ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၂
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲဆု

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲဆု

                 ၄၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲကို မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က အမွတ္၊၂၇/၂၉ပထမထပ္ ၃၅ လမ္းေအာက္၊ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓါတ္ပံုအသင္း႐ံုးခန္း၌ က်င္းပရာ ဓါတ္ပံုအႏုပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕၅ခုအား ထည့္သြင္း ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။
အဆိုပါ ဘြဲ႕ ၅ ခု ရရွိသူမ်ားမွာ LMPS ဘြဲ႕ကို ေဌးလြင္(ႏွင္းဝတ္ရည္) အသင္းဝင္အမွတ္-၇၄၆ဝႏွင့္ သႏၲာစိုး(စိုးျမန္မာ) အသင္းဝင္အမွတ္-၁ဝ၃၁၄ တို႔က ရရွိသည္။ A.MPS ဘြဲ႕ကို ေအာင္ေက်ာ္ထြန္း (ပုသိမ္ႀကီး)၊ အသင္းဝင္အမွတ္-၉၂၁၂ ႏွင့္ ထြန္းေအာင္ (ျမန္မာစာ) အသင္းဝင္အမွတ္- ၁ဝဝ၄၄ တို႔ကရရွိသည္။ F.MPS ဘြဲ႕ကို ျပည္စိုးထြန္း (ပန္းခ်ီေကာ့ေသာင္း) အသင္းဝင္အမွတ္-၉၆၁၈ ကရရွိသည္။

                F.MPS ဘြဲ႕ရရွိသူ ျပည္စိုးထြန္း(ပန္းခ်ီ-ေကာ့ ေသာင္း)သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အတြက္ အေကာင္းဆံုးဓါတ္ပံု ပညာရွင္ဆုကိုလည္း ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရသည္။ ၎သည္ ၂ဝဝ၄ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ စတင္ကာ ဓါတ္ပံုေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။​ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဓါတ္ပံုဆုေပါင္း (၇ဝ)ေက်ာ္ ရရွိထားသူလည္း ျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္က  အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္၊ ေငြတံဆိပ္ႏွင့္ ထူးခၽြန္ဆုတို႔ကို ရရွိထားသူလည္း ျဖစ္သည္။

    အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္အတြက္  ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲမွ က႑ ၅ ခုအတြက္ ဆုေပါင္း ၃ဝ၊ သံုးလပတ္ အျဖဴအမဲႏွင့္ ေဆးေရာင္စံုၿပိဳင္ပြဲမွ ဆု ၈ဆု၊ အႀကီးတန္းခရီးစဥ္ၿပိဳင္ပြဲမွ ဆု ၁၂ ခု၊ အႀကီးတန္း စံျပမယ္ၿပိဳင္ပြဲမွဆု ၁၂ ဆုတို႔ကိုလည္း ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဓါတ္ပံုအသင္းမွ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ေသာ L.MPS ဘြဲ႕အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားမွာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ရမွတ္အနည္းဆံုး၂၅ မွတ္ ရရွိထားၿပီး၊စိတ္ႀကိဳက္ဓါတ္ပံု ၁ဝ ပံုတင္ျပရမည္။ အဆိုပါဓါတ္ပံု ၁ဝ ပံုမွ အကဲျဖတ္ဒိုင္မ်ား၏ စိတ္ႀကိဳက္ ၇ပံုပါရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ F.MPS ဘြဲ႕အတြက္ရမွတ္ ၁၅ဝ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ပထမဆုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတတိယဆု ၁ ဆုရရွိထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ A.MPS ဘြဲ႕အတြက္ ရမွတ္ ၇၅ မွတ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဓါတ္ပံုအသင္းမွသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓါတ္ပံုအသင္းကို ၁၉၅ဝျပည့္ႏွစ္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ပတ္လည္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ သံုးလပတ္ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ဓါတ္ပံု ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။

၀၀၈

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.