အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ — ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂ဝ၁၂

ႏုိင္ငံသားတုိင္း ပိုၿပီးေကာင္း မြန္သည့္ ဘဝျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ား၊ လူငယ္ဘဝ ျမႇင့္တင္ေရး အသက္ ေမြးမႈသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားျခင္း၊ အေျခခံလူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ား ကို စီမံကိန္း မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ ဘဝျမင့္မိုရ္ (Better Life Organization) ကို ယခု အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ က႑မွ ေဖာ္ျပပါသည္။

Better Life Organization ကို လူမႈေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ယူထားေသာ သူငယ္ခ်င္း ၂ ဦးမွ အဖြဲ႕အစည္း အေနျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္  စတင္တည္ေထာင္ကာ ပညာဒါန သင္တန္း၊ လူငယ္ အရည္အေသြး ျမႇင့္သင္တန္းႏွင့္ ေက်းရြာတြင္းရွိ ႏြမ္းပါးေသာ ကေလးမ်ားကို ရွင္ျပဳ ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အေနႏွင့္ စတင္လုပ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း Better Life Organization ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ကိုဟန္ဇာေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

အဖြဲ႕အစည္း ပထမဦးဆံုး ရပ္တည္ရန္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အလွဴရွင္သည္ ၾသစေၾတးလ်မွ Ms. Melanie က ေငြေၾကး မတည္ေပးသျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယခု လက္ရွိတြင္ Oxfam, DFID ကဲ့သို႔ ျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္၍ ျပည္တြင္း အလွဴရွင္မ်ား၏ ေငြေၾကး ပ့ံပိုးမႈမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Better Life သည္ စတင္တည္ေထာင္စဥ္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ မွ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စအို မပါေသာ တစ္ႏွစ္ခြဲအရြယ္ ကေလးငယ္ကို ခြဲစိတ္မႈ ၃ ႀကိမ္ တာဝန္ယူလုပ္ ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ႐ံုးခ်ဳပ္ တည္ရွိကာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ႐ံုးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ကာ  အဆုိပါ ေဒသ မ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး တို႔တြင္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ စတင္လုပ္ ကိုင္စဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာက ပါဝင္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မိမိကိုယ္ကို မိမိေလးစားမႈ၊ အသံုးခ်ခံ ဘဝမ်ားမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မႈ၊ ေရ ရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိသည့္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ ခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ကိုဟန္ဇာေမာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းမွဆက္လက္၍ “လူငယ္ အရည္အေသြးျမႇင့္သင္တန္းေတြ၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြ လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ အဲဒီေဒသမွာ ရွိတဲ့သူေတြ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးတာပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ လယ္ယာက႑မွာ လယ္သမားေတြက ႏွစ္စဥ္ သူတုိ႔လယ္ေတြမွာ ပ်ဳိး ႀကဲႏုိင္၊ စပါးစိုက္ႏိုင္ဖုိ႔ ပိုက္ဆံ ေခ်းရတယ္။ အဲဒီလို ေခ်းတဲ့အခါ မွာလည္း ေငြေခ်းတဲ့သူကို လယ္သမားေတြက ေခ်းေငြ အတိုး အျပင္ စပါးေပးနဲ႔ပါ ဆပ္ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ လယ္သမားက အတုိးမ်ားမ်ား ေပးရတဲ့အျပင္ စပါးေပၚလို႔ ျမတ္မယ့္ စပါးေလးကိုပင္ စပါးေပးဆပ္ရေတာ့ ႏွစ္ခါေတာင္ လယ္သမား ေတြအတြက္ နစ္နာပါတယ္။ အဲဒါ ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြက သူတုိ႔ရပ္ရြာမွာပဲ လယ္သမားအေျချပဳ ေဒသခံအဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕ေပးၿပီး ေငြေၾကး ကို အတုိးနည္းနည္းနဲ႔ ထုတ္ေခ်း ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။ ပထမဦးဆံုး စေခ်းတဲ့ႏွစ္မွာပဲ အတုိး အနည္းငယ္ ဆပ္ခုိင္းၿပီး စပါးေပးရတဲ့စပါးကို စပါးက်ီတစ္ခုထဲမွာ လယ္သမားအေျချပဳအဖြဲ႕ တာဝန္ ခံက တာဝန္ယူ ေလွာင္ထားရပါ တယ္။ ေစ်းတက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေရာင္းၿပီး သ႑ာေငြ ရွာေဖြထားၿပီး ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ဖို႔ လွည့္ပတ္ရန္ပံုေငြလို႔ ေခၚဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ လယ္ယာ နည္းပညာ သင္တန္းေပးမႈ ေတြ ကုိ သိသာထင္ရွားတဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လူငယ္ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ရာ၌လည္း လူငယ္မ်ားကို ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းသင္တန္း၊ သက္ေမြးမႈပညာ သင္တန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ယင္းလူငယ္မ်ားသည္ ေဒသအသီး သီးရွိ အန္ဂ်ီအိုလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္တုိက္ခတ္ စဥ္က ရန္ကုန္တုိင္း၊ ကြမ္းၿခံကုန္း၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းရွိ အခ်ဳိ႕ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ ေက်းလက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ အရပ္ဘက္ လူ႕ေဘာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Better Life Organization တြင္ ရန္ကုန္႐ံုးခ်ဳပ္၌ ဝန္ထမ္းအင္အား ၂၆ ေယာက္ရွိၿပီး ဧရာဝတီ႐ံုးခြဲႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ႐ံုးခြဲတုိ႔ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၃၉ ေယာက္ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ေဒသျဖန္႔ၾကက္မႈ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တုိ႔တြင္ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ ေဆာင္ရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဝဝ၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အ႐ုဏ္ဦး လူမႈကူညီေရး အသင္း

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃
ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ခေရမိသားစု ဒါနျပဳအဖြဲ႔

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃

အေမ့အရိပ္ နယ္စည္းမျခား ပညာဒါနေက်ာင္း

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈၊ ၂ဝ၁၂

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*