တိုင္းရင္းသားသတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၅၊ ၂၀၁၇

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အားနည္း ထိခိုက္လြယ္တဲ့ လူမႈအသိုက္အဝန္း ေတြကို ကူညီပံ့ပိုးဖို႔ အတြက္ ကမၻာ႕ စားနပ္ရိကၡာ အစီစဥ္သစ္ေတြ တိုးျမႇင့္ေပးအပ္မယ္လို႔ အေမရိကန္ အစိုးရက ဒီကေန႔ေၾကညာခ်က္ တစ္ေဆာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူေတြကို ကူညီပံ့ပိုးဖို႔ အကူအညီ သစ္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ကုလသမဂၢ အစီစဥ္ကို ေဒၚလာ ငါးသန္းေပးအပ္ဖို႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီရဲ႕ စားနပ္ရိကၡာ႐ံုးက သေဘာတူညီ လိုက္တာပါ။ အဲဒီအကူအညီေတြဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတြမွာရွိတဲ့ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီ ေပးအပ္ေနတဲ့ လူေပါင္း ၁၇၂၀၀၀ အတြက္ အသက္ကယ္စားေရး ရိကၡာအကူအညီေတြေပး ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကာလရွည္ၾကာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနတာေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးသူေတြ တိုးပြားေနတာပါ။ ကုလသမဂၢ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ခန္႔မွန္းေျခ ျပည္သူ ၃၈၃၅၀၀ ခန္႔မွာ အစားအေသာက္နဲ႔ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း အကူအညီေတြ လိုအပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*