုး ဝက္(ဘ)ဆုိက္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ခုက ဆုိသည္။

ဤကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR)က အလ်င္ အျမန္ပယ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္တိုင္း ရင္းသားတိုးတက္ေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူအမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကိုရခဲ့သည္။

“UNHCR က လုပ္ေနတဲ့ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ေတြက သိပ္ထူးျခားတဲ့ အေျခအေနမွာ တစ္ႏိုင္ငံက တစ္ႏိုင္ငံကို ထြက္ေျပးေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ အတြက္ပါ။ ဒီအေနအထားနဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး” ဟု UNHCR အႀကီးအကဲ အန္တိုနီယို ဂူးထရက္(စ) က ေျပာခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံသားဥပေဒကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ သင့္သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္မႈမ်ားမွာ လည္း ျပႆနာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆကို စြဲကိုင္ထားသည္။

“တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနေသးလား။ ဒါကို ကၽြန္မတို႔ တားရမယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ျပႆနာ ကို ဘယ္ေတာ့မွ စကိုင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာလုိ႔ဆို ဒီလူေတြအားလံုးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကလာတာ လုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့(ရ္ွ) ကေျပာ တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း ဒီလူေတြဟာ ဘဂၤလားေဒ့(ရ္ွ) ႏိုင္ငံက ေက်ာ္ဝင္လာတာ လို႔ ေျပာတယ္။ ဘယ္ဘက္မွာ သက္ေသ ရွိလို႔လဲ”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဆုိပါသည္။

Ref: THE IRRAWADDY

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*