ေတာ္လွန္ေရး၏ ျမႇဳပ္ကြက္ ႐ႈပ္ကြက္မ်ား

ဦးဗေဆြ(ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း)

ေခတ္ျပတိုက္စာေပ၊ ၂ဝ၁၃၊ ဇန္နဝါရီလ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၉၈၊ တန္ဖိုး ၃ဝဝဝ က်ပ္

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚတြင္ အဓိက အခန္းက႑မွ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဗေဆြ၏ ေဆာင္းပါးစုစည္းမႈ ေတာ္လွန္ေရး၏ ျမႇဳပ္ကြက္ ႐ႈပ္ကြက္မ်ားကို ေခတ္ျပတိုက္စာေပ မွ ပထမ အႀကိမ္ ထုတ္ေဝလိုက္သည္။ ၁၉၇၁-၇၂ ကာလမ်ားတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ေရႊတူဂ်ာနယ္မွ ေဆာင္းပါး ၂၄ ပုဒ္ကို စုစည္း ထုတ္ေဝလုိက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦး၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သံသရာတြင္ က်င္လည္ လႈပ္ရွားရင္း ေတြ႕ႀကံဳ ခဲ့ရသည့္ အမ်ားျပည္သူ သတိမမူမိလိုက္ေသာ ကြယ္ေပ်ာက္ေနေသာ မွတ္တမ္းအပိုင္း အစမ်ားဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။

စာအုပ္တြင္ ရန္ကုန္ကို မည္သူ သိမ္းသနည္း။ နယ္ခ်ဲ႕အခ်င္းခ်င္း စစ္ပြဲဟာ ကၽြန္ႏိုင္ငံေတြ အတြက္ မီးတင္ပြဲ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မူ၊ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ၊ ပြဲႀကီးပြဲေကာင္း၊ ကတိကိုမတည္ အႀကံ႐ိုင္းတဲ့၊ ရင္တမမ ေနရေသာ ဘိလပ္ေဆြးေႏြးပြဲ၊ မွတ္တမ္းတင္အပ္ေသာ သူရဲေကာင္းမ်ား စသည့္ ေဆာင္းပါး ၂၄ ပုဒ္တြင္ ကိုယ္တုိင္ ႀကံဳေတြ႕ ျဖတ္သန္း လာရသူ တစ္ဦး၏ အမွတ္ရခ်က္မ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တင္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု၊ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပံုပါတီ၊ ဂ်ပန္ ေခတ္၊ ဖဆပလတည္ဦးစ၊ လြတ္ လပ္ၿပီးစ ဖဆပလအစိုးရ စသည့္ ကာလမ်ားအတြင္း အထင္ကရျဖစ္ ရပ္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ ျမႇဳပ္ကြက္ မ်ားကိုလည္း ဖတ္႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့စစ္သမိုင္း စာအုပ္မ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စလင္းကို ဂ်ပန္စစ္အ႐ႈံး ရန္ကုန္သိမ္း တုိက္ပြဲ ေအာင္ျမင္သူအျဖစ္ ဂုဏ္ယူေဖာ္ျပထားၾက ေသာ္လည္း အျဖစ္မွန္မွာ ရန္ကုန္တြင္ ဂ်ပန္ တစ္ၿမီးမွ မရွိေတာ့ေအာင္ ျမန္မာ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ားမွ သိမ္းယူေအာင္ျမင္ၿပီးကာမွ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္က စလင္း၏ စစ္ေၾကာင္းမွာ မိတၳီလာတြင္မွ် ရွိေသးေၾကာင္းကိုလည္း ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္ စစ္သည္တုိ႔ဘက္မွ ေခ်ပမွတ္တမ္း ျပဳထားသည္။ ထုိမွ်မက အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သိမ္းၿပီးေနာက္ ေရွးဦး စြာ သိမ္းယူေအာင္ျမင္ထားေသာ ေတာ္လွန္ေရး တပ္မ်ားထံမွ အဓမၼ လက္နက္ သိမ္းယူခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ သာမက ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္၊ ဦးဉာဏ စသူတုိ႔ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း လူသိနည္းသည့္ သမိုင္းမွ မွတ္တမ္းတို႔အေၾကာင္းလည္း တင္ျပ ထားသည္။

ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီမွ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ကို ျပည္ပသို႔ ခိုးထုတ္စဥ္က ကိုယ္ေတြ႕ႀကံဳေတြ႕ရ ေသာ မွတ္တမ္း တင္ခ်က္မ်ားမွာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ ဖဆပလ တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘုရင္ခံ အမႈေဆာင္ ေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ဖဆပလမွ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည့္ ဆာေပၚထြန္း၊ ဆာထြန္း ေအာင္ေက်ာ္၊ သာယာဝတီ ဦးေမာင္ေမာင္၊ ဦးေအး၊ ဦးလြန္း၊ ဦးပု၊ မန္းဘခင္ စသူတုိ႔အေပၚ လွ်ပ္တစ္ျပက္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ရဲရင့္ျပတ္သားလွသည္။ ေအာင္ဆန္း  အက္တလီ စာခ်ဳပ္ကာလ အတူပါ သြားခဲ့ေသာ ဂဠဳန္ဦးေစာႏွင့္ သခင္ ဗစိန္တို႔ လက္မွတ္မထိုးဘဲ ကန္႔ကြက္ခဲ့ ရျခင္း၏ ျမႇဳပ္ကြက္မ်ား၊ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလ သခင္ႏု၏ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ပံု တစ္မ်ဳိးတစ္ ဖံုျမႇဳပ္ကြက္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာရ မည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖဆပလအေပၚ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အစဥ္တစိုက္ အေကာက္ႀကံမႈမ်ား ကိုလည္း တင္ျပထားသည္။

၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု ကာလမွသည္ လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရ ေခတ္ထိ သမိုင္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းမႈ စံုလင္ ရွည္လ်ားသူ တစ္ဦး၏ ကိုယ္ေတြ႕မွတ္တမ္း မ်ားျဖစ္၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ရသည္။ စာေရးသူကလည္း ဤေဆာင္းပါးမ်ား ကို ေရးသားရျခင္းမွာ သမိုင္းမွန္ကို မေမ့မေလ်ာ့ မွတ္တမ္းျပဳေစလို၍ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အျဖစ္မွန္ မ်ားကိုသာ အမွန္အတုိင္း တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။ သမိုင္းဝင္ မွတ္တမ္းမ်ား သာမက ဦးဗေဆြ ကိုယ္တုိင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့လြတ္ လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းဝင္ ရွားပါး ဓာတ္ပံုမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပထား သည္။

၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု ေရနံေျမသပိတ္တြင္ ကိုဗဟိန္းႏွင့္ အတူ လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ႏုိင္ငံေရးျမင္ကြင္း ေရွ႕တန္းတြင္ ေပၚလြင္ျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ ဖဆပလ အစုိးရ လက္ထက္မွ ေရွ႕တန္း ေရာက္လာခဲ့သည္ဟု အမ်ားက သတိမျပဳမိၾကေသာ္လည္း ဤ စာအုပ္မွ တစ္ဆင့္ ေနာက္ကြယ္ ေရာက္ေနခဲ့သည့္ တုိင္ အဓိက တာဝန္ယူထားရသည့္ ေတာ္လွန္ေရး သမား၊ ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ဦး၏ ျဖတ္သန္းမႈကို ေတြ႕သိရသည္။ အထူးသျဖင့္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ကို စစ္ပညာ သင္ရန္ ေစလႊတ္စဥ္က ျဖစ္စဥ္ မ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ကြယ္မွ ပံ့ပိုးေပးရသူတုိ႔၏ အေရးပါမႈကို နားလည္ စာနာလာေစသည္။

ရဲရဲေတာက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၊ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၊ အဂၤလိပ္ အစိုးရ၏ ေတြ႕ရာတြင္ အေသသတ္မိန္႔ ထုတ္ခံရသူတစ္ဦး၊ ဖဆပလ အစိုးရလက္ထက္ ထက္ျမက္ေသာ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး တစ္ဦး၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦး၊ ၁၉၆၂ တပ္မေတာ္မွ အာဏာ သိမ္းစဥ္ က ဒီမိုကေရစီေရး မိန္႔ခြန္းကို  ရဲရဲေတာက္ ေဟာေျပာခဲ့သူ တစ္ဦးစသည့္ ဝါရင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး၏ မွတ္ တမ္းမ်ားျဖစ္၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ သမိုင္းတန္ဖိုးမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည္လည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိ႔ထက္ ပို႐ႈပ္ေထြးေသာ ဖဆပလ အစိုးရ လက္ထက္၊ အိမ္ေစာင့္ အစိုးရလက္ထက္ ကာလမ်ား၏ ျမႇဳပ္ကြက္၊ ႐ႈပ္ကြက္ မ်ား မပါဝင္သည့္ အတြက္မူ အားမရ ျဖစ္မိရ ပါသည္။

မည္သို႔ဆုိေစ ႏုိင္ငံေရး စာေပႏွင့္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္ စိတ္ဝင္စား ေလ့လာလုိသူမ်ား၊ စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား ဖတ္႐ႈ ဆင္ျခင္သင့္သည့္ စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္ျဖစ္ပါ သည္။ ေတာ္လွန္ေရး ကာလအတြင္း ပိတ္ကား ေနာက္ကြယ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ မွတ္တမ္းပင္ျဖစ္သည္။

“သူတုိ႔ရဲ႕အႀကံက သူတုိ႔ လက္မွတ္ မထိုးရင္ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္မယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ရင္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ၾကရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုတ္ထြက္မွ သူတုိ႔က တက္ယူမယ္ ဆိုတဲ့အႀကံပဲဟု ဘြင္းဘြင္းႀကီး ရွင္းျပခဲ့ေလသည္။”(စာ-၁၉၂)

ဝဏၰလင္း

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*