ႏိုင္ငံတကာသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၄၊ ၂ဝ၁၃

ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကို တြင္က်ယ္စြာ သံုးစဲြလာမႈေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာေရာဂါပိုးမ်ားအတြက္ ေဆးမတိုးေတာ့သည့္ (resistance) ျပႆနာမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း ျပႆနာသည္ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈကဲ့သို႔ေသာ လူထုအား ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

ပဋိဇီဝေဆး (Antibiotics) မ်ားသည္ ေဆးကုသေရး နယ္ပယ္၌ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိထားေသာ ေဆးဝါးမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ဘက္တီးရီးယား ပိုးမႊားမ်ားသည္ ယင္းပဋိဇီဝေဆးမ်ားျဖင့္ ထိုးေဖာက္ျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္း အသစ္မ်ား ရွာေဖြလာတတ္ၾကသည္။ ထိုထဲမွ MRSA ဟုေခၚသည့္ Methicillin resistant ျဖစ္ေသာ  Staphylococcusaureus ဟူသည့္ ေရာဂါပိုးမ်ားသည္ ယခုအခါ၌ ေဆး႐ုံရွိ ဝါဒ့္မ်ား၌ အထူးၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိ သည္။ ထို႔ျပင္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ေစတတ္ေသာ၊ ဝမ္းပ်က္ေစတတ္သည့္ E.Coli, T.B ႏွင့္ ဆီးပူ ေညာင္းက် ေရာဂါ (Gonorrhoea) ပိုးတို႔ အတြက္ အဆိုပါ ေဆးမတိုးမႈ ျပႆနာသည္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Prof: Davies က “ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈကို ကၽြန္မတို႔ျမင္ခ်င္မွ ျမင္ႏိုင္ေတာ့မွာပါ။ အကယ္၍အႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း က်န္းမာေရး ျပႆနာ တစ္ခုခုျဖစ္သြားခဲ့ရင္ သာမန္ ဖ်ားနာေရာဂါပိုးေၾကာင့္လည္း ကၽြန္မ ေသေကာင္း ေသသြားႏိုင္ ပါတယ္”ဟု ပဋိဇီဝေဆးဝါး ျပတ္ေတာက္ လာႏိုင္မႈအေပၚ ခန္႔မွန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဂႏိုးရီးယား ေရာဂါအတြက္ အစြမ္းထက္သည့္ ပဋိဇီဝေဆး တစ္မ်ိဳးသာ က်န္ေတာ့ေၾကာင္း လည္း သူမက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

WHO က ကမၻာတစ္ဝန္း၌ ယခုအခါတြင္ ပဋိဇီဝ မတိုးေတာ့သည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္နိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သတိေပး ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ Prof: Hugh Pennington (အဏုဇီဝေဗဒ ပညာရွင္၊ University of Aberdeen) မွ အဆိုပါ ေဆးမတိုးမႈ ျပႆနာသည္ အလြန္ျပင္းထန္သည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ေဆးဝါး သံုးစြဲရာ၌ အထူးသတိျပဳ သင့္ၿပီး ဤျပႆနာအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားပို၍ ထားရွိ သင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူအမ်ားစုသည္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာကိစၥျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပသို႔ ထြက္ျခင္း ျဖင့္ အခန္႔မသင့္ပါက ေရာဂါပိုး တစ္ခုခုအား အမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္လာႏိုင္ၿပီး ယင္း ပိုးမႊားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကြဲလဲြျခင္းမ်ားျဖင့္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားအား ဘက္တီးရီးယားမ်ားမွ ခံႏိုင္ရည္ရွိရန္ ဖန္တီးလာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Antibiotics Resistance ျပႆနာသည္ ယခုေခတ္၌ လူထု က်န္းမာေရးအေပၚ ျပင္းထန္စြာ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိသည့္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

Ref: BBC News

ဝ၇၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*