ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးခြန္ထြန္းဦး(ယာ)ႏွင့္ ဦးစိုင္းညႊန္႔လြင္

ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးခြန္ထြန္းဦး(ယာ)ႏွင့္ ဦးစိုင္းညႊန္႔လြင္

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ ထပ္မံ မွတ္ပံုတင္သည့္ ပါတီအခ်ိဳ႕ ေပၚထြက္လာပါသည္။ ထိုပါတီမ်ားတြင္ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၿပီးလွ်င္ မဲဆႏၵနယ္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ပါတီမွာ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျဖစ္ရာ ယခုအခါ အသစ္တစ္ဖန္ ေပၚထြက္လာသည့္ ယင္းပါတီ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ေျပာၾကားလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား မ်ားစြာရွိေနမည္ဟု ယံုၾကည္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္မွ ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္တို႔မွ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးခဲ့ရာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေမး ။   ။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရွမ္းျပည္နယ္က လူထု ေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ရွမ္းတုိင္းရင္း သားေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို အရင္ အတိုင္း ရရွိလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသလား။

ေျဖ ။    ။ အႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္သြားေသာ္ၿငားလည္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ မိမိရဲ႕ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္အတိုင္း ခိုင္ခိုင္က်ည္က်ည္ ရပ္တည္ေနတာမို႕ ရွမ္းလူထုရဲ႕ေထာက္ခံမႈကို အရင္အတိုင္းပဲ ရရွိဦးမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီျပည္ေထာင္စုထဲမွာရွိတဲ့ ဗမာ၊ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကခ်င္ စတဲ့ တိုင္းရင္းသားအားလံုး တန္းတူညီမွ်တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိဖို႔၊ လူမ်ဳိးတုိင္း ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ ဖန္တီးခြင့္ရရွိဖို႔ တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးထြန္းကားဖို႔ အတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့တဲ့ပါတီမို႔ ရွမ္းျပည္နယ္လူထုတင္ မကပါဘူး အျခားအျခားေသာ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြလည္း ေက်နပ္ေထာက္ခံၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ေမး ။    ။ အခုအခ်ိန္မွာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားနဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳပါတီတစ္ခုလည္း သီးျခားရွိေန ၿပီျဖစ္တ့ဲအတြက္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳပါ သလား။ တစ္ခုထက္ပိုၿပီး လုိအပ္တယ္လို႔ ခံယူထားပါသလား။

ေျဖ ။    ။ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါအရ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ပါတီတစ္ခုမက ရွိလာတာကို လက္သင့္မခံလို႔ မရပါဘူး။ ၁၉၈၈ မွာလည္း UNLD ဆိုတဲ့ အထင္ကရပါတီႀကီးတစ္ခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ွSNLD နဲ႔ အၿပိဳင္ေပၚ ထြက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခ်ိန္တန္ေတာ့လည္း လူထုက ေရြးခ်ယ္သြားမွာပါ။ ပါတီရဲ႕ေပၚလစီ၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ၿပီးေတာ့ လူထုအေပၚထားရွိတဲ့ ေစတနာအေပၚ မူတည္ၿပီး လူထုက ေရြးခ်ယ္သြားၾကမွာပါ။

ေမး ။    ။ ပါတီအေနနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ အက်ဳိးစီးပြားကို ရည္ရြယ္ပါသလား။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီး ပြားကို ရည္ရြယ္ပါသလား။

ေျဖ ။    ။ SNLD က ရွမ္းျပည္ နယ္ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားကိုေရာ၊ အျခားတုိင္းရင္း သားအားလံုးရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကိုပါ ေမွ်ာ္ျမင္ ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေနတာပါ။

ေမး ။    ။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမ်ဳိးစုမ်ားကို ဘယ္အတိုင္းအတာထိ ကိုယ္စားျပဳႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါ သလဲ။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အျခား လူမ်ဳိးစုမ်ားကေရာ ပါတီကိုဘယ္လို သေဘာထားမယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ေျဖ ။    ။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ဖို႔ကိုပဲ အရင္ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ရဦးမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕႐ုိးသားႀကိဳးစားမႈ၊ သေဘာထား ႀကီးမႈ အေပၚမူတည္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ထဲက အျခားလူမ်ဳိးစုမ်ားကလည္း နားလည္ လက္ခံလာမွာပါ။ သူတို႔ရဲ႕ အားေပးေထာက္ခံမႈ အတိုင္းအတာအေပၚ မူတည္ၿပီး သူတုိ႔ကို ကိုယ္စားျပဳမႈ ေပးႏုိင္မွာပါ။

ေမး ။              ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႕အျပားမွာရွိတဲ့ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ သြားမွာပါလဲ။ ဘယ္လုိ ကိုယ္စားျပဳ သြားမွာပါလဲ။

ေျဖ ။    ။ စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္း၊ ကယားျပည္နယ္စတဲ့ ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားက ရွမ္းလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးေတြ မဆံုး႐ႈံးရေလေအာင္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိေအာင္ႏွင့္ အျခားရသင့္ရထိုက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးေတြ တန္းတူညီမွ် ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းစြမ္းေဆာင္ေပးဖို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တာဝန္လို႕ ခံယူထားပါတယ္။ ကိုယ္ရဲ႕တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈေပၚ မူတည္ၿပီး ကိုယ္စားျပဳခြင့္ ရသြားမွာပါ။

ေမး ။   ။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မၿငိမ္မသက္မႈေတြအေပၚ အျမင္ကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သံုးသပ္ ေျပာၾကားေပးပါ။

ေျဖ ။    ။ ႏုိင္ငံေရးကို ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းႏွင့္ မေျဖရွင္းႏုိင္သမွ်၊ ေျဖ ရွင္းခြင့္မရမခ်င္း မၿငိမ္မသက္မႈဆိုတာ ရွိေနဦးမွာပါ။

ေမး ။    ။ ၂ဝ၁၅ မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိသိလိုပါတယ္။

ေျဖ ။    ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုဟာ ေရြးေကာက္ပြဲရွိလာလို႔ မဲဆႏၵနယ္ ၃ ခုမွာ ဝင္မၿပိဳင္ရင္ ပါတီအဖ်က္သိမ္း ခံရမယ္ေလဗ်ာ။ ယုတ္စြအဆံုး တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ဖို႔ တရားဝင္ ပါတီတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔ေလာက္ ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရမွာပါ။

ေမး ။    ။ ရွမ္းစာေပယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပါတီအေနနဲ႕ ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါသလဲ။

ေျဖ ။     ။ ရွမ္းစာေပယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းကို အျမဲမျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္။ ႏိုင္ငံျခားဘာသာသင္ ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသလို တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားသင္ ေက်ာင္းမ်ား တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္သြားႏုိင္ေအာင္ တာဝန္ရွိသူေတြထံ အေရးဆိုသြားရမွာပါ။ ယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္မ်ားမွာ တိုင္းရင္းသား အားလံုးရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထည့္သြင္း ပို႔ခ်သြားႏုိင္ေရးကိုလည္း ႀကိဳးပမ္းသြားမွာပါ။

ေမး ။    ။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားနဲ႔ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းထုတ္ေဝဖို႔ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိလိုပါတယ္။

ေျဖ ။    ။ ပါတီမွတ္ပံုတင္ ရၿပီးရင္ စီအီးစီ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းၿပီး အမ်ားဆႏၵနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။

ဝ၃၅၊ ဝ၃၆

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*