တိုင္းရင္းသားသတင္း — ေတာင္ႀကီး၊ ၾသဂုတ္ ၂၆၊ ၂ဝ၁၂

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ပအို႔ဝ္ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ PLNO, PLNA အဖြဲ႕တို႔ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေတာင္ႀကီးဟိုတယ္ ခန္းမ၌ နံနက္ ၁ဝ နာရီ အခ်ိန္တြင္  ေတြ႕ဆံုၫႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ား လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစဝ္ေအာင္ ျမတ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးထြဋ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကၿပီး ပအို႔ဝ္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္သူရိန္၊ ဗိုလ္မွဴး ခြန္ဇြဲထို၊ ဗိုလ္မွဴး ခြန္ေက်ာ္ထင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက “PLNO အဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို အခုမွ လုပ္ႏိုင္တာကို ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ေစာေစာစီးစီး လုပ္ခဲ့သင့္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းတဲ့ အစဥ္အလာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးဟာ ညီအစ္ကိုေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ေတြလည္း ေျပာင္းၿပီ။ စနစ္ေတြလည္း ေျပာင္းၿပီ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္း ေပၚပဲ တက္ရမွာ ျဖစ္တယ္”ဟု ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား ေျပာၾကားရာမွာ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

PLNO, PLNA မွ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားရာမွာ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုကို ခ်စ္တဲ့စိတ္၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေအာင္၊ ညီၫြတ္ေအာင္ ထူေထာင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြဟာ တစ္ထပ္တည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အယူအဆေတြ မတူညီၾကတဲ့ အေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တုိင္းျပည္မွာ စစ္ကာလ ရွည္ၾကာခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းေတြ အားနည္းခဲ့လို႔ ဒီလိုေတြ ျဖစ္ရတာပါ”ဟု ဆုိပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွ သေဘာတူညီခ်က္ ၆ ခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အဆိုပါ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားမွာ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွစ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္မႈ ရပ္ဆုိင္းရန္၊ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီ ၫႇိႏႈိင္း ရရွိထားသည့္ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရန္၊ သတ္မွတ္ေနရာ မွအပ အျခားေဒသသို႔ လက္နက္ျဖင့္ သြားေရာက္ျခင္း မျပဳရန္၊ ဆက္ဆံေရး ႐ံုးခန္းမ်ားကို ႏွစ္ဖက္သေဘာ တူညီသည့္ ေတာင္ႀကီး၊ ဆီဆိုင္၊ ေမာက္ မယ္ၿမိဳ႕မ်ား၌ လက္နက္ မပါထားရွိရန္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ မွစ၍ ၃ လထက္ မေက်ာ္ေသာ ကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ စတင္ရန္ ဟူသည့္အခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္သေဘာ တူညီခဲ့ၾကသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲကို  ဆက္လက္က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ၈ ခ်က္ ျဖစ္သည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ကိစၥကို ခိုင္မာသည္ထက္ ခိုင္မာေအာင္ ေဆြးေႏြးရန္၊ code of conduct မ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး ၫႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဆက္ဆံေရး ႐ံုးမ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ကူညီရန္၊ PLNO, PLNA တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၏ တပ္တည္ေနရာမ်ားကို ဆက္ လက္ၫႇိႏႈိင္းရန္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥ ၫႇိႏႈိင္းရန္၊ သတင္းမီဒီယာ ကိစၥရပ္မ်ား ၫႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရႏ္၊ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၫႇိႏႈိင္းရန္၊ ျပည္သူလူထု လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အေျခခံ စိုက္ပ်ဳိးေရး ကိစၥ ေဆြးေႏြး ညိွႏိႈင္းရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို သေဘာတူညီၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ ေရး ေကာ္မတီမွ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ PLNO, PLNA မွ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းတို႔ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ PLNO, PLNA ဥကၠ႒ ဦးခြန္ဥကၠာမွာ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခရီးစဥ္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနေသာေၾကာင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဝဝ၂၊ ဝ၆၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*