ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗမာ့ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံု(ႏိုင္ဦး)

ယဥ္မ်ဳိးစာေပ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ၊ -တန္ဖိုး ၂ဝဝဝ က်ပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၄

 

ႏိုင္ဦး ျမန္မာျပန္ဆုိသည့္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗမာ့ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံု စာအုပ္ကုိ ယဥ္မ်ိဳး စာေပမွ ထုတ္ေဝလုိက္သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ့သည့္ Bertil Lintner ၏ Aung San Su Kyi and Burma’s Struggle for Democracy စာအုပ္ကို ျပန္ဆိုထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ ခန္႔ကာလကတည္းက ျမန္မာ့ဒီမုိက ေရစီအေရးကို အထူးျပဳေလ့လာခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္သူ နာမည္ေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး၏ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ဒီမို ကေရစီတုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ လႈပ္ရွားမႈ တုိ႔ကို ေလ့လာသံုးသပ္ထားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္လည္းျဖစ္သည္။

စာအုပ္တြင္ နိဒါန္း၊ သမိုင္း အေမြ၊ ဒီခ်ဳပ္မတိုင္မီ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံု၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈ၊  စတုတၳျမန္ မာႏိုင္ငံေတာ္ေလာ၊ ဘာ ေတြမွားခဲ့လဲဟူ၍ အခန္း ၆ ခုခြဲ ျခား တင္ျပထားၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ငယ္စဥ္ဘဝ၊ ထုိကာလမွ စတင္ျမင္ေတြ႕ရသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ေရး႐ႈျမင္ကြင္း၊ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ကာလႏိုင္ငံေရးေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စတင္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၈၇ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ အေစာပိုင္းကာလမ်ား၊ ဤလႈပ္ရွားမႈ မ်ားအတြင္း ေဒၚေအာင္  ဆန္းစုၾကည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ပံု၊ မဆလ အစုိးရ၏ ဒီမုိကေရစီေရး အေပၚ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ၈ ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိက ေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပြဲဦးထြက္ကာလ အာဏာသိမ္းတပ္မေတာ္အစုိးရ၊ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ေရး တိုက္ပြဲမ်ား၊ စစ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္ မႈမ်ား၊ အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ျပဳမူမႈ မ်ား၊ ဒီပဲယင္း အေရး၊ ေရႊဝါေရာင္ လႈပ္ရွားမႈ၊ နာဂစ္မုန္တုိင္း၊ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒ၊ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ အေရး ဒုတိယပိုင္း အရပ္သား အစုိး ရအဦးပိုင္း ကာလမ်ား အထိ ေလ့ လာ တင္ျပထားသည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ ျပည္ သူလူထု၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္တို႔အၾကား သမုိင္းဝင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ ထားခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာအာဏာပုိင္တုိ႔၏ တစ္ေသြးတစ္သံ တစ္မိန္႔ အာဏာရွင္ ျပဳမူခ်က္မ်ား ဖိႏွိပ္မႈ မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ထားသည့္ မွတ္တမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ၊ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစိုးရ၊ လမ္း စဥ္ပါတီအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္အစုိးရ ကာလတစ္ေလွ်ာက္သက္ဆုိင္ရာ အာဏာရွင္တုိ႔၏ တရားလက္လြတ္ ျပဳမူခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပ ထားသည္လည္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ဖိႏွိပ္ေျခမႊခဲ့သည့္ ဖံုးကြယ္ထားေသာ သမိုင္း ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို သမိုင္းဝင္ ဓာတ္ပံုမ်ား ခိုင္မာတိက်ေသာ အေထာက္အထားတုိ႔ျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ ထားသည္။ ထုိစဥ္က သက္ဆိုင္ရာ အစုိးရတို႔၏ လက္ကိုင္တုတ္သတင္း မီဒီယာမ်ား၏ အေမွာင္ဖံုးမႈေအာက္ မွ ကြယ္ေပ်ာက္ ခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္တုိ႔ကို ရင္နင့္ဖြယ္ ေတြ႕သိရမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွား မႈအတြင္းသို႔ ႐ုတ္တရက္ ဝင္ေရာက္ လာခဲ့သည္ဟု ဆုိေလ့ရွိခဲ့ၾကေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ႏုိင္ငံေရး အျမင္၊ ဒီမိုကေရစီေရး အျမင္ႏွင့္ ရပ္ တည္ခ်က္ တို႔ကိုလည္း ျပဳစုသူ၏ သံုးသပ္ခ်က္မွတစ္ဆင့္ ရဲဝံ့စြာ ေလ့ လာတင္ျပထားသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္ ေရႊတိဂံုလူထု အစည္းအေဝး ပြဲႀကီးမွ စတင္ကာ  ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း  ဦးစီးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ေရာက္ရွိခဲ့ခ်ိန္မွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တည္ေထာင္မႈခရီး၊ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလ ထိန္းသိမ္းခံဘဝ၊ ဖိႏွိပ္တားဆီးခံ စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္၊ ဒီပဲယင္းလုပ္ ႀကံမႈ၊ အမ်ိဳးသားညီလာခံအား ေက်ာ  ခိုင္းစဥ္ကာလ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ဆုရွင္၏ ထိန္း သိမ္းခံခရီးရွည္ ကာလမ်ားအတြင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ သမုိင္းဝင္ စကားလံုးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ အေတြးအျမင္မ်ားကိုလည္း ထိေတြ႕သံုးသပ္ထားသည္။ စစ္အစိုး ရ ေျပာဆုိခဲ့သလုိ ယခင္ႏုနယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအျမင္ ပိုင္ရွင္တစ္ဦး အျဖစ္မွ ရင့္က်က္ တည္ၿငိမ္ေသာ အေတြးအေခၚပိုင္ရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာပံု၊ ထိန္းသိမ္းခံကာလ မ်ားအတြင္း အေရွ႕တိုင္း ဘာသာေရး အျမင္မ်ား ပါဝင္လာေသာ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအျမင္တုိ႔ကိုလည္း သံုးသပ္ ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္း သားလူမ်ိဳးစုမ်ား အေရးႏွင့္ စပ္ဆိုင္ ေသာ အယူအဆ တုိ႔ကိုလည္း ေဝဖန္ သံုးသပ္ထားသည္။

အထူးမွာမူ ဤစာအုပ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲကာလ စစ္အာဏာရွင္  တုိ႔၏ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ အာဏာ ရွင္ဝါဒမ်ားႏွင့္ လက္နက္မုိး ၍ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား အာဏာရွင္အခ်င္း ခ်င္းေနရာလု တိုက္ပြဲဆင္ၾကပံုမ်ား ကို ပို၍ အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္  ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာ ဖံုးကြယ္ထား ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ မွန္ ရက္စက္မႈမ်ားကုိ ဦးစားေပး တင္ျပထားသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူ လူထု၏ ဒီမိုကေရစီေရး ဆိုင္ရာ အေတြး အျမင္မ်ား အားနည္းေနသည္ကုိ သတိျပဳမိသည္။ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ အသြင္ ဆိုရေသာ္ ဗီလိန္၏ ကမ္းကုန္ေအာင္ ဆုိးယုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေကာင္း၏ သ႐ုပ္ေဖာ္ အဖြဲ႕နည္းေသာ္လည္း လူေကာင္းမွန္း ေပၚလြင္လာရသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ မူရင္း စာေရးသူသည္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အားျပဳလြန္း ရာ ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ျမင္မိသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ အားထုတ္ခဲ့သည္ကား အမွန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူထု၏ အ႐ိုးစြဲေနေသာ အစဥ္အလာ စ႐ိုက္အရ ခုိင္မာတိက်ေသာ စနစ္တစ္ခုထက္ စံျပေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးဦးကို ေရြးခ်ယ္ လုိေသာ စိတ္ထား ကိုလည္း ျပတ္သားစြာ သံုးသပ္ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ စြမ္းရည္ ထက္ျမက္ေသာ ဆင့္ကဲေခါင္းေဆာင္မ်ား အားနည္းသည့္ အခ်က္ကို သံုးသပ္ထားသည္ မွာလည္း သတိျပဳဖြယ္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ အထူးျပဳေလ့လာသူ တစ္ဦးအေနႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ ခရီးအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္း သံုးသပ္ခ်က္  ေတြးဆဖြယ္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားမွာမူ အားနည္းသည္ဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ဆုိေစ ေလ့လာသူ တစ္ဦး၏ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ ျမင္ကြင္းကိုမူ ေစ့ငွစံုလင္စြာ ေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူတုိ႔ႏွင့္ စာေပေလ့လာသူတုိ႔ ဖတ္႐ႈသင့္သည့္  စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္ျဖစ္သည္ ဟုကား ဆုိႏိုင္ပါသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ အန္ အယ္လ္ဒီႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဝဖန္သမႈ ျပဳထားေသာ မွတ္ခ်က္ တို႔ပါရွိသည္ျဖစ္၍ အခ်ိဳ႕ ျမန္မာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအေနႏွင့္ မၾကည္မျဖဴ စိတ္ႏွလံုး မသာမယာ ျဖစ္ႏိုင္ ပါေသာ္လည္း အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ေဝဖန္ေထာက္႐ႈ ဆန္းစစ္သမႈ ျပဳျခင္းသည္ကား ဒီမိုကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ ေလရာ ပြင့္လင္း လြတ္လပ္ေသာ ေဝဖန္မႈ ကင္းမဲ့သြား သည္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ၏ ႏွလုံးခုန္သံ တို႔သည္လည္း တျဖည္းျဖည္း ေအးစက္သြားေပလိမ့္မည္”။

(စာ-၁၉)

ဝဏၰလင္း

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*