ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃၊ ၂ဝ၁၂
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေနသည့္ လိုင္းကား အခ်ိဳ႕

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျပးဆြဲေနသည့္ လိုင္းကား အခ်ိဳ႕

ဘတ္စ္ကားမ်ား လူက်ပ္ျခင္းသည္ ဘတ္စ္ကားႀကီးၾကပ္ေရးဂိတ္ မ်ား၏ ယာဥ္လႊတ္ပံု စနစ္ မတိက်ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ ရေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄၅ မထသ ယာဥ္လိုင္းမွ စပယ္ယာ ကိုသန္းႏိုင္စိုးကို ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ မွ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္က ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ကိုသန္းႏိုင္စိုးက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘတ္စ္ကားေတြ မနက္ပိုင္း႐ံုး တက္ခ်ိန္နဲ႔ ညေန ႐ံုးဆင္းခ်ိန္ေတြဆို လူအရမ္း က်ပ္တယ္။ အဲဒါက ကားစီးေရ နည္းတာနဲ႔ ဂိတ္က ကားလႊတ္တဲ့ ပံုမမွန္တာေၾကာင့္” ဟု ေျပာသည္။ ဘတ္စ္ကား ႀကီးၾကပ္ေရး ဂိတ္မ်ား၏ ဘတ္စ္ကား လႊတ္ပံုစနစ္ အမွန္မွာ ၃ မိနစ္ျခား ၁ စီး လႊတ္ရေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ႀကီးၾကပ္ေရး ဂိတ္မ်ားမွာ မိနစ္အေတာ္ျခား၍ လႊတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဘတ္စ္ကား တစ္စီးႏွင့္ တစ္စီးမွာ ၁ဝ မိနစ္ ၾကာျခားေန   ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘတ္စ္ကား အမ်ားစုမွာ ညေနပိုင္း ၆ နာရီေက်ာ္တြင္ ကားျပန္အပ္ၾကေသာ ဒ႐ိုင္ဘာမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ႐ံုးဆင္းခ်ိန္မ်ားတြင္ ကား မလံုေလာက္၍ ကားက်ပ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ဤကိစၥမွာ ဘတ္စ္ကားႀကီး ၾကပ္ေရး ဂိတ္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ခုတည္းတင္ မဟုတ္ဘဲ ဘတ္စ္ကားဒ႐ိုင္ဘာႏွင့္ စပယ္ယာတုိ႔၏ မွတ္တိုင္တစ္ခုခ်င္း စီတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေက်ာက္ခ် လူေခၚျခင္းႏွင့္ပါ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း  ဘတ္စ္ကား အၿမဲစီးသူ ခရီးသည္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ဘတ္စ္ကား မ်ားတြင္ က်ပ္ပိတ္စြာ ခရီးသည္ တင္ေဆာင္သည့္ ကားထက္ ခရီး သည္ ေခ်ာင္ခ်ိစြာ တင္ထားေသာ ဘတ္စ္ကားမွာ ပိုက္ဆံပိုရေၾကာင္း သိရသည္။

“ခရီးသည္ေတြ ထံုးစံက ကားေခ်ာင္မွ ကားေပၚတက္ခ်င္တာ” ဟု စပယ္ယာ ကိုသန္းႏိုင္စုိးက ေျပာသည္။ ဘတ္စ္ကား လူက်ပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား အေနျဖင့္ ခါးပိုက္ႏိႈက္ မ်ားအတြက္ အခြင့္သာျခင္း၊  စပယ္ယာ အေနျဖင့္ ျပန္အမ္းေငြ   ေမ့ျခင္းတုိ႔ကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ဘတ္စ္ကား ေန႔စဥ္စီး ခရီးသည္ တစ္ဦးက ဆိုသည္။ ထုိႀကီးၾကပ္ေရး ဂိတ္မ်ားမွာ ည ၇ နာရီ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ား မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ထုိအခါ ကားမ်ားမွာ ဝင္ခ်င္သလုိဝင္၊ ထြက္ခ်င္သလုိ ထြက္ၾကေၾကာင္း အဆိုပါ စပယ္ယာ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရ သည္။

ယခုအခါတြင္ ႀကီးၾကပ္ေရး ဂိတ္မ်ားကို ယာဥ္လုိင္းအမ်ားစုမွ ဂိတ္အစတြင္ တစ္ခုႏွင့္ ဂိတ္အဆံုးတြင္ တစ္ခု ဟူ၍ ႏွစ္ခုသာ ထားရွိ ေၾကာင္း၊ ၾကားမွတ္တိုင္တြင္ ႀကီးၾကပ္ေရး ဂိတ္ထားေသာ ယာဥ္လုိင္း မွာ နည္းပါးေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိႀကီးၾကပ္ေရး ဂိတ္မ်ားကုိ မထသ ယာဥ္လိုင္း ေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းေရးမွ ထားရွိေၾကာင္း ႀကီးၾကပ္ ေရး ဂိတ္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးေျပာ ၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ ထုိႀကီးၾကပ္ေရးဂိတ္မွ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားမွာ မထသ႐ံုးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသာ ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဝ၇၈

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*