ျပည္တြင္းသတင္း — ၁၈ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၂

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီအတြင္း၊ ညေန ၃ နာရီမွ ၄ နာရီအတြင္း ဆိုက္ေရာက္၊ ထြက္ခြာမည့္ ပံုမွန္ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားကို ေခတၱဆိုင္းငံထား၍ ယင္းအခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေသာ နံနက္ပိုင္း ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားကို နံနက္ ၁၀ နာရီေနာက္ပိုင္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ ညေနပိုင္း ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္မ်ားကို ညေန ၄ နာရီေနာက္ပိုင္းသို႔လည္းေကာင္း ေျပာင္းေရႊ႕စီစဥ္ထားၿပီး ပံုမွန္ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*