အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ၁၆ ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ေနာက္ပိုင္း အန္ဒီအက္ဖ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပါတီမွ စြန္႔ခြာသြားခဲ့ၾကၿပီး ယခုကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးသာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ ယခု စတုတၳ ပံုမွန္ အစည္းအေဝး၌ အန္ဒီအက္ဖ္ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေတာ္နည္းပါးေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အန္ဒီအက္ဖ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ

အန္ဒီအက္ဖ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ

ထုိ႔ေၾကာင့္ အန္ဒီအက္ဖ္ပါတီ၏အသံ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ ထင္ရွားေအာင္ မည္သုိ႔ႀကိဳးစားသြားမည္နည္း ဟု ေမးေသာအခါ ပါတီဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ““ထင္ရွားလာေအာင္ဆိုတာက ဒုတိယအဆင့္ေပါ့၊ ပထမကေတာ့ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြားကို သယ္ေဆာင္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ တည္ေထာင္ထားတဲ့ ပါတီတစ္ရပ္ဟာ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳေရးကိုသာ နံပါတ္တစ္ ေလ့လာၿပီးေတာ့၊ အခ်က္အလက္ေတြ ေကာက္ယူၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျပည္သူၾကားထဲကုိလႊတ္၊ ကိုယ့္ပါတီဝင္ေတြ ျပည္သူၾကားထဲလႊတ္ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြ ဘာေတြခ်ဳိ႕တဲ့ေနလဲ၊ ျပည္သူေတြ ဘာေတြ လိုအပ္ေနလဲ၊ ဥပမာ ေရ၊ မီး ကိစၥလိုဟာမ်ဳိးေတြေပါ့၊ ေနာက္ၿပီး ျပည္သူအားလံုး လႊမ္းၿခံဳႏိုင္တဲ့ ဟာမ်ဳိးေတြေပါ့၊ သယံဇာတေတြကို ၿခိဳးၿခံေခၽြတာၿပီး သံုးဖို႔၊ ကုန္ၾကမ္းေတြ ေရာင္းေနတာခ်ည္းပဲရပ္ဖို႔၊ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔၊ သယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ဖို႔ တင္ထားတာေတာင္ ရွိတယ္။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုသာ နံပါတ္တစ္ ထားၿပီးတင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔၊ ကိုယ့္ ရဲ႕ေစတနာသာလွ်င္ ကံဆိုတဲ့အတုိင္းပဲ၊ ႏိုင္ငံေရးေစတနာရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကံအက်ိဳးအရ အန္ဒီအက္ဖ္ဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးမွာ သူမ်ားေနာက္မွာေတာ့ မရွိဘူး၊ ႏိုင္ငံေရးမွာ ေရွ႕တန္းမွာရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာ ရွိတဲ့ ပါတီတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ မွာေရာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာေရာ၊ လႊတ္ေတာ္အခန္း က႑မွာ ႏိုင္ငံေရးက်က္သေရ ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။ အစဥ္သျဖင့္လည္း ေကာ္မတီေတြ    ဖြဲ႕ၿပီး ေတာ့ ေကာ္မတီေတြကေန အလုပ္သမား၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစရွိတဲ့ဟာေတြ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီကို ေပးပို႔ၿပီးေတာ့ ဥပေဒျပဳဖို႔အ တြက္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္ေတြနဲ႔ ညိႇႏိႈင္ၿပီးေတာ့ အဆိုမူၾကမ္းေတြ အခ်က္အလက္အရ အမွား အယြင္းမရွိေအာင္ အေျခခံေတြကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေဆြးေႏြးေပးတာ ေတြရွိတယ္။ အဲဒီ့လိုနဲ႔ အန္ဒီအက္ဖ္ပါတီရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ ျမင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္””ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ယခင္က တင္သြင္းခဲ့ဖူးေသာ ေအာင္ျမင္မႈရွိခဲ့ဖူးသည့္ အဆိုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တကယ္လက္ေတြ႕    ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိ၊ မရွိ မည္ကဲ့သို႔ သံုးသပ္မည္နည္းဟု ေမးျမန္းရာတြင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက  ““လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေတာ့ ပထမမွာ ေမးခြန္းနဲ႔ အဆို ၄ဝ ေလာက္တင္ခဲ့တယ္။ ဒုတိယ အႀကိမ္မွာေတာ့ ၃၆ ခုေလာက္   တင္ခဲ့တယ္၊ တတိယအႀကိမ္မွာေတာ့ ၂ဝ ဝန္းက်င္ ေလာက္ တင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒါေတြ အကုန္ ေျပာဆိုရတာမဟုတ္ဘူး။ သူတ႔ိုခ်ေပးသေလာက္ပဲ ျပန္ေဆြးေႏြးရတာဆိုေတာ့ ပထမ အႀကိမ္မွာ တင္ခဲ့တဲ့ဟာေတြကစၿပီး အေႂကြးက်န္ေနတာ အမ်ားႀကီးပဲ၊ အကုန္လံုးကို ခ်မေပးဘူး၊ လက္ခံတာကေတာ့ အမ်ဳိးသားေရး သယံဇာတဥပေဒတို႔  ေျမျမႇဳပ္မုိင္း ကင္းစင္ေရးျပႆနာတို႔၊ ပင္စင္လစာ တုိးျမႇင့္ေရးတို႔၊ အေသးစား အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ေငြ တိုးျမႇင့္တုိက္႐ိုက္ ေခ်းေပးတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြ၊ ေနာက္ၿပီး လယ္ယာက႑ ေတြေပါ့။ လယ္သမားေတြရဲ႕ အမေတာ္ေၾကး ကေနၿပီးေတာ့ စုခိုင္းထားတဲ့ ေငြေတြ လယ္သမားေတြ ကိုျပန္ေပးဖို႔ ဒီအဆို တင္တာလည္း ရမယ္လို႔ေျပာတယ္၊ ရၿပီေပါ့၊ ဒါက လႊတ္ေတာ္ပုိင္းကေပါ့၊ ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း တင္ဖို႔ အမ်ားႀကီးရွိတယ္၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြကို ကာကြယ္ေရး ဒါမ်ဳိးေတြကို အမ်ားႀကီးအားစိုက္ၿပီး တင္ျပဖို႔ရွိပါတယ္။ ဥပေဒျပဳေရးက်ေတာ့ အစိုးရဌာနေတြက ျပဳတာေပါ့။ ကုိယ္တင္တဲ့ဟာ မွန္ေသာ္လည္းပဲ တခ်ိဳ႕ အခ်က္အလက္ေတြ မပါလာတာေတြ ရွိတယ္၊ ဥပေဒျပဳေရးမွာ ၾကန္႔ၾကာေနတယ္ဆိုတာကုိ ေထာက္ျပၿပီး ဥပေဒျပဳေရးကိစၥကို တစ္ဖက္တည္းကေနၿပီး သက္ဆုိင္ရာဌာနက ဝန္ထမ္းေတြက ျပဳစုၿပီးေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းေတြ တင္မယ့္အစားအစိုးရဌာနက ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ထဲက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေပါင္းစုၿပီးေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းေတြ ျပဳစုတဲ့အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ အေနနဲ႔ ျပဳလုပ္ေပးဖုိ႔ အဆိုတင္ထားတယ္။ ဒါဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တင္တဲ့ဥပေဒ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖစ္ လာေအာင္ ေခတ္ကာလနဲ႔ ေလ်ာ္ညီေအာင္အေျပာင္းအလဲ ျမန္သြားေအာင္လုပ္ဖို႔ ဒါတင္ထားတာရွိပါတယ္။ ပင္စင္လစာဆိုလည္း အေကာင္အထည္ေပၚသြားၿပီ၊ အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြကို ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးတာတုိ႔၊ အမေတာ္ေၾကးက ၈ဝဝဝ ကေန အခု ၅ဝဝဝဝ ျဖစ္သြားၿပီ။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ ျမႇင့္ေပးပါ ဆိုေတာ့ ျမႇင့္လိုက္ၿပီေလ””ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး စတုတၳပံုမွန္ အစည္းအေဝး၌ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရန္လ်ာထားသည့္ အဆိုမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ အျခားဒီမုိကေရစီပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လည္း    ျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ ပူးေပါင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္လည္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို    ေတာင္းေနၾကေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို သိရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝ၁၁

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*