ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ Asis Expres Co.,Ltd တို႔ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္းေပၚရွိ ပုလဲကြန္ဒိုအိမ္ရာကို စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း ကုမၸဏီမွ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ ၫႊန္ ၾကား ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပုလဲကြန္ဒို တည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္း ၿပီးစီးပါက ကုမၸဏီမွ စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မ တီသို႔ စီမံကိန္း တစ္ခုလံုး လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ တိုက္ (F) တစ္ခု တည္းသာ လႊဲေျပာင္းေပး ထားေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီမွ ႏွစ္ဦး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အတိုင္း ရယူရန္ ရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားကို ရယူၿပီး စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ တိုက္ A,B,C,D,E,F  အပါအဝင္ ၅ ထပ္ အေဆာက္အဦ ျဖစ္သည့္ အမ်ားသံုး အပန္းေျဖ အေဆာက္ အအံုကိုပါ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ Asia Express Co.,Ltd မွ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ထံ တင္ျပခဲ့ရာ အစိုးရအဖြဲ႕မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ ဖြဲ႕ကာ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီဘက္မွ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ား လိုက္နာျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ ရေသာေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ား လိုက္နာရန္ႏွင့္ ပုလဲကြန္ဒို အိမ္ရာ စီမံကိန္းကို ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပး ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာၻေအးေစတီလမ္းရွိ ပုလဲကြန္ဒို အေဆာက္အဦကို စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္က ေတြ႔ရစဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာၻေအးေစတီလမ္းရွိ ပုလဲကြန္ဒို အေဆာက္အဦကို စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္က ေတြ႔ရစဥ္

စာခ်ဳပ္ပါ အတိုင္း စီမံကိန္း ၿပီးစီးပါက အပ္ႏွံရန္ တာဝန္ရွိခဲ့ေသာ္ျငား ကုမၸဏီဘက္မွ အၿပီးသတ္ အပ္ႏွံျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အပ္ႏွံရမည့္ သက္တမ္း ၃ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ယခုအခ်ိန္ အထိ အပ္ႏွံျခင္းမျပဳ သည့္အတြက္ ရက္လြန္ဒဏ္ေၾကး တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၁ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ အပ္ႏွံျခင္း မျပဳမခ်င္း စာခ်ဳပ္ပါ အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာ အပ္ႏွံရမည့္ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီဘက္မွလည္း  မိမိတို႔အေနျဖင့္ တိုက္ A,B,C,D,E တို႔ကို  အပ္ႏွံရန္ တာဝန္မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုရာ ထိုကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ က “ႏွစ္ဦးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္”ဟု ျမန္မာ အင္ဒီပဲန္ဒင့္ သို႔ စက္တင္ဘာ ၂၄ တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္မွ ကိစၥ အေဟာင္း ကို ယခုအခ်ိန္မွာ ေနာက္ျပန္ဆြဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ၿပီးဆံုးျခင္း မရွိသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ဝဝ၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*