ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၂

ျမန္မာႏိုင္ငံ  ပညာေရးသည္ နာတာရွည္ေရာဂါ ပမာျဖစ္ေနေသာ္လည္း လက္လႊတ္လိုက္၍ မရဘဲ ဝိုင္းဝန္း ကုစားၾကရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ ကုစားႏိုင္သည့္အင္အား စုမ်ားလည္း မိမိတို႔တြင္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရာ တြင္မူအခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း၊  အန္အယ္လ္ဒီ ပညာေရးကြန္ရက္မွ ေဒါက္တာ သိန္းလြင္ က ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“နာတာရွည္ျဖစ္ေနေပမယ့္ လည္း ကုစားရမွာပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္လႊတ္လိုက္လို႔မရဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ လုပ္ႏိုင္တဲ့ သူေတြ ရွိတယ္။ အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့သူေတြ မ်ားတယ္။ လုပ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵ ရွိတဲ့သူေတြ ပညာရွင္ ေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒီအားနဲ႔ လုပ္ရမွာပါ။ အခုျဖစ္ေနတာ အစိုးရ ေပၚလစီက လုပ္ႏိုင္တဲ့သူမွာ လုပ္ခြင့္မရွိဘူး။ သူတို႔လက္ထဲမွာပဲ ခ်ဳပ္ထားတယ္။ သူတို႔လည္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ဘူး။ သူမ်ားလည္း လုပ္ခြင့္မေပးဘူး။ အဲဒီဥပေဒကို ျပင္လိုက္ရင္၊ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈကို ေလွ်ာ့လိုက္ရင္၊ လုပ္ႏိုင္တဲ့ သူေတြက လုပ္သြားမွာ။ အဲဒါဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပညာေရး တိုးတက္လာမွာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ လုပ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိဖို႔လိုတယ္” ဟု သူကေျပာပါသည္။

ထို႔ျပင္အရြယ္မေရာက္မီ ေက်ာင္းထြက္ သြားၾကရသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္လည္း မသင္မေနရ ဥပေဒျပ႒ာန္း၍ ကေလး၏ ပညာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ သကဲ့သို႔ မိဘမ်ားကိုလည္း အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပး၍ မိမိကေလးကို ေက်ာင္းထားႏိုင္သည့္ စီးပြားေရး အေျခအေန ျဖစ္လာေစေရးသည္ အစိုးရ၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ေျပာပါသည္။

“အဲဒီကေလးေတြက တစ္ဖက္ကလည္း မိဘေတြက ဝင္ေငြနည္းတဲ့အခါ ကေလးကို ခိုင္းရတယ္။ ဒါလည္း နားလည္ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာ ကေလးေတြကို ပညာေပးႏိုင္ဖို႔ ဆိုတာ မိဘေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေပၚလည္း မူတည္ေသးတယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဒီမိသားတစ္စုကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္တဲ့ ဝင္ေငြရေအာင္ တာဝန္ရွိ တဲ့သူ၊ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူက အလုပ္အကိုင္ ရေအာင္ စီမံခန္႔ ခြဲေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ဒီကေလးေတြကို ေက်ာင္းပို႔ႏိုင္မွာပါ။ ေက်ာင္းပို႔ႏိုင္ရင္ ဒီကေလးေတြ ပညာရလာမွာပါ ။ ေက်ာင္းကအခမဲ့ ဆိုေပမယ့္ တျခားစရိတ္ ေတြ ေပးေနရေသးတယ္။ ေက်ာင္းက ေကာက္တာနဲ႔ က်ဴရွင္ခနဲ႔ဆိုေတာ့ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ လြယ္လြယ္ပဲ ေက်ာင္းထုတ္ လိုက္ၿပီး အျပင္မွာပဲ ခိုင္းၾကတယ္။ အျပင္မွာခိုင္းေတာ့ သူတို႔အတြက္ ဝင္ေငြရတယ္။ အျပင္မွာ မခိုင္းေတာင္ အိမ္မွာပဲ ကေလးထိန္း၊ ႏြားစာေကြ်းခိုင္းလို႔ ရတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာ သင္ယူခြင့္က ဆံုး႐ံႈးေနတယ္”ဟု ယင္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ကို ယခုထက္ ပိုမိုသံုးစြဲသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိေက်ာင္းသား ဦးေရ၊ ဆရာဦးေရကို အခ်ိဳးခ်ၾကည့္ ပါက အစိုးရမွ သံုးစြဲထားေသာေငြ သည္ မျဖစ္စေလာက္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္သည္ ပညာေရးအတြက္ အသံုးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇ သိန္းႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄ သိန္း သံုးစြဲ ထားၿပီး စစ္ေရး အသံုးစရိတ္အတြက္ က်ပ္သန္း ေပါင္း ၂ သန္း သံုးစြဲထားသည္ကို ၾကည့္လွ်င္ သိသာ ထင္ရွားေၾကာင္း ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ေျပာပါသည္။

“ဘတ္ဂ်က္မွာ လံုေလာက္တဲ့ ေငြဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆရာေတြ ကို လံုေလာက္တဲ့လစာ ေပးႏိုင္တဲ့ေငြ ျဖစ္ရ မယ္။ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ၾကည့္ရင္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံုဟာ ဆရာေတြကို လစာ ေပးတာပဲ။ က်န္တဲ့ သံုးပံုတစ္ပံုက ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စာအုပ္ဖိုး၊ ေက်ာင္းအေဆာက္အအံု ေဆာက္တာမ်ိဳးပါ။ အဲဒီေတာ့ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ ဘယ္ေလာက္လိုလဲလို႔ တြက္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ဆရာေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ၊ ေနာက္ထပ္ဆရာ  ဘယ္ေလာက္လိုလဲ၊ အဲဒီဆရာေတြကို လစာေပးဖို႔ေငြ ဘယ္ေလာက္လိုလဲ။ ေနာက္တစ္ခါ အခမဲ့ ပညာေရးျဖစ္ဖို႔ပါ။ လံုေလာက္တဲ့ ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ အေထာက္အပံ့ ေပးမႈေတြပါ။ အဲဒါေတြနဲ႔ တြက္ခ်က္လို႔ ရပါတယ္။ နည္းလမ္းက ဆရာဦးေရ၊ ေက်ာင္းသားဦးေရနဲ႔ လုပ္ရမယ့္ အသံုးစရိတ္၊ ဆရာေတြ ေပးရမယ့္ လံုေလာက္တဲ့ လစာ၊ ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ ကုန္က်မယ့္စရိတ္၊ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ကို ဘယ္ေလာက္ ကုန္က်မလဲဆိုတာရယ္ ေနာက္ အေဆာက္အအံုနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တိုးခ်ဲ႕မႈေတြပါ။ အဲဒီအေပၚမွာတြက္ရင္ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ တစ္ႏွစ္ကို ဘယ္ေလာက္လိုမယ္ ဆိုတာတြက္လို႔ ရပါတယ္”ဟု ယင္းက ေျပာပါသည္။

ေဒါက္တာသိန္းလြင္သည္ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ ယင္း၏ ႏိုဘယ္ဆုျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အား စေကာလားရွစ္ေပးခဲ့ ေသာ (Process Burma)ကို ရရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၉၆တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ နယူးကက္စတယ္ တကၠသိုလ္မွ မဟာပညာေရးဘြဲ႕ႏွင့္ ယင္းတကၠသိုလ္မွ ၂ဝဝ၁ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးေဒါက္တာဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့သည္။ သူသည္ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၂ ဧၿပီအထိ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ား ပညာေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၂ ဇူလိုင္မွစတင္ကာ  ယေန႔ထိ အန္အယ္လ္ဒီ ပညာေရး ကြန္ရက္တြင္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဝ၆ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*